Brak kategorii

UWAGA WYKONAWCY RBM! WZRKiOR BYDGOSZCZ OGŁASZA NABÓR WYKONAWCÓW W RAMACH PROJEKTU „DOM DZIENNEGO POBYTU – BURSZTYNOWY SENIOR”

Uwaga Wykonawcy! Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy ogłasza nabór wykonawców do przeprowadzenia robót remontowo-adaptacyjnych w ramach projektu „Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior”

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wystawił zgłoszenie ofertowe na przeprowadzanie prac remontowo-adaptacyjnych w ramach projektu „Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior” pod adresem ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław.

Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie toczone w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Link do oficjalnego ogłoszenia:
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZANIE PRAC REMONTOWO-ADAPTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „DOM DZIENNEGO POBYTU – BURSZTYNOWY SENIOR” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Załączniki:
Zapytanie ofertowe. pdf
Załącznik nr 1 – prace budowlane DDP Inowrocław.docx
Załącznik nr 2 – prace budowlane DDP Inowrocław.docx
Załącznik nr 3 – prace budowlane DDP Inowrocław.docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *