Kolonie

 • Brak kategorii,  Kolonie

  Kolonie Letnie 2022

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” i Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych organizują:

  Kolonię dla dzieci urodzonych:

  od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2017 roku

  Kolonie są organizowane w Ośrodku kolonijnym „BOSMANw KołobrzeguInternat Szkoły Morskiej im. Polskich Rybaków i Marynarzy w 2-ch TURNUSACH

  1. 03 sierpnia do 11 sierpnia – 50 dzieci.
  2. 11 sierpnia do 19 sierpnia – 50 dzieci.

  Kolonie dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na wypoczynek zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin rolniczych, w których co najmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub otrzymuje świadczenie z KRUS (emerytura, renta, renta rodzinna).

  Wymagane dokumenty do kwalifikowania dziecka na turnus wypoczynkowy

  • Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica.
  • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników przynajmniej jednego z rodziców w pełnym zakresie, pobiera świadczenie KRUS.
  • Oświadczenie RODO rodzica o przetwarzaniu danych osobowych

  Dostarczyć do WZRKiOR w Bydgoszczy do dnia 10 lipca 2022 r.

  Zgłoszenia dzieckadostarczenia dokumentówmożna dokonać:

  • osobiście lub pocztą biuro WZRKiOR Bydgoszcz 88-100 Inowrocław
   ul. Jacewska 164,
   lub
  • przesłać [email protected] z przypiskiem KOLONIE 2022.

  O zakwalifikowaniu dziecka na Turnus wypoczynku letniego decydują m.in.;

  • data stempla pocztowego,
  • data wpływu e-maila lub dostarczenia dokumentów do biura Związku
  • rekomendacja Koła Gospodyń Wiejskich

  Wypoczynek – kolonie organizowane są zgodnie z wymogami i przepisami MEN, Kuratorium, służb sanitarnych oraz FS USR.

  Koloniści w trakcie wypoczynku mają zapewnione:

  • zakwaterowanie,
  • całodniowe wyżywienie,
  • opiekę kadry pedagogicznej,
  • zajęcia z promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; kulturalno – sportowe m.in.: plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, zawody sportowe, spacery nad morzem, konkursy, dyskoteki, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw,
  • wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków,
  • transport,
  • ubezpieczenie.

  Szczegółowe informacje: tel. 523573002; e-mail [email protected]

  Załączniki:
  Oświadczenie RODO.pdf
  Karta kolonisty.doc

 • Kolonie,  Komunikat

  Komunikat KOLONIE – 2022

  WZRKiOR w Bydgoszczy planuje w 2022 zorganizowanie  Kolonii letnich dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS. Głównym organizatorem będzie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich “Gospodyni” Jednak dopiero po zawarciu umowy z KRUS o organizacji i dofinansowaniu tych kolonii. Według wstępnych uzgodnień przewidziane są 2 turnusy kolonijne nad morzem  od 20 lipca do 12 sierpnia. Zasady rekrutacji kolonistów, termin zostaną podane na naszej stronie po zawarciu umowy z KRUS. Spodziewany czas ok. 15 czerwca 2022 r.

 • Kolonie

  INFORMACJA dla rodziców o powrocie dzieci II TURNUS z kolonii w Mrzeżynie – 05 sierpnia 2021r.

  Powrót dzieci z kolonii w Mrzeżynie w dniu 05.08.2021 (czwartek) – Autokarem Firmy Aleksander-Transport  nr rej. CTU 22VN, Kierowca Cieślik Aleksander – kom. 604 874 747  po trasie:

  • godz. 9:00 – 9:30 wyjazd z Mrzeżyna
  • ok. godz.  13:00 – Tuchola, Parking Biedronki ul. Warszawska 19
  • ok. godz. 13:40 – Koronowo, Hala Widowiskowo – Sportowa,  ul. Wąskotorowa 4    

  Opiekunowie na czas przejazdu:

  • Przytaska Marzena – opiekunka, kom. 600 687 116
  • Juraszewska  Agnieszka – opiekunka, kom. 662 137 017

  Prosimy na czas odebrać dzieci z ustalonego miejsca odbioru.

  UWAGA: Godzina przyjazdu do miejsc odbioru dzieci zależy od sytuacji na drodze. Zalecany kontakt z dzieckiem.

  WZRKiOR dziękuje za współpracę i udział przy organizacji wypoczynku dla dzieci.

  Organizator: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” nr KRS 00000236584
  adres:00-682  Warszawa ul. Hoża 66/68/204;  

  kontakt: 665 444 545 [email protected]

  Kierownik Kolonii: Anna Frąszczak,  kontakt: 663 237 603

  Współorganizator: Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy adres: 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164 [email protected]; kontakt: tel. 52*3573002;    Henryk Sobczak – 506570903:  Melania Grobelska – 516069089, 

  Informacja – dokument PDF
  Lista dzieci – punkty odbioru PDF

 • Kolonie

  Dla jednych wakacje a dla rodziców i dziadków także praca organiczna przy koordynacji letnich zajęć. WZRKiOR w Bydgoszczy odprawił dwa turnusy kolonistów (74 dzieci rolników) na kolonie do Mrzeżyna. Życzymy im słońca oraz bezpiecznego pobytu nad Bałtykiem

  Dla jednych wakacje a dla rodziców i dziadków także praca organiczna przy koordynacji letnich zajęć.
  WZRKiOR w Bydgoszczy odprawił dwa turnusy kolonistów (74 dzieci rolników) na kolonie do Mrzeżyna.
  Życzymy im słońca oraz bezpiecznego pobytu nad Bałtykiem.

 • Kolonie

  NFORMACJA dla rodziców kolonistów KOLONIE – Mrzeżyno TURNUS II 28 lipca – 05 sierpnia

  ORGANIZATOR:

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” 00-682  Warszawa ul. Hoża 66/68

  KRS nr 00000236584; kontakt: 665 444 545 [email protected] nr

  WSPÓŁORGANIZATOR:

  Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
  88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164

  www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl; e-mail: [email protected];
  kontakt: 52*3573002; Melania Grobelska 516069089; Henryk Sobczak 506570903

  Miejsce kolonii: OW „Malinowe Miejsce” Mrzeżyno ul. 1000-lecia 52; tel 609 281 379

  Kierownik Kolonii: Anna Frąszczak,  kontakt: 663 237 603

  Zbiórka kolonistów oraz wyjazd w dniu 28 lipca 2021r.

  Autokarem IVECO GCH 52090 Firmy Aleksander-Transport – Robert Kaszubowski: Wyjazd z:

  KORONOWO wyjazd o godz. 8:00 – Hala Widowiskowo-Sportowa zbiórka – 7:40

  TUCHOLA wyjazd o godz. 9:00 – Parking Biedronki ul. Warszawska zbiórka 8:30

  Przyjazd MRZEŻYNO OW Malinowe Miejsce ul. Tysiąclecia 52 ok. godz. 13,00

  Opiekunowie na czas przejazdu kolonistów w dniu 28-07-2021:

  • TUCHOLA – Przytarska Marzena – opiekunka, kom. 600 687 116
  • KORONOWO Sandra Piwowarczyk– opiekunka kom. 533632257

  PROSZE PAMIĘTAĆ O ZABRANIU LEGITYMACJI SZKOLNYCH!

  Życzymy KOLONISTOM dobrego humoru oraz miłego pobytu na koloniach!

  LISTA-Turnus II miejsca zbiórki

 • Kolonie

  AKTUALNA INFORMACJA dla rodziców o wyjeździe dzieci KOLONIE – Mrzeżyno 24 lipca – 01 sierpnia 2021r. – TURNUS 1

   KOLONIE – Mrzeżyno  24 lipca – 01 sierpnia 2021r.

  Organizator:

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” nr KRS 00000236584

  adres:00-682  Warszawa ul. Hoża 66/68/204;  

  kontakt: 665 444 545 [email protected]

  Współorganizator: Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy adres: 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164 [email protected]; kontakt: tel. 52*3573002;    Henryk Sobczak – 506570903:  Melania Grobelska – 516069089, 

  Miejsce kolonii:  Ośrodek Wypoczynkowy „PERŁA” –  Mrzeżyno ul. 1000-lecia 13    Telefon: do Ośrodka: 91 386 62 24

  Kierownik Kolonii: Anna Frąszczak,  kontakt: 663 237 603

  Opiekunowie na czas przejazdu:

  • Monika Stanek – opiekunka, kierownik wycieczek
  • Ewa Łepska – opiekunka
  • Aleksandra Laskowska opiekunka  – kom. 519 771 181
  • Sławomir Olszewski – opiekun
  • Melania Grobelska – biuro Związku kom. 516 069 089

  Zbiórka kolonistów w dniu 24. lipca od godz. 6:10 –siedziba Związku w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164. Prosimy o punktualne przybycie.

  PROSZE PAMIĘTAĆ O ZABRANIU LEGITYMACJI SZKOLNYCH!

  Wyjazd do Mrzeżyna Autokarem SETRA – CIN 78200  – Firmy NKA Kruszwica

  nastąpi po trasie:

  • godz. 6:00 – wyjazd z Kruszwicy Grodztwo baza NKA ul. Włocławska 48
  • godz. 7:00 – wyjazd z Inowrocławia – siedziba Związku ul. Jacewska 164
  • godz.  8:40-9:00 Sępólno Krajeńskie – przystanek autobusowy przy Placu Wolności
  • ok. godz. 13,00 – 13:30 – Mrzeżyno, ul. Tysiąclecia 13

  Przyjazd kolonistów nastąpi w dniu 01.08.2021r (niedziela) – autokarem Firmy NKA Kruszwica po trasie Mrzeżyno – Inowrocław. Dokładna trasa i czas przyjazdu będzie podana na stronie internetowej Związku.

  Trasa:

  ListLISTA_dzieci_Turnus I 2021- miejsce wsiadania.pdf

  Życzymy miłego pobytu na koloniach!

 • Kolonie

  Kwalifikacje na kolonie

  KOMUNIKAT – WZRKiOR w Bydgoszczy
  KOLONIE 2021 Mrzeżyno
  OW „PERŁA” w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 13
  OW „Malinowe Miejsce” – Mrzeżyno ul. Tysiąclecia 52

  WZRKiOR w Bydgoszczy informuje,

  Na turnus kolonijny Mrzeżyno 24/07 – 01/08/2021 w OW „PERŁA” w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 13 zgłoszono 74 kolonistów; podczas gdy ośrodek posiada 45 miejsc dostosowanych dla organizacji kolonii.

  Związek z sukcesem podjął działania dla pozyskania dodatkowych 20 miejsc dla których Turnus rozpoczyna się:

  28/07 – 04/08/2021r.w OW „Malinowe Miejsce” – Mrzeżyno ul. Tysiąclecia 52

  Związek po weryfikacji kart kolonijnych i dostarczonych dokumentów przedstawia: Listy zakwalifikowanych powiatami na turnusy:

  T1 Mrzeżyno 24/07/2021 45 miejsc powiaty: Inowrocław – Mogilno – Żnin – Toruń

  T2 Mrzeżyno 28/07 – 04/08/2021 20 miejsc powiaty: Bydgoszcz –Tuchola

  Rodzice osób zakwalifikowanych zobowiązani są do przesłania – dostarczenia:

  1. W oryginale Karty kolonijnej, Zaświadczenia z KRUS, Oświadczenie RODO, Zgodę na przewóz dziecka.
  2. Przesłanie lub wpłatę w kasie WZRKiOR kwoty 600,- / osobę jako udział w kosztach organizowanych kolonii z dopiskiem „Kolonia Mrzezyno – udział plus koszty przejazdu kolonisty – imię i nazwisko kolonisty

  Konto WZRKiOR w Bydgoszczy BS Inowrocław 39 8149 0000 0014 3941 2000 0003

  Lista – Turnus 1.pdf
  Lista – Turnus 2.pdf

 • Aktualności,  Dla młodzieży,  Kolonie,  Komunikat

  Lista dzieci zgłoszonych na Kolonie

  KOMUNIKAT – WZRKiOR w Bydgoszczy
  KOLONIE 2021 Mrzeżyno 24/06 – 01/08/2021

  WZRKiOR w Bydgoszczy informuje, że na turnus Mrzeżyno 24/06 – 01/08/2021 Zgłoszono 74 kolonistów patrz Lista wg daty wpływu zgłoszenia.
  Lista zgłoszonych aktualnie podlega kwalifikacji na podstawie KARTY KOLONISTY

  Związek otrzymał do zagospodarowania 45 miejsc kolonijnych w Mrzeżynie oraz zabiega o kolejne 20 miejsc z przesuniętym o 4 dni terminem rozpoczęcia kolonii.

  Komunikat końcowy – Lista zakwalifikowanych kolonistów zostanie ogłoszony po zakończeniu uzgodnień tj, po 28 czerwca 2021r.

  LISTA_dzieci_zgłoszonych KOLONIE_2021.pdf

 • Kolonie

  KOLONIE 2021

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Partner Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” są organizatorami: Kolonii dla dzieci urodzonych po 01 styczniu 2005r. w OW „PERŁA” w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 13 dla których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub pobiera świadczenie z KRUS.

  Turnus odbędzie się w dniach: 24 lipca 2021 do 01 sierpnia 2021 roku.
  Koloniści rozpoczynają turnus obiadem a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

  W trakcie wypoczynku uczestnicy turnusu mają zagwarantowane:
  – zakwaterowanie,
  – całodniowe wyżywienie,
  – opiekę kadry pedagogicznej,
  – zajęcia kulturalno- sportowe, (dyskoteki, konkursy, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw, zawody sportowe, plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, itp.),
  – wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków
  – ubezpieczenie.

  Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest zgodnie z aktualnymi wymogami oraz przepisami służb sanitarnych oraz MEN.

  Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka:

  1. Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica. (.pdf)
  2. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz wypadkowo-chorobowemu z KRUS lub pobieraniu świadczenia rolniczego (emerytura, renta), przez co najmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
  3. Oświadczenie RODO (.pdf)

  SKANY DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ CZYTELNE!!!

  Termin przyjmowania zgłoszeń dziecka na kolonię upływa 17 czerwca br.
  Zgłoszenia można dokonywać: e-mailem [email protected] lub w Biurze Związku 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164
  Kolejność wpływu zgłoszeń decyduje także o zakwalifikowaniu dziecka na kolonię

  Odpłatność za pobyt dziecka na turnusie (wpłata po zakwalifikowaniu) wynosi: 600,00 zł. w tym koszty organizacji przejazdu na turnus tam i z powrotem.
  Kolonię dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

  Komunikaty organizacyjne na stronie: www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl
  Kontakt z organizatorem:
  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
  88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164 tel. 52 3573002 kom 516069089
  e-mail: [email protected]

  Załączniki:
  Karta kolonisty PDF / DOC
  Oświadczenie RODO (PDF)

  Oświadczenie – przewóz dziecka PDF / DOC
  Oficjalny komunikat (PDF)