Kolonie

 • Kolonie

  Komunikat nr 3 Kolonie Władysławowo 2023

  WZRKiOR w Bydgoszczy przedstawia listy aktualne kolonistów Turnusów 01 oraz 02 we Władysławowie

  Turnus 01 lista (zamknięta)

  Turnus 02 lista (otwarta, trwa nabór uzupełniający)

  Szczegóły postępowania w wysłanej poczcie e-mailowej. Rodziców prosimy o zapoznanie się z plikami oraz podjęcie odpowiednich działań

  Za współorganizatorów WZRKiOR w Bydgoszczy

 • Kolonie

  Kolonie Władysławowo 2023 – Komunikat nr 2/2023

  WZRKiOR dokonał wstępnej kwalifikacji zgłoszonych dzieci na kolonie we Władysławowie.

  Lista Kolonistów Turnusu 01 jest zamknięta, natomiast na Turnus 02 trwa nabór do 50 osób. Rodzice kolonistów Turnusów 01 oraz 02 w porozumieniu mogą dokonywać przesunięć, informując mailem organizatora WZRKiOR  do dnia 14 lipca 2023r.

  Szczegóły odpłatności oraz miejsc zbiórki Kolonistów będą przekazane na adresy mailowe przekazane w zgłoszeniach.

  Kontakt: [email protected]    [email protected]

  tel. 52 3573002 kom. 516069089 oraz 607573522 – koordynator

 • Kolonie

  Nabór kolonistów kolonie Władysławowo – 2023

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gospodyni rozpoczynają nabór i rekrutacje dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS na kolonie we WŁADYSŁAWOWIE Willa Joanna ul. Floriana Ceynowy 22 https://www.willajoanna.com w terminach:
  Turnus 1. 02.08. – 10.08.2023 r.
  Turnus 2. 10.08. – 18.08.2023 r.
  Koszt kolonii na dziecko rodziców ubezpieczonych w KRUS to 400,- złotych, pełnopłatne 1300,- złotych plus koszty dojazdu autokarem po trasie:
  Inowrocław – Władysławowo – Inowrocław po uzgodnieniach z przewoźnikiem

  Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty kolonijnej dziecka oraz oświadczenie RODO przesyłać pocztą, mailem lub dostarczyć w terminie do 28 czerwca br. do Biura Związku 88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164
  Zgłoszenia przesyłane mailem należy adresować równocześnie na adresy: [email protected]; [email protected]

  Dostarczone zgłoszenia do WZRKiOR podlegają weryfikacji w celu zakwalifikowania pobytu dziecka na kolonii i turnusie. Ilość miejsc ograniczona do 50 osób / turnus

  Decydować będzie kolejność zgłoszeń!

  Dopiero wówczas będzie niezbędne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu lub pobieraniu świadczenia przez rodzica w celu pozyskania dopłaty do kolonisty.

  Karta kolonisty.doc
  Karta kolonisty.pdf
  Oświadczenie RODO.pdf

 • Kolonie

  KOMUNIKAT WYJAZDOWY – ZIMOWISKO – ZAKOPANE 2023

  Organizatorami Zimowiska dla 22 dzieci w wieku (7 – 16 roku) rolników z subregionu bydgoskiego z których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie są:

  • Stowarzyszenie Kobieta Wiejska GOSPODYNI 
  • Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

  Termin Zimowiska od 04 – 02 do 10 – 02 – 2023r
  Miejsce Zimowiska:
  Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec” ul. Jaszczurówka 23c 34-500 Zakopane

  WYJAZD 03-02-2023r. PKP Bydgoszcz Gł. godz. 21;03 PKP Inowrocław godz. 21:29
  Zbiórka kolonistów
  co najmniej 0,5 godz. Przed odjazdem pociągu w pomieszczeniu kas biletowych

  POWRÓT 10-02-2023r. PKP Inowrocław godz. 23;16, PKP Bydgoszcz Gł. godz. 0:01(11-02)

  ZGŁOSZENIE dzieci na Zimowisko zawierające:

  • Wypełniona Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska
  • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu (oryginał po zakwalifikowaniu)
  • oświadczenie RODO
  • zgodę na przewóz dziecka PKP

  PRZEKAZAĆ oryginały listownie do WZRKiOR Bydgoszcz lub przed wyjazdem dziecka PKP 

  Podczas przejazdu dzieci OPIEKUNAMI są: 

  • Grażyna Leśna Tel. 607573522
  • Sławomir Olszewski Tel. 501310278

  Szczegóły nt. zimowiska patrz strona www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl

  KONTAKT:

  • Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 88-100 INOWROCŁAW, ul. Jacewska 164 mail: [email protected]; tel/fax 52.3573002; kom.516069089, 506570903
  • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich GOSPODYNI 00-682 Warszawa ul. Hoża 68/204: tel: 665 444 545 [email protected] 
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec” ul. Jaszczurówka 23c 34-500 Zakopane tel.18 2011411   601 449 250; Kierownik Zimowiska: – Jerzy Sobieraj 601152770
 • Kolonie

  KOMUNIKAT Zimowisko w Zakopanem 2023 r.

  Dzieci Rolników członków WZRKiOR w Bydgoszczy

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich “GOSPODYNI”  wzorem ubiegłych lat informuje za pośrednictwem WZRKiOR, że organizuje zimowisko 7-dniowe w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym “ZAKOPIEC“, ul. Jaszczurówka 23c dla dzieci wiejskich, których przynajmniej jedno z rodziców ubezpieczone jest w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub z tej instytucji pobiera świadczenie.

  Zimowisko dla ok. 50 dzieci odbędzie się w dniach od 04 do 10 lutego 2023r.  w okresie ferii zimowych dla województwa kujawsko – pomorskiego.

  Dopłata do zimowiska na poziomie 2022r w tym koszty podróży (PKP/autokar)

  Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka:

  1.Karta kwalifikacyjna zgłoszona przez Przewodniczącą KGW lub Stowarzyszenia współpracującego z WZRKiOR w Bydgoszczy

  Szczegóły organizacyjne zimowiska w Zakopanem

  Oferta organizacji Zimowiska dla dzieci rolników jest adresowana dla członkiń Kół Gospodyń WiejskichStowarzyszeń zrzeszonych w WZRKiOR w Bydgoszczy. Obejmuje także KGW zarejestrowane w ARiMR, które podjęły uchwały  o zrzeszeniu się w WZRKiOR w Bydgoszczy.

  Zgłoszenia wstępne ilości dzieci na Zimowisko dokonuje Przewodnicząca KGW mailem [email protected] w terminie do 10 stycznia 2023 r. 

  Związek na podstawie zgłoszeń uzgodni ilości naboru dzieci z powiatów subregionu, Rodzice wypełniają: karty kwalifikacyjne i inne dokumenty oraz nawiązują współprace przy organizacji wyjazdu dziecka na zimowisko. 

  Informacja o osrodku wypoczynkowym DOC
  Karta Kolonijna DOC
  Klauzula RODO PDF

 • Kolonie

  KOMUNIKAT powrót kolonistów 19-08-2022

  WZRKiOR w Bydgoszczy zawiadamia rodziców kolonistów turnusu 02 w Kołobrzegu, że WYJAZD z kolonii nastąpi: 19 sierpnia (po śniadaniu) o godz. 10;00 po trasie odwrotnej

  Szczegóły odbioru kolonistów  w przesłanym e-mailu.

  Organizatorzy dziękują Rodzicom za współpracę podczas organizacji letniego wypoczynku w Kołobrzegu zapraszają do opiniowania lub składania uwag związanych z organizacją akcji kolonijnej.

 • Kolonie

  Zmiana kolonistów w Kołobrzegu

  Pierwsza dekada sierpnia 2022 została zdominowana organizacją Kolonii w Kołobrzegu. Zorganizowaliśmy wyjazd 2-ch turnusów – 95 kolonistów dzięki wysiłkowi Biura WZRKiOR oraz wolontariuszy opiekunów na czas przejazdu (Grobelska, Leśna, Olszewski, Stanek oraz Radzięda, Przytarska, Jędrzejewska) Wymiana Turnusów przebiegała sprawnie za sprawą kadry wychowawców kolonii. Pogoda Kolonistom dopisała a program kolonii T01 zrealizowany będzie oceniony przez rodziców na podstawie relacji kolonistów.

  Związek dziękuje Rodzicom kolonistów oraz wolontariuszom za współpracę a SKW “Gospodyni” za wybór Kołobrzegu jako miejsca Kolonii – 100 m od plaży Bałtyku. Przewoźnikowi NKA Kruszwica za sprawny i bezpieczny przewóz Kolonistów.

  Foto migawki z Kołobrzegu

 • Kolonie

  POWRÓT KOLONISTÓW  Turnus 01

  POWRÓT KOLONISTÓW  Turnus 01 Kołobrzeg nastąpi 11 sierpnia 2022r. p trasie:
  Kołobrzeg -14:00 wyjazd
  ŻNIN – 18:00 przystanek PKS ul. Targowa
  INOWROCŁAW – 19:00 PARKING Hala Sportowa ul. Niepodległości 4 Oś RABIN
  Kruszwica 19:30 Baza NKA

  Proszę o odbiór podopiecznych

 • Kolonie

  Komunikat dla Kolonii Kołobrzeg Turnus 01

  SKW Gospodyni oraz WZRKiOR Bydgoszcz informują:

  Wyjazd Kolonistów na Turnus 01 do Kołobrzegu
  odbędzie się 03 sierpnia 2022 r. po trasie:
  Kruszwica – 6:20;  Inowrocław – 7:00;  Żnin – 8:00
  Autokarem NKA Kruszwica – 55 miejscowym

  Rodzicu zapoznaj się z poniższymi plikami:
  Oświadczenie rodzica PRZEWÓZ PDF/DOC
  Lista uczestników kolonii TURNUS 1 PDF
  Kołobrzeg program kolonii PDF
  Niezbędnik kolonisty PDF