Brak kategorii

Rozeznanie rynku w ramach projektu pn. „Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior” – platforma przyschodowa

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy prowadzi rozeznanie w ramach projektu „Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior” dotyczącego dostawy i montażu platformy przychodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z trudnościami w poruszaniu. Wykonanie i dostawa platformy powinna być wykonana do 27 sierpnia 2021 roku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów na temat rozeznania w oficjalnym dokumencie na temat rozeznania: Rozeznanie rynku platforma.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *