IV Zjazd WZRKiOR odbył się 23.11.2022r.

Podjęte zostały następujące uchwały.

Komunikat-IV-Zjazd-WZRKiOR-w-Bydgoszczy

Sprawozdanie Przewodniczącej Rady – IV Zjazd
Sprawozdanie Zarządu – IV Zjazd
Sprawozdanie Przewodniczącej WR KGW – IV Zjazd
Uchwała Z-1-2022 IV Zjazdu WZRKiOR
Uchwała Z-2-2022 IV Zjazdu WZRKiOR
Program działania – do Uchwały Z-2-2022
Uchwała Z-4-2022 IV Zjazdu WZRKiOR
Uchwała Z-7-2022 IV Zjazdu WZRKiOR
Regulamin Rady WZRKiOR – zał. do Uchwały Z-7-2022 IV Zjazdu
Uchwała Z-8-2022 IV Zjazdu WZRKiOR
Regulamin Komisji Rewizyjnej – zał. do Uchwały Z-8-2022

Sprawy organizacyjne i merytoryczne IV Zjazdu:

1. Program działania na lata 2022 2027 PROJEKT
2. Uchwała_6-04-2022
3. Pismo-organizacyjne IV Zjazd
4. Stanowisko IV Zjazd WZRKiOR
5. Program posiedzenia Rady 2022-10-07

6. Uchwała-01-10-2022-IV-termin-Zjazdu

7. Uchwała-02-10-2022-organizacja-Zjazd

Pliki dla delegatów:

1. ANKIETA_delegata_IV_zjazd_WZRKiOR 1

2. WYKAZ DELEGATÓW na IV ZJAZD

4. PROGRAM obrad IV ZJAZDU DELEGATOW

5. REGULAMIN OBRAD

6. REGULAMIN WYBORÓW

01-PROGRAM_obrad_IV_ZJAZDU_DELEGATOW_23-11-2022-WR

02-REGULAMIN_OBRAD_PROJEKT

03-REGULAMIN_WYBOROW_PROJEKT

00-Uchwala-01-10-2022-IV-termin_Zjazdu-WP

00-Uchwala-02-10-2022-organizacja-Zjazdu-WP

Program-dzialania-na-lata-2022-2027-projekt

IV ZJAZD WZRKiOR – 05 lipca 2022 r. zadania dla członków Kółek Rolniczych, KGW

WZRKiOR, jako organizacja społeczno zawodowa rolników działa na podstawie: ustawy o społeczno-zawodowej organizacji rolników oraz uchwalonego Statutu, Związek posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz osobowość prawną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000103621;
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, zrzesza: Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, inne organizacje i stowarzyszenia rolnicze. Jesteśmy kontynuatorem działalności Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego działającego w okresie międzywojennym. Aktualnie działamy na obszarze 8 powiatów: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński. Organami Związku z 5 letnią kadencją są: Rada Związku jako organ stanowiący, Komisja Rewizyjna oraz Zarząd.
Rada Związku obradująca w dniu 05 kwietnia br. pod przewodnictwem kol. Zofii Kozłowskiej – Przewodniczącej; z udziałem Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków Zarządu Związku podjęła szereg istotnych dla Związku uchwał w tym; udzieliła absolutorium Zarządowi Związku za 2021r.

  1. Uchwała nr 2 zatwierdzenie bilansu Związku za rok 2021
  2. Uchwała nr 3 absolutorium dla Zarządu
  3. Uchwała nr 4 Przyjęcia Planu działania oraz Budżetu Związku w 2022r.
  4. Uchwała nr 5 Przyjęcia Planu działania Wojewódzkiej Rady KGW w 2022r.
  5. Uchwała nr 6 przygotowanie i organizacja IV Zjazdu WZRKiOR w Bydgoszczy

Najważniejszą podjętą uchwałą jest uchwała nr 6 – Przygotowanie oraz organizacja IV Zjazdu WZRKiOR w Bydgoszczy, która określiła czynności statutowe oraz termin odbycia 5 lipca 2022r. Wydarzenie to jest dochowaniem 5 letniej kadencji, przedłużonej ogłoszeniem 20-03-2020r. przez Ministra Zdrowia pandemii COVID19 do czasu jego odwołania, zgodnie z art. 28 ustawy tarcza 4
z dnia 19 czerwca 2020 przez Rząd RP a decyzja ta jest spodziewana w kwiecień/maj 2022r. Bardzo istotnymi elementami działalności Związku w 2022r będzie: zorganizowanie IV Zjazdu WZRKiOR w Bydgoszczy; kontynuacja działalności Domu Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior; Przegląd zespołów artystycznych i organizacja XI Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej; Konkurs kulinarny – potraw tradycyjnych Regionu Kujaw i Pomorza, Kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin rolników ubezpieczonych w KRUS; itp.

Szanowni Liderzy, organizatorzy Zjazdów oraz Walnych Zebrań Wyborczych
Podjęta przez Radę uchwała nr 6/04/2022 w sprawie Przygotowania oraz organizacji IV Zjazdu WZRKiOR w Bydgoszczy tworzy statutowy obowiązek dla Was, Rady i Zarządu Związku by odpowiednio przygotować organizację IV Zjazdu do dnia 05-07-2022r.
Zgodnie z podjętą uchwałą oraz §15 ust. 5 §16 ust. 2; §20 ust. 4 Statutu, członkowie Związku: GZRKiOR; zrzeszone bezpośrednio KGW, stowarzyszenia GR KGW; Kółka Rolnicze oraz spółdzielnie rolników, dokonają wyboru delegatów na IV Zjazd tj.:

  1. Prezesi GZRKiOR, które odbyły Zjazdy przekażą do Biura Związku do 10 maja 2022r sprawozdanie ze Zjazdu wraz z listą wybranych delegatów.
  2. Organizacje, GZRKiOR, które nie odbyły Zjazdów, przeprowadzą je do 10 czerwca 2022r. oraz dokonają wyboru Delegatów na Zjazd zgodnie z uchwałami nr 6/04/2022 i 03/02/2019 oraz odwrotnie przekażą do Biura Związku sprawozdania ze Zjazdów wraz z listą delegatów.
  3. Zrzeszone bezpośrednio w WZRKiOR: Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, Stowarzyszenia GR KGW, Spółdzielnie dokonają na Walnych Zebraniach wyboru 1-2 Delegatów w terminie do 10 czerwca 2022r. według proporcji 1 delegat na 50 członków.
  4. Zobowiązuje się Komisje Zjazdowe Związku do opracowania projektu zmian Statutu oraz projektu programu działania i strategii Związku na lata 2022 – 26 celem przedstawienia ich Delegatom Związku do akceptacji w dniu 05 lipca 2022r.
  5. Zobowiązuje się członków organów Związku: Prezydium Rady, Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej do nawiązania kontaktu z macierzystymi organizacjami dla udzielenia wsparcia organizacji Walnych Zebrań oraz konsultacji zasad wyborczych.

Szczegóły jak: Statuty, wzory dokumentów i protokołów jako wsparcie organizatorów Zjazdów lub Walnych Zebrań Wyborczych udostępnia się w załączonych poniżej plikach.
WZRKiOR wnosi do EMERYTÓW i rencistów o promocję przekazywania darowizny 1% z podatku dochodowego od EMERYTÓW i rencistów za 2021r. za pomocą druku PIT – OP w którym należy wpisać swój: NIP lub PESEL; miejsce Urzędu Skarbowego; Imię Nazwisko; podpisać i przekazać do Urzędu Skarbowego bezpośrednio lub przesłać listem lub e-mailem

Uchwala_6-04-2022-ZJAZD