Brak kategorii

 • Brak kategorii

  Podaruj 1,5% z podatku PIT dla WZRKiOR Bydgoszcz

  Podatnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych w pracy najemnej, z rent i emerytur, a także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych albo z użyciem liniowej stawki muszą przekazać swoje zeznania do 02 maja 2023r.. Mogą to zrobić w urzędzie skarbowym lub złożyć zeznanie przez Internet, korzystając z interaktywnych formularzy. Emeryci lub renciści rozliczenie PIT za 2022r. składają za niech zeznanie KRUS lub ZUS (chyba, że mieli dochody w 2022r. z innych źródeł, wtedy muszą złożyć indywidualne rozliczenie PIT). Emeryci lub renciści w ramach rozliczenia PIT mogą złożyć deklarację woli przekazania 1,5% podatku za 2022r. na KRS 0000103621 do rozliczanej deklaracji PIT.

  Emeryt lub Rencista może przekazać 1,5 podatku dla WZRKiOR w Bydgoszczy za pomocą druku PIT-OP wpisując do niego nasz numer KRS 0000103621. Po wypełnieniu druku oraz podpisaniu go przez podatnika należy go przekazać lub przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

  WZRKiOR w Bydgosczy przowadzi dzialalność w zakresie OPP m.in.:
  1. Organizacja kolonii i zimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej
  2. Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior
  3. Działalność kulturalno-oświatową – Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych

 • Brak kategorii

  Finał Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2022 (XX edycja)ROLNICZKI I ROLNICY NAGRODZENI

  ROLNICZKI I ROLNICY NAGRODZENI!

  To była już 20. edycja Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw. Uroczystości wręczenia okolicznościowych statuetek, nagród i dyplomów miała  miejsce 28 stycznia 2023 roku w auli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wśród gości byli m.in.: Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm i doradca prezydenta RP.  Obecni byli także inni posłowie, senatorowie, burmistrzowie, wójtowie i sołtysi, przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego i firm oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.

  Przede wszystkim  zaś byli obecni ROLNICY i ROLNICZKI  województwa kujawsko-pomorskiego – nominowani w tej edycji konkursu. Zdobywcami tytułu Rolnika Pomorza i Kujaw 2022 zostali: W produkcji roślinnej: Irena i Mariusz Dębowscy (Lubraniec Parcele) – nominowani przez Brzesko-Kujawski Związek Buraka Cukrowego we Włocławku; Maria i Kazimierz Kurzyńscy (Gołębiewo, pow, Grudziądz) – nominowani przez Krajowy Związek Buraka Cukrowego w Warszawie; Teresa Jarecka-Stanek i Tomasz Stanek – nominowani przez gminę Strzelno; Violetta i Sławomir Zwietrzała (Januszkowo, pow. Żnin). 

  W produkcji zwierzęcej: Jolanta i Krzysztof Cieszkowscy (Księta, pow. Brodnica) – nominowani przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Trzody Chlewnej; Violetta i Ireneusz Klinger (Budzisław, pow. Żnin) – nominowani przez powiat żniński. 

  W kategorii Mleczarstwo i produkcja mleka: Iwona i Przemysław Kawula (Frydrychowo, pow. golubsko-dobrzyński) – nominowani przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Anna i Arkadiusz Przybylak (Jabłówko, pow. Żnin) – nominowani przez Gmninę Łabiszyn.

  W kategorii Ogrodnictwo: Agnieszka i Rafał Lewandowscy (Ostrowąs, pow. Aleksandrów Kuj.) – nominowani przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

  W kategorii Gospodarstwo Wielkotowarowe: Sebastian Filipek-Kaźmierczak – prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. Z o. o. (Chodeczek, pow. Włocławek) – nominowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu.

  Gala XX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, była też okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę w Kapitule Konkursu jej Przewodniczącej  – ZOFII KOZŁOWSKIEJ oraz twórcy tego Konkursu JANUSZOWI POLAKOWI.

    W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, składamy wszystkim nominowanym do nagrody w tegorocznym – XX Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw – serdeczne gratulacje. Te najserdeczniejsze kierujemy pod adresem laureatów Konkursu. Uczestnictwo w nim, to nie tylko osobiste satysfakcje dla nominowanych i zwycięzców  tej zacnej imprezy, ale również możliwość pokazania naszemu społeczeństwu Środowiska Wiejskiego – efektów Waszych ROLNICZKI I ROLNICY – działań. To możliwość mówienia przy tej okazji o niezwykle ważnej roli rolnictwa – jako gałęzi polskiej gospodarki. Możliwość mówienia głośno o sprawach dotyczących rolników – ich ciężkiej pracy i problemach związanych z działalnością rolniczą, narażoną nie tylko na kaprysy pogody, ale czasami także na konsekwencje polityki rolnej Państwa i Rządu. 

  Nasz Związek, od 150 lat stoi na straży rolniczych spraw. W dzisiejszych skomplikowanych czasach zmieniliśmy dotychczasową formułę apeli, na interwencje do władz różnego szczebla, do Rządu, podnosząc problemy związane z opłacalnością produkcji rolniczej, oczekując podjęcia szybkich działań naprawczych czy pomocowych zapobiegających zapaści rolnictwa tak w produkcji rolnej, jak i zwierzęcej oraz w innych działach specjalnych. Nasze interwencje dotyczyły m.in. zagospodarowania nie sprzedanych produktów rolnych, warzyw i owoców

  Nasza kolejna, najnowsza interwencja, wysłana do Premiera Polskiego Rządu 16 stycznia 2023 roku – dotyczy braku reakcji Rządu na postulaty środowisk rolniczych w zakresie poprawy trudnej sytuacji gospodarstw rodzinnych, spowodowanej kryzysem energetycznym oraz inflacją zagrażającą wznowieniu produkcji rolnej w 2023r. Występujemy o pilną interwencję Rządu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie dostosowania cen nawozów, paliwa, energii elektrycznej – gwarantujących opłacalność produkcji rolnej: zbóż, rzepaku, kukurydzy, nie sprzedanych z powodu m.in. niekontrolowanego importu z Ukrainy. Rozumiemy potrzebę pomocy walczącej Ukrainie, ale nie powinno to negatywnie wpływać na polskie rolnictwo. Jako pilne podnosimy zatem kwestię uregulowania przewozu zbóż z Ukrainy przez Polskę do dalszych odbiorców. 

  Wnosimy również w tym piśmie skierowanym do Premiera Polskiego Rządu – o uruchomienie skupu interwencyjnego przez Krajową Grupę Spożywczą lub PKN Orlen – w tym na potrzeby produkcji biopaliw. Trudna sytuacja występuje także w produkcji trzody chlewnej, co łącznie skutkuje  zadłużaniem gospodarstw rolnych, ograniczających zakup środków do produkcji rolnej. Coraz częściej też niszczy polskie gospodarstwa rolnicze niemożność spłaty drożejących rat kredytów,

  Apelujemy zatem w tym piśmie skierowanym do premiera Polskiego Rządu o jak najszybsze uruchomienie programów oddłużeniowych, pomocowych. Rolnicy oczekują także usprawnienia systemu ubezpieczeń rolniczych i utworzenia Funduszu Gwarancji Rolnych.

  Na postulaty te oczekujemy działań i pilnej odpowiedzi od Pana Premiera. Brak reakcji skutkować  może akcjami protestacyjnymi zapowiadanymi w pogotowiu strajkowym i rosnącym niezadowoleniem ubożejącego środowiska wiejskiego,

  Związek Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich nie pomija w swoich działaniach dzieci i seniorów, starszych rolników – mieszkańców wsi. Dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy w Inowrocławiu, w budynku Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pilotażowy Dom Dziennego Pobytu dla seniorów mieszkańców wsi.

  W półrocznych turnusach przebywa tu 20 osób, którym zapewniamy aktywne spędzenie czasu w dniach roboczych; dowóz, wyżywienie, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne

  Do zwiedzenia Domu Dziennego Pobytu w Inowrocławiu, zapraszamy Rolników, laureatów XX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, którzy odbierali  piękne statuetki i wspaniałe nagrody, świadczące o ich sukcesach w niełatwej i szlachetnej pracy rolników. 

  Zapraszamy także do zwiedzenia tej placówki przedstawicieli władz samorządów: powiatowych, gminnych, wiejskich, by mogli inicjować powstawanie podobnych placówek opiekuńczych na dla terenach wiejskich dla osób starszych.

  Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM TEGO KONKURSU, podkreślając Wasz trud i wysiłek w pracy gwarantującej Polskiemu Narodowi bezpieczeństwo żywieniowe. Deklarujemy również, że Związek w Bydgoszczy, zrzeszony w Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych, nadal będzie stał na straży WASZYCH rolniczych spraw i problemów – BRONIĄC TYCH – którzy nas ŻYWIĄ.

 • Brak kategorii

  Święta Bożego Narodzenia 2022

  Koleżanki Koledzy Redaktorzy

  Już niebawem zabłyśnie pierwsza gwiazda oznajmiająca rozpoczęcie w gronie rodzinnym staropolskiej wigilii oraz Świąt Bożego Narodzenia. 
  W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy życzę sympatykom, koleżeństwu oraz członkom Związku: pogody ducha, zdrowia, spokojnych  świąt jak również szczęśliwego Nowego Roku. (Patrz załączone pliki)

  Kolęda wśród nocnej ciszy: kliknij https://www.youtube.com/watch?v=MuM7g0jaodg

  Związek tradycyjnie uczestniczył w organizacji Wigilii Wojewódzkiej w Dworze Artusa w Toruniu, skromna relacja jest w załączonych plikach.

  Drodzy-Przyjaciele1

 • Brak kategorii

  KOMUNIKAT  01/10/2022 – Termin IV Zjazdu WZRKiOR w BYDGOSZCZY – Ustalony

  Uchwałą nr R/02/10/2022 Rada WZRKiOR w Bydgoszczy postanowiła:
  Zorganizować IV Zjazd WZRKiOR w Bydgoszczy w dniu 23 listopada 2022 r.

  Miejscem odbycia IV Zjazdu ustala się miasto: Inowrocław
  Wnioski, uchwały i postulaty z Walnych Zebrań przekazać do 04 listopada 2022 r.

  Uchwala 01-10-2022-IV termin_Zjazdu WP

  Uchwala-01-10-2022-IV-termin_Zjazdu-WP

  Uchwala 02-10-2022 organizacja Zjazdu

  Uchwala-02-10-2022-organizacja-Zjazdu-1-1

 • Brak kategorii

  Komunikat dla KOLONISTÓW – KOŁOBRZEG

  Turnus 02 wyjeżdża 11 sierpnia 2022 r.

  SKW Gospodyni oraz WZRKiOR Bydgoszcz informują:
  Wyjazd Kolonistów na Turnus 02 do Kołobrzegu
  odbędzie się 11 sierpnia 2022 r. po trasie:
  Inowrocław – 6:30;  Bydgoszcz – 7:30; Tuchola – 8:30
  Autokarem NKA Kruszwica – 55 miejscowy

  Rodzicu zapoznaj się z poniższymi plikami oraz informacją e-mail.

  Załączniki:
  Oświadczenie rodzica na PRZEWÓZ
  Lista kolonistów Turnusu 02
  Program kolonii Kołobrzeg
  Niezbędnik kolonisty

 • Brak kategorii

  Kolonie – Kołobrzeg – 2022

  WZRKiOR w Bydgoszczy przedstawia wykaz Kolonistów zakwalifikowanych  na Kolonie – KOŁOBRZEG – 2022 wg stanu na dzień 15 lipca 2022r. – (Lista kolonistów)

  Trwa nadal nabór dzieci na turnus 11-19 / 08 / 2022

  Zgłoszenia – karty kolonijne przesyłać na adres e-mail
  [email protected] lub dostarczyć do Biura
  Szczegóły: podział kolonistów na turnusy w korespondencji e-mail

  Lista-kolonia-zakwalifikowani

  Lista zakwalifikowanych kolonistów.pdf

 • Brak kategorii,  Kolonie

  Kolonie Letnie 2022

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” i Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych organizują:

  Kolonię dla dzieci urodzonych:

  od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2017 roku

  Kolonie są organizowane w Ośrodku kolonijnym „BOSMANw KołobrzeguInternat Szkoły Morskiej im. Polskich Rybaków i Marynarzy w 2-ch TURNUSACH

  1. 03 sierpnia do 11 sierpnia – 50 dzieci.
  2. 11 sierpnia do 19 sierpnia – 50 dzieci.

  Kolonie dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na wypoczynek zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin rolniczych, w których co najmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub otrzymuje świadczenie z KRUS (emerytura, renta, renta rodzinna).

  Wymagane dokumenty do kwalifikowania dziecka na turnus wypoczynkowy

  • Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica.
  • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników przynajmniej jednego z rodziców w pełnym zakresie, pobiera świadczenie KRUS.
  • Oświadczenie RODO rodzica o przetwarzaniu danych osobowych

  Dostarczyć do WZRKiOR w Bydgoszczy do dnia 10 lipca 2022 r.

  Zgłoszenia dzieckadostarczenia dokumentówmożna dokonać:

  • osobiście lub pocztą biuro WZRKiOR Bydgoszcz 88-100 Inowrocław
   ul. Jacewska 164,
   lub
  • przesłać [email protected] z przypiskiem KOLONIE 2022.

  O zakwalifikowaniu dziecka na Turnus wypoczynku letniego decydują m.in.;

  • data stempla pocztowego,
  • data wpływu e-maila lub dostarczenia dokumentów do biura Związku
  • rekomendacja Koła Gospodyń Wiejskich

  Wypoczynek – kolonie organizowane są zgodnie z wymogami i przepisami MEN, Kuratorium, służb sanitarnych oraz FS USR.

  Koloniści w trakcie wypoczynku mają zapewnione:

  • zakwaterowanie,
  • całodniowe wyżywienie,
  • opiekę kadry pedagogicznej,
  • zajęcia z promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; kulturalno – sportowe m.in.: plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, zawody sportowe, spacery nad morzem, konkursy, dyskoteki, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw,
  • wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków,
  • transport,
  • ubezpieczenie.

  Szczegółowe informacje: tel. 523573002; e-mail [email protected]

  Załączniki:
  Oświadczenie RODO.pdf
  Karta kolonisty.pdf

 • Brak kategorii

  Dzień matki 2022

  Raz tylko w roku jest „Dzień Matki”,
  choć mamusiom co dzień należą się kwiatki.
  czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek.
  Puszyste żonkile na wspaniałe chwile.
  Fiołeczki małe na zdrowie doskonałe.
  Leśne konwalie na szczęście trwałe!

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy życzy wszystkim matkom szczęśliwego dnia matki.