Brak kategorii

 • Brak kategorii,  Kolonie

  Kolonie Letnie 2022

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” i Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych organizują:

  Kolonię dla dzieci urodzonych:

  od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2017 roku

  Kolonie są organizowane w Ośrodku kolonijnym „BOSMANw KołobrzeguInternat Szkoły Morskiej im. Polskich Rybaków i Marynarzy w 2-ch TURNUSACH

  1. 03 sierpnia do 11 sierpnia – 50 dzieci.
  2. 11 sierpnia do 19 sierpnia – 50 dzieci.

  Kolonie dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na wypoczynek zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin rolniczych, w których co najmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub otrzymuje świadczenie z KRUS (emerytura, renta, renta rodzinna).

  Wymagane dokumenty do kwalifikowania dziecka na turnus wypoczynkowy

  • Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica.
  • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników przynajmniej jednego z rodziców w pełnym zakresie, pobiera świadczenie KRUS.
  • Oświadczenie RODO rodzica o przetwarzaniu danych osobowych

  Dostarczyć do WZRKiOR w Bydgoszczy do dnia 10 lipca 2022 r.

  Zgłoszenia dzieckadostarczenia dokumentówmożna dokonać:

  • osobiście lub pocztą biuro WZRKiOR Bydgoszcz 88-100 Inowrocław
   ul. Jacewska 164,
   lub
  • przesłać [email protected] z przypiskiem KOLONIE 2022.

  O zakwalifikowaniu dziecka na Turnus wypoczynku letniego decydują m.in.;

  • data stempla pocztowego,
  • data wpływu e-maila lub dostarczenia dokumentów do biura Związku
  • rekomendacja Koła Gospodyń Wiejskich

  Wypoczynek – kolonie organizowane są zgodnie z wymogami i przepisami MEN, Kuratorium, służb sanitarnych oraz FS USR.

  Koloniści w trakcie wypoczynku mają zapewnione:

  • zakwaterowanie,
  • całodniowe wyżywienie,
  • opiekę kadry pedagogicznej,
  • zajęcia z promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; kulturalno – sportowe m.in.: plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, zawody sportowe, spacery nad morzem, konkursy, dyskoteki, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw,
  • wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków,
  • transport,
  • ubezpieczenie.

  Szczegółowe informacje: tel. 523573002; e-mail [email protected]

  Załączniki:
  Oświadczenie RODO.pdf
  Karta kolonisty.doc

 • Brak kategorii

  Dzień matki 2022

  Raz tylko w roku jest „Dzień Matki”,
  choć mamusiom co dzień należą się kwiatki.
  czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek.
  Puszyste żonkile na wspaniałe chwile.
  Fiołeczki małe na zdrowie doskonałe.
  Leśne konwalie na szczęście trwałe!

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy życzy wszystkim matkom szczęśliwego dnia matki.

 • Brak kategorii

  KOMUNIKAT rozliczenie PIT oraz prośba o 1% dla Związku

  Podatnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych z pracy najemnej, z rent i emerytur, a także przedsiębiorcyrozliczający się na zasadach ogólnych albo z użyciem liniowej stawki muszą przekazać swoje zeznania do 02 maja 2022r. Mogą to zrobić, wypełniając zeznanie na papierze wysyłając zeznanie podatkowe pocztą lub składając je w urzędzie skarbowym albo złożyć zeznanie przez internet, korzystając z interaktywnych formularzy.
  Emeryci lub renciści rozliczenie PIT za 2021r składają za nich zeznanie KRUS lub ZUS (chyba, że mieli dochody w 2021r. z innych źródeł wówczas muszą złożyć indywidualnie rozliczenie PIT.
  Emeryci lub renciści w ramach rozliczenia PIT mogą złożyć deklarację woli przekazania 1% podatku za 2021r organizacji społecznej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego np. dla Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wpisując jego nr KRS 0000103621 do rozliczanej deklaracji PIT.
  Jeśli rozliczenie – zeznanie za Emeryta lub Rencistę składało KRUS lub ZUS wówczas podatnik (
  Emeryt lub Rencista) może przekazać  1% podatku dla naszej WZRKiOR w Bydgoszczy za pomocą druku PIT – OP wpisując do niego nasz numer KRS 0000103621.
  Wzór druku PIT-OP jest załączony, po jego wypełnieniu oraz podpisaniu przez podatnika należy go przekazać lub przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania podatnika.

  WZRKiOR w Bydgoszczy www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl prowadzi działalność w zakresie OPP m.in.:
  a/ Organizacja kolonii i zimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej
  b/ Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior
  c/ Działalność kulturalno oświatową Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych

  Załączniki:
  PIT-OP.doc
  PIT-OP.pdf

 • Brak kategorii

  O SYTUACJI W POLSKIM ROLNICTWIE mówią: Janusz Wojciechowski – Komisarz UE,  Henryk Kowalczyk – Minister Rolnictwa

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na wspólnej konferencji prasowej mówili o bieżącej sytuacji w rolnictwie – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Omówili m.in. sprawę możliwości uruchomienia dopłat do nawozów.

  Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-sytuacji-w-rolnictwie

 • Brak kategorii

  Wielkanoc 2022

  Z okazji Świąt Wielkanocnych
  Koleżankom, Kolegom i Sympatykom życzymy
  zdrowia, spokoju, i pogody ducha
  Niech ten czas posłuży nam do: odpoczynku,
  prawdziwej miłości, wyciszenia oraz
  nabrania wigoru do dalszego współdziałania
  przy realizacji zaplanowanych celów
  Rada i Zarząd
  WZRKiOR w Bydgoszczy

 • Brak kategorii

  160 Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego w Sobótce

  Organizacje wiejskie wywodzące się od Kół Włościańskich, które rozpoczynały swoją działalność w XIX wieku, obchodzą swoje jubileusze. Tak było w sobotę 09 kwietnia 2022r. w Sobótce k/Kalisza, gdzie Jubileusz 160 lecia działalności obchodziło tutejsze Kółka Rolniczego oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
  Uroczystość jak tradycja każe rozpoczęła się nabożeństwem w tutejszym Kościele w asyście sztandarów organizacji rolniczych oraz gości i sąsiadów. Część oficjalną obchodzono w tutejszej szkole gdzie gratulacje i życzenia Jubilatom przekazali przedstawiciele Władzy Wojewódzkiej, samorządów lokalnych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Były także życzenia od przyjaciół z bratnich organizacji i Związków Kalisza, Poznania i Bydgoszczy. Jubileusz był okazją do rozmów między sąsiedzkich nt. dalszej współpracy pomiędzy organizacjami rolniczymi, bez podtekstów
  W załączeniu migawki foto z uroczystości.

 • Brak kategorii,  Festiwal Pieśni Ludowych

  Komunikat WZRKiOR w Bydgoszczy XI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w Parku Solankowym w Inowrocławiu

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy we współpracy z Partnerami informuje, że XI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w niedzielę w Muszli Koncertowej Parku Solankowego w Inowrocławiu.
  Zgłoszenia Zespołów Artystycznych należy przesyłać na adres: WZRKiOR w Bydgoszczy ul. Jacewska 164 88-100 INOWROCŁAW z dopiskiem “FESTIWAL” lub e-mailem [email protected]
  Sposób organizacji, regulaminy oraz szczegóły zamieścimy na naszej stronie po świętach Wielkiej Nocy oraz Biuro Związku poinformuje zainteresowanych kontakt: 52.2573002; 516069089 (kol. Melania)

 • Brak kategorii

  Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych

  W niedzielę Palmową 10 kwietnia w Domu Kultury w Strzelnie odbyła się Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych gdzie Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu Mogileńskiego prezentowały swoje tradycyjne potrawy pod auspicjami Starosty Mogileńskiego. Wystawę zorganizowały: Małgosia Małecka i Emilka Walkowiak. Jak tradycja każe prezentacje otworzył Tomasz Krzesiński Starosta a potrawy pobłogosławił ks dziekan Krzysztof Torbicki. Był też stół z potrawami ukraińskimi przygotowany przez uchodźców.
  W imieniu WZRKiOR w Bydgoszczy dziękuje organizatorkom, samorządowcom, sponsorom oraz uczestniczącym KGW z Gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno za podtrzymywanie tradycji wielkanocnej.