Brak kategorii

 • Brak kategorii

  Dożynki Województwa Kujawsko Pomorskiego

  Dożynki: Województwa Kujawsko Pomorskiego; Diecezji Gnieźnieńskiej; Powiatu Inowrocławskiego; Miasta i Gminy Inowrocław odbyły się 27-08-2023 r. na lotnisku Aeroklubu w Inowrocławiu.

  Gospodarze dożynek: Ks. Prymas Wojciech Polak,  Marszałek Piotr Całbecki oraz zaproszony Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz uroczyście podziękowali Rolnikom Województwa Kujawsko Pomorskiego i Diecezji Gnieźnieńskiej za ich ciężką pracę.

  Uczestnicy Dożynek z uwagą wysłuchali Homilii Ks. Prymasa Wojciecha Polaka apelującej o wzajemny szacunek i współpracę oraz zachowanie tradycji ludowej, Jak również wystąpienia Jana Łuczaka Starosty Dożynek (członek Prezydium Rady WZRKiOR Bydgoszcz) nt. aktualnie trudnej sytuacji w rolnictwie.

  Przedstawiciele Związku Zofia Kozłowska oraz Marianna Radzięda złożyli Rolnikom wyrazy uznania za ich ciężką prace oraz podziękowania dla: Wojewody Mikołaja Bogdanowicza oraz Przewodniczącej Sejmiku i Marszałka Województwa: Elżbiety Piniewskiej i Piotra Całbeckiego za wyróżnienia przyznane Związkowi i działaczom.

  Związek dziękuje Gospodarzom Dożynek: Województwa, Powiatu Inowrocławskiego, Miasta i Gminy Inowrocław za umożliwienie Rolnikom godnego sprawowania obrzędu dożynkowego oraz świętowania zakończenia tegorocznych Żniw.

 • Brak kategorii

  KOMUNIKAT nr 1/2023 KOLONIE WŁADYSŁAWOWO

  WZRKiOR Bydgoszcz otrzymał zgłoszenia dzieci na kolonie do Władysławowa na turnus 01 oraz 02. Zgłoszenia zostały ujęte wg kolejności wpływu e-maili lub zgłoszeń dostarczonych do Biura Związku (patrz lista)
  Uprasza się rodziców o sprawdzenie listy wpisanych oraz osób zaznaczonych na żółto o przekazanie: Kart kolonijnych i oświadczenia RODO Wskazane jest przekazanie informacji dla znajomych, którzy zgłosili dzieci a nie są ujęci na liście zgłoszonych

 • Brak kategorii

  Podaruj 1,5% z podatku PIT dla WZRKiOR Bydgoszcz

  Podatnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych w pracy najemnej, z rent i emerytur, a także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych albo z użyciem liniowej stawki muszą przekazać swoje zeznania do 02 maja 2023r.. Mogą to zrobić w urzędzie skarbowym lub złożyć zeznanie przez Internet, korzystając z interaktywnych formularzy. Emeryci lub renciści rozliczenie PIT za 2022r. składają za niech zeznanie KRUS lub ZUS (chyba, że mieli dochody w 2022r. z innych źródeł, wtedy muszą złożyć indywidualne rozliczenie PIT). Emeryci lub renciści w ramach rozliczenia PIT mogą złożyć deklarację woli przekazania 1,5% podatku za 2022r. na KRS 0000103621 do rozliczanej deklaracji PIT.

  Emeryt lub Rencista może przekazać 1,5 podatku dla WZRKiOR w Bydgoszczy za pomocą druku PIT-OP wpisując do niego nasz numer KRS 0000103621. Po wypełnieniu druku oraz podpisaniu go przez podatnika należy go przekazać lub przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

  WZRKiOR w Bydgosczy przowadzi dzialalność w zakresie OPP m.in.:
  1. Organizacja kolonii i zimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej
  2. Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior
  3. Działalność kulturalno-oświatową – Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych

 • Brak kategorii

  Finał Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2022 (XX edycja)ROLNICZKI I ROLNICY NAGRODZENI

  ROLNICZKI I ROLNICY NAGRODZENI!

  To była już 20. edycja Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw. Uroczystości wręczenia okolicznościowych statuetek, nagród i dyplomów miała  miejsce 28 stycznia 2023 roku w auli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wśród gości byli m.in.: Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm i doradca prezydenta RP.  Obecni byli także inni posłowie, senatorowie, burmistrzowie, wójtowie i sołtysi, przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego i firm oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.

  Przede wszystkim  zaś byli obecni ROLNICY i ROLNICZKI  województwa kujawsko-pomorskiego – nominowani w tej edycji konkursu. Zdobywcami tytułu Rolnika Pomorza i Kujaw 2022 zostali: W produkcji roślinnej: Irena i Mariusz Dębowscy (Lubraniec Parcele) – nominowani przez Brzesko-Kujawski Związek Buraka Cukrowego we Włocławku; Maria i Kazimierz Kurzyńscy (Gołębiewo, pow, Grudziądz) – nominowani przez Krajowy Związek Buraka Cukrowego w Warszawie; Teresa Jarecka-Stanek i Tomasz Stanek – nominowani przez gminę Strzelno; Violetta i Sławomir Zwietrzała (Januszkowo, pow. Żnin). 

  W produkcji zwierzęcej: Jolanta i Krzysztof Cieszkowscy (Księta, pow. Brodnica) – nominowani przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Trzody Chlewnej; Violetta i Ireneusz Klinger (Budzisław, pow. Żnin) – nominowani przez powiat żniński. 

  W kategorii Mleczarstwo i produkcja mleka: Iwona i Przemysław Kawula (Frydrychowo, pow. golubsko-dobrzyński) – nominowani przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Anna i Arkadiusz Przybylak (Jabłówko, pow. Żnin) – nominowani przez Gmninę Łabiszyn.

  W kategorii Ogrodnictwo: Agnieszka i Rafał Lewandowscy (Ostrowąs, pow. Aleksandrów Kuj.) – nominowani przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

  W kategorii Gospodarstwo Wielkotowarowe: Sebastian Filipek-Kaźmierczak – prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. Z o. o. (Chodeczek, pow. Włocławek) – nominowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu.

  Gala XX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, była też okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę w Kapitule Konkursu jej Przewodniczącej  – ZOFII KOZŁOWSKIEJ oraz twórcy tego Konkursu JANUSZOWI POLAKOWI.

    W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, składamy wszystkim nominowanym do nagrody w tegorocznym – XX Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw – serdeczne gratulacje. Te najserdeczniejsze kierujemy pod adresem laureatów Konkursu. Uczestnictwo w nim, to nie tylko osobiste satysfakcje dla nominowanych i zwycięzców  tej zacnej imprezy, ale również możliwość pokazania naszemu społeczeństwu Środowiska Wiejskiego – efektów Waszych ROLNICZKI I ROLNICY – działań. To możliwość mówienia przy tej okazji o niezwykle ważnej roli rolnictwa – jako gałęzi polskiej gospodarki. Możliwość mówienia głośno o sprawach dotyczących rolników – ich ciężkiej pracy i problemach związanych z działalnością rolniczą, narażoną nie tylko na kaprysy pogody, ale czasami także na konsekwencje polityki rolnej Państwa i Rządu. 

  Nasz Związek, od 150 lat stoi na straży rolniczych spraw. W dzisiejszych skomplikowanych czasach zmieniliśmy dotychczasową formułę apeli, na interwencje do władz różnego szczebla, do Rządu, podnosząc problemy związane z opłacalnością produkcji rolniczej, oczekując podjęcia szybkich działań naprawczych czy pomocowych zapobiegających zapaści rolnictwa tak w produkcji rolnej, jak i zwierzęcej oraz w innych działach specjalnych. Nasze interwencje dotyczyły m.in. zagospodarowania nie sprzedanych produktów rolnych, warzyw i owoców

  Nasza kolejna, najnowsza interwencja, wysłana do Premiera Polskiego Rządu 16 stycznia 2023 roku – dotyczy braku reakcji Rządu na postulaty środowisk rolniczych w zakresie poprawy trudnej sytuacji gospodarstw rodzinnych, spowodowanej kryzysem energetycznym oraz inflacją zagrażającą wznowieniu produkcji rolnej w 2023r. Występujemy o pilną interwencję Rządu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie dostosowania cen nawozów, paliwa, energii elektrycznej – gwarantujących opłacalność produkcji rolnej: zbóż, rzepaku, kukurydzy, nie sprzedanych z powodu m.in. niekontrolowanego importu z Ukrainy. Rozumiemy potrzebę pomocy walczącej Ukrainie, ale nie powinno to negatywnie wpływać na polskie rolnictwo. Jako pilne podnosimy zatem kwestię uregulowania przewozu zbóż z Ukrainy przez Polskę do dalszych odbiorców. 

  Wnosimy również w tym piśmie skierowanym do Premiera Polskiego Rządu – o uruchomienie skupu interwencyjnego przez Krajową Grupę Spożywczą lub PKN Orlen – w tym na potrzeby produkcji biopaliw. Trudna sytuacja występuje także w produkcji trzody chlewnej, co łącznie skutkuje  zadłużaniem gospodarstw rolnych, ograniczających zakup środków do produkcji rolnej. Coraz częściej też niszczy polskie gospodarstwa rolnicze niemożność spłaty drożejących rat kredytów,

  Apelujemy zatem w tym piśmie skierowanym do premiera Polskiego Rządu o jak najszybsze uruchomienie programów oddłużeniowych, pomocowych. Rolnicy oczekują także usprawnienia systemu ubezpieczeń rolniczych i utworzenia Funduszu Gwarancji Rolnych.

  Na postulaty te oczekujemy działań i pilnej odpowiedzi od Pana Premiera. Brak reakcji skutkować  może akcjami protestacyjnymi zapowiadanymi w pogotowiu strajkowym i rosnącym niezadowoleniem ubożejącego środowiska wiejskiego,

  Związek Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich nie pomija w swoich działaniach dzieci i seniorów, starszych rolników – mieszkańców wsi. Dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy w Inowrocławiu, w budynku Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pilotażowy Dom Dziennego Pobytu dla seniorów mieszkańców wsi.

  W półrocznych turnusach przebywa tu 20 osób, którym zapewniamy aktywne spędzenie czasu w dniach roboczych; dowóz, wyżywienie, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne

  Do zwiedzenia Domu Dziennego Pobytu w Inowrocławiu, zapraszamy Rolników, laureatów XX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, którzy odbierali  piękne statuetki i wspaniałe nagrody, świadczące o ich sukcesach w niełatwej i szlachetnej pracy rolników. 

  Zapraszamy także do zwiedzenia tej placówki przedstawicieli władz samorządów: powiatowych, gminnych, wiejskich, by mogli inicjować powstawanie podobnych placówek opiekuńczych na dla terenach wiejskich dla osób starszych.

  Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM TEGO KONKURSU, podkreślając Wasz trud i wysiłek w pracy gwarantującej Polskiemu Narodowi bezpieczeństwo żywieniowe. Deklarujemy również, że Związek w Bydgoszczy, zrzeszony w Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych, nadal będzie stał na straży WASZYCH rolniczych spraw i problemów – BRONIĄC TYCH – którzy nas ŻYWIĄ.

 • Brak kategorii

  Święta Bożego Narodzenia 2022

  Koleżanki Koledzy Redaktorzy

  Już niebawem zabłyśnie pierwsza gwiazda oznajmiająca rozpoczęcie w gronie rodzinnym staropolskiej wigilii oraz Świąt Bożego Narodzenia. 
  W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy życzę sympatykom, koleżeństwu oraz członkom Związku: pogody ducha, zdrowia, spokojnych  świąt jak również szczęśliwego Nowego Roku. (Patrz załączone pliki)

  Kolęda wśród nocnej ciszy: kliknij https://www.youtube.com/watch?v=MuM7g0jaodg

  Związek tradycyjnie uczestniczył w organizacji Wigilii Wojewódzkiej w Dworze Artusa w Toruniu, skromna relacja jest w załączonych plikach.

  Drodzy-Przyjaciele1

 • Brak kategorii

  KOMUNIKAT  01/10/2022 – Termin IV Zjazdu WZRKiOR w BYDGOSZCZY – Ustalony

  Uchwałą nr R/02/10/2022 Rada WZRKiOR w Bydgoszczy postanowiła:
  Zorganizować IV Zjazd WZRKiOR w Bydgoszczy w dniu 23 listopada 2022 r.

  Miejscem odbycia IV Zjazdu ustala się miasto: Inowrocław
  Wnioski, uchwały i postulaty z Walnych Zebrań przekazać do 04 listopada 2022 r.

  Uchwala 01-10-2022-IV termin_Zjazdu WP

  Uchwala-01-10-2022-IV-termin_Zjazdu-WP

  Uchwala 02-10-2022 organizacja Zjazdu

  Uchwala-02-10-2022-organizacja-Zjazdu-1-1