• Kolonie

  KOMUNIKAT WYJAZDOWY – ZIMOWISKO – ZAKOPANE 2023

  Organizatorami Zimowiska dla 22 dzieci w wieku (7 – 16 roku) rolników z subregionu bydgoskiego z których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie są:

  • Stowarzyszenie Kobieta Wiejska GOSPODYNI 
  • Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

  Termin Zimowiska od 04 – 02 do 10 – 02 – 2023r
  Miejsce Zimowiska:
  Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec” ul. Jaszczurówka 23c 34-500 Zakopane

  WYJAZD 03-02-2023r. PKP Bydgoszcz Gł. godz. 21;03 PKP Inowrocław godz. 21:29
  Zbiórka kolonistów
  co najmniej 0,5 godz. Przed odjazdem pociągu w pomieszczeniu kas biletowych

  POWRÓT 10-02-2023r. PKP Inowrocław godz. 23;16, PKP Bydgoszcz Gł. godz. 0:01(11-02)

  ZGŁOSZENIE dzieci na Zimowisko zawierające:

  • Wypełniona Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska
  • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu (oryginał po zakwalifikowaniu)
  • oświadczenie RODO
  • zgodę na przewóz dziecka PKP

  PRZEKAZAĆ oryginały listownie do WZRKiOR Bydgoszcz lub przed wyjazdem dziecka PKP 

  Podczas przejazdu dzieci OPIEKUNAMI są: 

  • Grażyna Leśna Tel. 607573522
  • Sławomir Olszewski Tel. 501310278

  Szczegóły nt. zimowiska patrz strona www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl

  KONTAKT:

  • Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 88-100 INOWROCŁAW, ul. Jacewska 164 mail: [email protected]; tel/fax 52.3573002; kom.516069089, 506570903
  • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich GOSPODYNI 00-682 Warszawa ul. Hoża 68/204: tel: 665 444 545 [email protected] 
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec” ul. Jaszczurówka 23c 34-500 Zakopane tel.18 2011411   601 449 250; Kierownik Zimowiska: – Jerzy Sobieraj 601152770
 • Brak kategorii

  Finał Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2022 (XX edycja)ROLNICZKI I ROLNICY NAGRODZENI

  Uroczystość wręczenia Rolnikom okolicznościowych statuetek i dyplomów laureatom konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2022 odbyła się 28 stycznia 2023r w Urzędzie Wojewódzkim Bydgoszczy w obecności samorządowców, przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.. Uczestnikami Gali byli: Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Sosnowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Krzysztof Ardanowski Przewodniczący Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

  Wśród nominowanych do konkursu byli państwo Małgorzata Sylwester Mróz
  z Radłowa Gmina Pakość nominowani przez WZRKiOR w Bydgoszczy w kategorii Produkcja Roślinna Za osiągnięcia zostali wyróżnieni przez Marcina Wrońskiego Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  Gala XX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, była też okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnie szefowanie Kapitule Konkursu jej Przewodniczącej – Zofii Kozłowskiej oraz twórcy tego Konkursu Januszowi Polakowi.

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, składa wszystkim nominowanym w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw serdeczne gratulacje. Uczestnictwo w nim, to nie tylko osobiste satysfakcje dla nominowanych i laureatów, ale również możliwość pokazania ich efektów działań społeczeństwu Województwa.

  Związek Nasz od 150 lat stoi na straży rolniczych spraw. W dzisiejszych skomplikowanych czasach zmieniliśmy dotychczasową formułę apeli, na interwencje do władz różnego szczebla, podnosząc problemy związane z opłacalnością produkcji rolniczej, oczekując podjęcia szybkich działań naprawczych zapobiegających zapaści rolnictwa tak w produkcji rolnej, jak i zwierzęcej oraz w działach specjalnych. Coraz częściej gospodarstwa rolnicze niszczy niemożność spłaty drożejących rat kredytów.

  Wnosimy w pismach do Premiera Polskiego Rządu prośbę o interwencje dla poprawy trudnej sytuacji gospodarstw rodzinnych, spowodowanej kryzysem energetycznym jak również inflacją zagrażającą wznowieniu produkcji rolnej w 2023r. Apelujemy o uruchomienie programów oddłużeniowych. Rolnicy oczekują usprawnienia systemu ubezpieczeń rolniczych i utworzenia Funduszu Gwarancji Rolnych.

  Związek Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich w swoich działaniach nie pomija osób starszych, dzieci i seniorów – mieszkańców wsi. W 2021r. uruchomiliśmy pilotażowo Dom Dziennego Pobytu dla seniorów mieszkańców wsi. w budynku Związku w Inowrocławiu

  Zapraszamy Rolników, samorządowców do zapoznania się z funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu, by mogli inicjować powstawanie podobnych placówek opiekuńczych osób starszych na dla terenach wiejskich.

  Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, deklaruje, że nadal będzie stał na straży interesów rolników oraz bronił ich spraw i problemów gdyż bezpieczeństwo żywnościowe jest ważne podobnie jak bezpieczeństwo militarne.

 • Kolonie

  KOMUNIKAT Zimowisko w Zakopanem 2023 r.

  Dzieci Rolników członków WZRKiOR w Bydgoszczy

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich “GOSPODYNI”  wzorem ubiegłych lat informuje za pośrednictwem WZRKiOR, że organizuje zimowisko 7-dniowe w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym “ZAKOPIEC“, ul. Jaszczurówka 23c dla dzieci wiejskich, których przynajmniej jedno z rodziców ubezpieczone jest w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub z tej instytucji pobiera świadczenie.

  Zimowisko dla ok. 50 dzieci odbędzie się w dniach od 04 do 10 lutego 2023r.  w okresie ferii zimowych dla województwa kujawsko – pomorskiego.

  Dopłata do zimowiska na poziomie 2022r w tym koszty podróży (PKP/autokar)

  Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka:

  1.Karta kwalifikacyjna zgłoszona przez Przewodniczącą KGW lub Stowarzyszenia współpracującego z WZRKiOR w Bydgoszczy

  Szczegóły organizacyjne zimowiska w Zakopanem

  Oferta organizacji Zimowiska dla dzieci rolników jest adresowana dla członkiń Kół Gospodyń WiejskichStowarzyszeń zrzeszonych w WZRKiOR w Bydgoszczy. Obejmuje także KGW zarejestrowane w ARiMR, które podjęły uchwały  o zrzeszeniu się w WZRKiOR w Bydgoszczy.

  Zgłoszenia wstępne ilości dzieci na Zimowisko dokonuje Przewodnicząca KGW mailem [email protected] w terminie do 10 stycznia 2023 r. 

  Związek na podstawie zgłoszeń uzgodni ilości naboru dzieci z powiatów subregionu, Rodzice wypełniają: karty kwalifikacyjne i inne dokumenty oraz nawiązują współprace przy organizacji wyjazdu dziecka na zimowisko. 

  Informacja o osrodku wypoczynkowym DOC
  Karta Kolonijna DOC
  Klauzula RODO PDF

 • Brak kategorii

  Święta Bożego Narodzenia 2022

  Koleżanki Koledzy Redaktorzy

  Już niebawem zabłyśnie pierwsza gwiazda oznajmiająca rozpoczęcie w gronie rodzinnym staropolskiej wigilii oraz Świąt Bożego Narodzenia. 
  W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy życzę sympatykom, koleżeństwu oraz członkom Związku: pogody ducha, zdrowia, spokojnych  świąt jak również szczęśliwego Nowego Roku. (Patrz załączone pliki)

  Kolęda wśród nocnej ciszy: kliknij https://www.youtube.com/watch?v=MuM7g0jaodg

  Związek tradycyjnie uczestniczył w organizacji Wigilii Wojewódzkiej w Dworze Artusa w Toruniu, skromna relacja jest w załączonych plikach.

  Drodzy-Przyjaciele1

 • Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  Bursztynowy Senior – Rekrutacja na III Turnus Domu Dziennego Pobytu

  Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior prowadzi nabór uczestników na III turnus, który rozpoczyna się w połowie stycznia 2023 roku!

  Podopiecznym zapewniamy:

  • Dowóz uczestników z terenu całego powiatu Inowrocławskiego
  • Śniadanie i obiad wraz z deserem pomiędzy posiłkami
  • Usługi terapeutyczne w zakresie fizjoterapii, terapii zajęciowej i psychologa itp.
  • Wycieczki, eventy, spotkania z kulturą itp.

  Zgłoszenia można dostarczać w formie e-mail, na adres [email protected] lub osobiście w siedzibie Domu Dziennego Pobytu pod adresem Jacewska 164, 88-100, Inowrocław.

  ZAŁĄCZNIKI:
  Formularz zgłoszeniowy uczestnika DOC / PDF
  Formularz zgłoszeniowy Opiekuna Faktycznego DOC / PDF
  Karta oceny materialno-życiowej DOC / PDF

  Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław

  Wojewódzki Związek Rolników, Kołek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, w ramach projektu DDP Bursztynowy Senior oferuje 5,5 miesięczne turnusy dla seniorów.

  Dla kogo?

  Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław – miasto i gmina wiejska, Janikowo, Pakość, Kruszwica, Rojewo, Złotniki Kujawskie

  Co oferujemy?

  Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior” dysponuje pomieszczeniami przystosowanymi do rehabilitacji, terapii grupowej, spotkań indywidualnych oraz świetlicą na powierzchni około 180m2

  • Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się.
  • Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne (terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.) świadczone przez wysoko kwalifikowany personel.
  • W projekcie przewidziano też wsparcie dla opiekunów faktycznych.

  Uczestnicy mają zapewnione

  • Usługę opiekuńczą w dni robocze (Poniedziałek – Piątek, 8:00 – 16:00)
  • Wyżywienie
  • Zajęcia rehabilitacyjne
  • Zajęcia terapeutyczne
  • Wsparcie i opiekę
  • Transport osobowy
  • Eventy i spotkania z kulturą
  • Spotkania integracyjne

  Do zapisu potrzebne są

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Karta oceny materialno-życiowej

  Kontakt i szczegóły

  https://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/category/ddpbs/ – Strona internetowa
  [email protected] – e-mail Domu Dziennego Pobytu
  [email protected] – Biuro WZRKiOR Bydgoszcz
  https://www.facebook.com/DDPBS – Profil Facebook DDP
  512846269 – kom. Dom Dziennego Pobytu
  523573002 – Biuro WZRKiOR Bydgoszcz

 • Brak kategorii

  KOMUNIKAT  01/10/2022 – Termin IV Zjazdu WZRKiOR w BYDGOSZCZY – Ustalony

  Uchwałą nr R/02/10/2022 Rada WZRKiOR w Bydgoszczy postanowiła:
  Zorganizować IV Zjazd WZRKiOR w Bydgoszczy w dniu 23 listopada 2022 r.

  Miejscem odbycia IV Zjazdu ustala się miasto: Inowrocław
  Wnioski, uchwały i postulaty z Walnych Zebrań przekazać do 04 listopada 2022 r.

  Uchwala 01-10-2022-IV termin_Zjazdu WP

  Uchwala-01-10-2022-IV-termin_Zjazdu-WP

  Uchwala 02-10-2022 organizacja Zjazdu

  Uchwala-02-10-2022-organizacja-Zjazdu-1-1