• Brak kategorii

  Imieniny pani Cecylii Skoniecznej

  Seniorka Cecylia Skonieczna, najstarsza czynna działaczka WZRKiOR w Bydgoszczy obchodziła swoje 96 imieniny.
  Z tej okazji odwiedzili ją przedstawiciele Związku (Krzysztof Mleczko i Grażyna Leśna) złożyli okazjonalne życzenia i przekazali w imieniu pana Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego kosz podarunkowy.

  Grażyna Leśna, Cecylia Skonieczna i Krzystof Mleczko
  Kosz podarunkowy Marszałka Kujawsko-Pomorskiego

  życzenia Pani Cecylii złożył także proboszcz parafii Świętej Trójcy w Gnieźnie Otton Szymków.

  Cecylia Skonieczna i Otton Szymków

  Związkowcy życzyli pani Cycylii dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności!
  200 lat!

 • Komunikat

  KOMUNIKAT dla RolnikówAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła Nabór wniosków na małe przetwórstwo oraz RHD


  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o: „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” czyli na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r.

  Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój jest kierowany do dwóch grup rolników – wnioskodawców tj.:
  Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
  Druga grupa to rolnicy (lub małżonkowie), którzy podejmą działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego -RHD jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

  W obu przypadkach poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych..

  W obu wariantach ubiegający się o dofinansowanie muszą:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
  • posiadać numer identyfikacyjny.

  W co można zainwestować?
  Wsparcie można otrzymać między innymi na. budowę, rozbudowę lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania.
  Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

  W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu:

  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych
  • cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

  Gdzie można składać wnioski o pomoc?
  Wnioski o wsparcie będą przyjmowały Oddziały Regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

  Na podstawie https://www.gov.pl/web/arimr/wkrotce-nabor-wnioskow-na-male-przetworstwo-i-rhd

 • Historia Kółek Rolniczych i KGW na Kujawach,  Święta

  Święto Zmarłych – Zaduszki 2021

  Pierwsze dni listopada to szczególny czas w którym wspominamy naszych zmarłych. W ostatnim roku pożegnaliśmy wielu Przyjaciół, Bliskich Członków a także osób związanych z naszym środowiskiem, naszego Związku. Niektórzy odeszli nagle, Inni przedwcześnie – przegrywając walkę z chorobą, jednak każde odejście to ból i żal za osobą z którą już się nie spotkamy. Podczas święta zmarłych oraz „Zaduszek” wspominamy tych co odeszli, oraz tych którzy swoją postawą dali świadectwo człowieczeństwa i patriotyzmu. Stali się ikoną tamtych czasów, dzięki którym możemy teraz czerpać zapał do współpracy oraz inicjatyw poprawy doli chłopskiej. Przykładem pozytywistycznego działania ponad podziałami jest kolejna rocznica założenia Pierwszego Kółka Rolniczego na Kujawach (03-11-1867r.) tj. Towarzystwa Rolniczego dla Szymborza i Łojewa.

  Pamięć o tym zdarzeniu zachowujemy corocznie oddając cześć przy kamieniu pamiątkowym przy Kościele Św. Mikołaja w Inowrocławiu