Komunikat

KOMUNIKAT dla RolnikówAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła Nabór wniosków na małe przetwórstwo oraz RHD


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o: „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” czyli na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r.

Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój jest kierowany do dwóch grup rolników – wnioskodawców tj.:
Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
Druga grupa to rolnicy (lub małżonkowie), którzy podejmą działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego -RHD jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

W obu przypadkach poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych..

W obu wariantach ubiegający się o dofinansowanie muszą:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
  • posiadać numer identyfikacyjny.

W co można zainwestować?
Wsparcie można otrzymać między innymi na. budowę, rozbudowę lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania.
Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu:

  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych
  • cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Gdzie można składać wnioski o pomoc?
Wnioski o wsparcie będą przyjmowały Oddziały Regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Na podstawie https://www.gov.pl/web/arimr/wkrotce-nabor-wnioskow-na-male-przetworstwo-i-rhd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *