• Historia Kółek Rolniczych i KGW na Kujawach,  Święta

    Święto Zmarłych – Zaduszki 2021

    Pierwsze dni listopada to szczególny czas w którym wspominamy naszych zmarłych. W ostatnim roku pożegnaliśmy wielu Przyjaciół, Bliskich Członków a także osób związanych z naszym środowiskiem, naszego Związku. Niektórzy odeszli nagle, Inni przedwcześnie – przegrywając walkę z chorobą, jednak każde odejście to ból i żal za osobą z którą już się nie spotkamy. Podczas święta zmarłych oraz „Zaduszek” wspominamy tych co odeszli, oraz tych którzy swoją postawą dali świadectwo człowieczeństwa i patriotyzmu. Stali się ikoną tamtych czasów, dzięki którym możemy teraz czerpać zapał do współpracy oraz inicjatyw poprawy doli chłopskiej. Przykładem pozytywistycznego działania ponad podziałami jest kolejna rocznica założenia Pierwszego Kółka Rolniczego na Kujawach (03-11-1867r.) tj. Towarzystwa Rolniczego dla Szymborza i Łojewa.

    Pamięć o tym zdarzeniu zachowujemy corocznie oddając cześć przy kamieniu pamiątkowym przy Kościele Św. Mikołaja w Inowrocławiu