• Kolonie

  KOLONIE 2021

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Partner Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” są organizatorami: Kolonii dla dzieci urodzonych po 01 styczniu 2005r. w OW „PERŁA” w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 13 dla których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub pobiera świadczenie z KRUS.

  Turnus odbędzie się w dniach: 24 lipca 2021 do 01 sierpnia 2021 roku.
  Koloniści rozpoczynają turnus obiadem a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

  W trakcie wypoczynku uczestnicy turnusu mają zagwarantowane:
  – zakwaterowanie,
  – całodniowe wyżywienie,
  – opiekę kadry pedagogicznej,
  – zajęcia kulturalno- sportowe, (dyskoteki, konkursy, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw, zawody sportowe, plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, itp.),
  – wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków
  – ubezpieczenie.

  Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest zgodnie z aktualnymi wymogami oraz przepisami służb sanitarnych oraz MEN.

  Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka:

  1. Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica. (.pdf)
  2. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz wypadkowo-chorobowemu z KRUS lub pobieraniu świadczenia rolniczego (emerytura, renta), przez co najmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
  3. Oświadczenie RODO (.pdf)

  SKANY DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ CZYTELNE!!!

  Termin przyjmowania zgłoszeń dziecka na kolonię upływa 17 czerwca br.
  Zgłoszenia można dokonywać: e-mailem [email protected] lub w Biurze Związku 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164
  Kolejność wpływu zgłoszeń decyduje także o zakwalifikowaniu dziecka na kolonię

  Odpłatność za pobyt dziecka na turnusie (wpłata po zakwalifikowaniu) wynosi: 600,00 zł. w tym koszty organizacji przejazdu na turnus tam i z powrotem.
  Kolonię dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

  Komunikaty organizacyjne na stronie: www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl
  Kontakt z organizatorem:
  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
  88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164 tel. 52 3573002 kom 516069089
  e-mail: [email protected]

  Załączniki:
  Karta kolonisty PDF / DOC
  Oświadczenie RODO (PDF)

  Oświadczenie – przewóz dziecka PDF / DOC
  Oficjalny komunikat (PDF)