Kolonie

KOLONIE 2021

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Partner Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” są organizatorami: Kolonii dla dzieci urodzonych po 01 styczniu 2005r. w OW „PERŁA” w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 13 dla których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub pobiera świadczenie z KRUS.

Turnus odbędzie się w dniach: 24 lipca 2021 do 01 sierpnia 2021 roku.
Koloniści rozpoczynają turnus obiadem a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

W trakcie wypoczynku uczestnicy turnusu mają zagwarantowane:
– zakwaterowanie,
– całodniowe wyżywienie,
– opiekę kadry pedagogicznej,
– zajęcia kulturalno- sportowe, (dyskoteki, konkursy, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw, zawody sportowe, plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, itp.),
– wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków
– ubezpieczenie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest zgodnie z aktualnymi wymogami oraz przepisami służb sanitarnych oraz MEN.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka:

  1. Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica. (.pdf)
  2. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz wypadkowo-chorobowemu z KRUS lub pobieraniu świadczenia rolniczego (emerytura, renta), przez co najmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
  3. Oświadczenie RODO (.pdf)

SKANY DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ CZYTELNE!!!

Termin przyjmowania zgłoszeń dziecka na kolonię upływa 17 czerwca br.
Zgłoszenia można dokonywać: e-mailem inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl lub w Biurze Związku 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164
Kolejność wpływu zgłoszeń decyduje także o zakwalifikowaniu dziecka na kolonię

Odpłatność za pobyt dziecka na turnusie (wpłata po zakwalifikowaniu) wynosi: 600,00 zł. w tym koszty organizacji przejazdu na turnus tam i z powrotem.
Kolonię dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Komunikaty organizacyjne na stronie: www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl
Kontakt z organizatorem:
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164 tel. 52 3573002 kom 516069089
e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

Załączniki:
Karta kolonisty PDF / DOC
Oświadczenie RODO (PDF)

Oświadczenie – przewóz dziecka PDF / DOC
Oficjalny komunikat (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *