Komunikat

Refleksja WZRKiOR w Bydgoszczy po wyborach 2024-04-07

Drodzy Mieszkańcy Wsi z Gmin Województwa Kujawsko Pomorskiego w tym szczególnie subregionu bydgoskiego, opada „bitewny kurz wyborczy” więc jest okoliczność na podsumowanie kampanii wyborczej do Samorządów.

Przede wszystkim chcemy serdecznie i szczerze podziękować wszystkim, którzy
w niedzielę, poszli głosować, by wybrać swoich przedstawicieli, za pośrednictwem których będą mieli wpływ na kształtowanie naszej rzeczywistości, na warunki życia, tu u nas, u siebie, w naszej wspólnocie mieszkańców.

Frekwencja mogła być wyższa, przez to święto demokracji byłoby bardziej okazałe, to kwestia naszej odpowiedzialności za nasz wspólny dom, który budujemy razem.

Podziękowanie należy się wszystkim kandydatom, za wkład jaki wnieśli w budowanie demokratycznej wspólnoty mieszkańców, ich programy w wyborach samorządowych. To nie tylko wyraźna oznaka zrozumienia pięknej idei samostanowienia o sobie, ale też wyraz odwagi publicznej konfrontacji z tym jak nas widzą i oceniają nasi sąsiedzi, współmieszkańcy, to czas poświęcony i energia, by zrobić coś dla siebie, ale przede wszystkim dla nas wszystkich.

Dla wybranych Włodarzy i Rajców, to wielki zaszczyt i nobilitacja, ale też ogromna odpowiedzialność oraz zobowiązanie tworzenia warunków rozwoju Małych Ojczyzn, by miejsce zamieszkania było atrakcyjnym do życia dla nas i dla naszych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *