• Kolonie

  Kwalifikacje na kolonie

  KOMUNIKAT – WZRKiOR w Bydgoszczy
  KOLONIE 2021 Mrzeżyno
  OW „PERŁA” w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 13
  OW „Malinowe Miejsce” – Mrzeżyno ul. Tysiąclecia 52

  WZRKiOR w Bydgoszczy informuje,

  Na turnus kolonijny Mrzeżyno 24/07 – 01/08/2021 w OW „PERŁA” w Mrzeżynie ul. Tysiąclecia 13 zgłoszono 74 kolonistów; podczas gdy ośrodek posiada 45 miejsc dostosowanych dla organizacji kolonii.

  Związek z sukcesem podjął działania dla pozyskania dodatkowych 20 miejsc dla których Turnus rozpoczyna się:

  28/07 – 04/08/2021r.w OW „Malinowe Miejsce” – Mrzeżyno ul. Tysiąclecia 52

  Związek po weryfikacji kart kolonijnych i dostarczonych dokumentów przedstawia: Listy zakwalifikowanych powiatami na turnusy:

  T1 Mrzeżyno 24/07/2021 45 miejsc powiaty: Inowrocław – Mogilno – Żnin – Toruń

  T2 Mrzeżyno 28/07 – 04/08/2021 20 miejsc powiaty: Bydgoszcz –Tuchola

  Rodzice osób zakwalifikowanych zobowiązani są do przesłania – dostarczenia:

  1. W oryginale Karty kolonijnej, Zaświadczenia z KRUS, Oświadczenie RODO, Zgodę na przewóz dziecka.
  2. Przesłanie lub wpłatę w kasie WZRKiOR kwoty 600,- / osobę jako udział w kosztach organizowanych kolonii z dopiskiem „Kolonia Mrzezyno – udział plus koszty przejazdu kolonisty – imię i nazwisko kolonisty

  Konto WZRKiOR w Bydgoszczy BS Inowrocław 39 8149 0000 0014 3941 2000 0003

  Lista – Turnus 1.pdf
  Lista – Turnus 2.pdf

 • Festiwal Pieśni Ludowych

  Zaproszenie dla Zespołów

  Szanowni Państwo

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Partnerzy: Kujawskie Centrum Kultury; LGD Czarnoziem na Soli; Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu; MGOKSIR w Gniewkowie X organizują X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej

  Celem Festiwalu jest pielęgnowanie, promowanie i kontynuacja kujawskiej kultury i tradycji, promocja amatorskich zespołów ludowych oraz integracja pokoleniowa i współpraca pomiędzy zespołami.

  Festiwal odbędzie się 08 sierpnia 2021 r. od godz. 12:00 – w Inowrocławskich Solankach. Uczestniczące w konkursie zespoły zaprezentują swoje utwory zgodnie z Regulaminem konkursu na scenie Muszli Koncertowej.
  Ponadto, uczestniczące zespoły mogą swój repertuar przedstawić w różnych punktach Solanek.

  Zespoły zapraszamy do uczestniczenia w Festiwalu, prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa wraz z informacją o zespole, celem wpisania do okolicznościowego folderu festiwalowego.

  W ramach tegorocznego festiwalu odbędą się:

  • X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej
  • Jarmark Kujawski
  • Konkurs Bukietów Zielnych

  Szczegóły organizacyjne zawarto w załączonym regulaminie Festiwalu.

  W trakcie Festiwalu, koleżanki z Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Jarmarku Kujawskiego będą serwować: lokalne produkty kulinarne, rzemieślnicze, hafty na 7 stoiskach KGW

  Organizatorzy przewidują występy dla około 16 zespołów, o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Biuro Organizatora: Inowrocław ul. Jacewska 164 tel. (52) 357 30 02, kom. 516 069 089,
  e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl.

  Załączniki:
  Program X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu (PDF)
  Regulamin X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu (PDF)
  Regulamin Konkursu Tradycyjnych Bukietów Zielnych (PDF)
  Karta Zgłoszenia (DOC)
  Załącznik RODO DOC/PDF
  Lista Członków zespołu DOC/PDF