• Brak kategorii

  Konsultacje „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”

  Jestem przekonany, że przepisy prawa kształtujące rzeczywistość,
  nie powinny powstawać w gabinetach politycznych.
  Kto, jak nie Wy najlepiej rozumie potrzeby młodego pokolenia Polaków.
  -Piotr Mazurek

  Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że

  27 kwietnia 2021 r. od godz. 17:00 odbędzie się kolejna wojewódzka konsultacja, podczas której młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać propozycje do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”.

  Konsultacje wojewódzkie to Platforma środowisk młodzieżowych na której młodzi Polacy mają rozmawiać i wypracować rozwiązania, które posłużą do opracowania wieloletniego planu działań strategicznych w obszarze polityki młodzieżowej jako:

  Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia.

  Dyskusje prowadzone, podzielone są na sześć obszarów tematycznych;
  „edukacja i szkolnictwo wyższe”,
  „rynek pracy i przedsiębiorczość”,
  „społeczeństwo obywatelskie i kultura”,
  „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”,
  „zdrowie i sport”
  „ekologia i klimat”

  Aby wziąć udział w konsultacjach „online” należy wypełnić zgłoszenie znajdujący się pod adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/

  Zapisów można dokonywać do 26 kwietnia 2021r. do godziny 12:00.

  Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na stronie konsultacji:

  https://www.gov.pl/DlaMlodych

 • Komunikat

  Apel o 1% podatku dla WZRKiOR w Bydgoszczy

  Rolniku, mieszkańcu wsi

  WZRKiOR Bydgoszcz jako Organizacja Pożytku Publicznego wykonuje na rzecz swoich członków usługi – kolonie, które mogą być dofinansowane z darowizny 1% podatku za 2020r.

  Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwraca się z apelem o przekazanie 1% na działalność statutową, wpisując do deklaracji podatkowej nasz Nr KRS 0000103621 lub wypełniając druk PIT-OP.

  Jak przekazać 1 procent:

  Osoby ubezpieczone w (KRUS; ZUS) dla których płatnik świadczenia rentowego, emerytalnego zgłasza rozliczenie do Skarbówki za 2020 r. przy pomocy PIT 40A, mogą zadysponować 1% podatku dla naszego Związku wypełniając druk PIT-OP w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia br. gdzie należy wpisać Nr KRS 0000103621.

  Podpisany PIT-OP należy złożyć w formie elektronicznej lub papierowej właściwemu Urzędowi Skarbowemu do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

  Jeżeli emeryt lub rencista zarabia dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej (a nie poprzez PIT-40A od organu). W takim przypadku PIT-OP nie obowiązuje – nie należy go składać.

  https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op

  PIT-OP złożysz na poniższych formularzach:

  Więcej informacji na temat elektronicznej wysyłki PIT-OP znajdziesz w sekcji Pytania i odpowiedzi, dostępnej w panelu bocznym na https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op

  1. Jak złożyć i podpisać oświadczenie PIT-OP elektronicznie?

  PIT-OP elektronicznie można złożyć:

  • w ramach usługi Twój e-PIT – dostępnej na Portalu Podatkowym od 15 lutego 2020 r.,
  • przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje,
  • w aplikacji e-Deklaracje Desktop.

  Jeśli spełniasz warunki do udostępnienia PIT-OP – przygotujemy go dla ciebie już 15 lutego. Wystarczy że się zalogujesz, wskażesz organizację pożytku publicznego i zaakceptujesz oświadczenie. Nie musisz mieć podpisu elektronicznego.

  Składając samodzielnie PIT-OP możesz go podpisać jednym z podpisów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym – to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
  • „danymi autoryzującymi” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.
  • Nie. PIT-OP elektronicznie może złożyć tylko podatnik, który jest osobą fizyczną.
  • Jak sprawdzić, czy PIT-OP został poprawnie wysłany?
  • Po zaakceptowaniu przygotowanego dla ciebie PIT-OP od razu otrzymasz informację, czy został on prawidłowo wysłany. Będziesz mógł w każdej chwili pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – wystarczy, że się zalogujesz.
  • Jeśli korzystasz z formularza interaktywnego, status wysłanego formularza możesz sprawdzić od razu po wysyłce albo wpisać numer referencyjny (32-znakowy numer nadany po wysłaniu dokumentu) do formularza UPO.
  • Pamiętaj – wyłącznie status „200” oznacza, że formularz został złożony w prawidłowy sposób. Inne statusy świadczą o niezłożeniu dokumentu lub jego dalszym przetwarzaniu.
  • Po otrzymaniu statusu „200” pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dowodem złożenia formularza w formie elektronicznej.
  • Jak pobrać UPO dla wysłanego PIT-OP?
  • Już 15 lutego 2020 r. przygotujemy dla ciebie PIT-OP. Zaloguj się do usługi Twój e-PIT i zobacz wysłane przez ciebie oświadczenie PIT-OP za rok 2019.
  • Aby pobrać UPO dla PIT-OP, który składasz samodzielnie na formularzu interaktywnym, wpisz numer referencyjny nadany po wysłaniu formularza – do formularza UPO. W aplikacji e-Deklaracje Desktop UPO możesz pobrać w zakładce Moje rozliczenia.
  • Pamiętaj – pobranie UPO będzie możliwe, gdy przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie, tj. pojawi się informacja o statusie „200”.
  • Dla przygotowanego dla ciebie PIT-OP w usłudze Twój e-PIT numer referencyjny będzie widoczny na złożonej deklaracji. Aby pobrać UPO wystarczy nacisnąć przycisk Pobierz UPO.

  Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT wystarczy, że zaakceptujesz przygotowany dla ciebie PIT-OP – nie musisz go podpisywać.

  Jeśli PIT-OP składasz przez system e-Deklaracje, to możesz go podpisać:

  • za pomocą danych autoryzujących – jest to bezpłatny podpis elektroniczny. Wystarczy, że podasz swoje dane (imię, nazwisko, NIP albo PESEL, datę urodzenia) oraz kwotę przychodu za 2018 r. (system wskaże, jakie dane należy podać),
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym– to płatny, elektroniczny podpis, służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.

  Wzór PIT-OP (PDF)
  Zestaw narzędzi i usług dostępnych w ramach projektu PITax.pl dla OPP (PDF)
  Wykaz OPP Kujawsko-Pomorskie (EXCEL)
  Wykaz OPP Kujawsko-Pomorskie (PDF)

 • Brak kategorii

  Informacja – Szkolenia z księgowości – okazja dla skarbników KGW

  Okazja dla skarbników KGW!

  Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TSAS zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu:
  KSIEGOWOŚĆ : Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno – prawnych w ramach projektu “Pracownia 2021 –   działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim” – projekt realizowany na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Z uwagi na sytuację związaną z trwającą  epidemią wirusa SARS-CoV-2 – szkolenia w kwietniu będą realizowane zdalnie, na aplikacji ZOOM. Po zgłoszeniu zainteresowany otrzyma na adres e-mail link do połączenia się.

  Termin szkolenia: 27 kwiecień 2021r.  w godzinach: 16:00 -20:00  (online)

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  Zakres programowy:

  Pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła  i wolontariusz w ngo:
  1) Pracownicy w organizacji: pracownik czyli kto? Definicja umowy o pracę -rodzaje umów, która korzystna jest dla pracownika i organizacji; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS; opodatkowanie wynagrodzeń –skala podatkowa, terminy płatności, obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
  2) Zleceniobiorcy w organizacji: różnice pomiędzy pracownikiem a zleceniobiorcą -rodzaje umów; kto może wykonywać umowę zlecenia? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia – warunki; opodatkowanie wynagrodzeń -obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
  3) Wykonawcy dzieła w organizacji: różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło;  kto może wykonywać umowę o dzieło i kiedy? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, kogo dotyczą  –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia – warunki; opodatkowanie wynagrodzeń – obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
  4) Wolontariusze w organizacji: kto może zostać wolontariuszem, jakie ma prawa, czy podlega ubezpieczeniom, jaka forma umowy? Praca społeczna członków organizacji

  Trenerka prowadząca szkolenie:
  Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo
  Szkolenie będzie przeprowadzone zdalnie, w formie  warsztatów, podczas których  trenerka stworzy także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy.
  Link do Karty zgłoszenia:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDgsqjUEkgvSGTgK4QfQy9runvF1B64F4pe10RyF93boTrQ/viewform?usp=sf_link
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem – otrzyma na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon – z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli połączyć się przez Internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).
   
  Kontakt do organizatora:
  Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS
  mail: tsas@tsas.torun.pl
  telefon: 515 276 454

  Informacja Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Województwo Kujawsko-Pomorskie
  Instrukcja pomocnicza ZOOM (PDF)

 • Brak kategorii

  Konkurs „Agricola – Syn Ziemi – 2021r.”

  Województwo Kujawsko-Pomorskie przy współpracy z Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą organizują dla rolników województwa kujawsko – pomorskiego:

  VI edycję Konkursu AgriCola – Syn Ziemi”,

  Wnioski należy składać do biur powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku

  w terminie do 15 maja 2021r.

  Kandydatów do konkursu „Agricola – Syn Ziemi – 2021r.” mogą zgłaszać Instytucje:

  • samorządy terytorialne
  • samorząd rolniczy
  • związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników (WZRKiOR w Bydgoszczy)
  • organizacje pozarządowe
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Konkurs ma na celu promocję najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie rolników województwa, których praca, wiedza oraz dokonania w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju rolnictwa i potencjału Województwa.

  W ramach Konkursu wyróżnia się i nagradza osoby będące motorem pozytywnych przemian na obszarach wiejskich; aktywności społecznej, budowniczych społeczeństwa obywatelskiego.

  Szczegóły w Regulaminie konkursu oraz:
  Informacja na stronie województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Informacja na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

  Regulaminy:

  Regulamin konkursu (PDF)
  Regulamin nominacji (PDF)

  Wnioski:

  Wniosek o udział w  Konkursie „Agricola – Syn Ziemi” Kategoria Innowacje w rolnictwie
  Wniosek o udział w  Konkursie „Agricola – Syn Ziemi” Kategoria: Rolnictwo Tradycyjne

  Regulamin-AgriCola

  regulamin-nominacje


 • Komunikat,  X Festiwal Pieśni Ludowych

  Komunikat – X Festiwal Pieśni Ludowych w Inowrocławiu

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy ogłasza że:

  Tegoroczny Jubileuszowy X Festiwal Pieśni ludowych w Inowrocławiu

  odbędzie się (niedziela) 08 sierpnia 2021 roku.

  W współpracy z:
  Kujawskim Centrum Kultury Inowrocław
  LGD Czarnoziem na Soli
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
  MGOK Gniewkowo

  Sponsorowany przez:
  Województwo Kujawsko-Pomorskie
  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
  Miasto Inowrocław

  Zespoły posiadające w swoim repertuarze utwory kujawskie zainteresowane udziałem w festiwalu zapraszamy do składania ofert, wzór dostępny poniżej w terminie do 31 maja 2021:

  zgloszenie_zespolu-2021

  zgloszenie_zespolu-2021.pdf

 • Brak kategorii

  Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021,
  które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.

  Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy (UTP), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna.

  Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pan Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz pan Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

  Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

  Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

  Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego u roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje UTP, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (także w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oddalonej o kilka kilometrów od Minikowa) oraz Instytutów Badawczych, relacje internetowe „na żywo” z poletek, konsultacje i porady specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola 2021 potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

  Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy – „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano dni konferencyjne, których tematami będą:

  1 dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

  2 dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”

  3 dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo)”

  4 dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.

  Przewidujemy dwie formy udziału w Krajowych Dniach Pola – stacjonarną i wirtualną.

  Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2021 znajdują się stronie: https://dnipola.kpodr.pl

  pismo-KPODR

 • Brak kategorii

  Wielkanoc 2021

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z okazji świąt Wielkiej Nocy Wojewódzki życzy koleżankom i kolegom oraz przyjaciołom i znajomym zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt oraz przyjemnego dyngusu.