• Brak kategorii

  Konsultacje „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”

  Jestem przekonany, że przepisy prawa kształtujące rzeczywistość,
  nie powinny powstawać w gabinetach politycznych.
  Kto, jak nie Wy najlepiej rozumie potrzeby młodego pokolenia Polaków.
  -Piotr Mazurek

  Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że

  27 kwietnia 2021 r. od godz. 17:00 odbędzie się kolejna wojewódzka konsultacja, podczas której młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać propozycje do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”.

  Konsultacje wojewódzkie to Platforma środowisk młodzieżowych na której młodzi Polacy mają rozmawiać i wypracować rozwiązania, które posłużą do opracowania wieloletniego planu działań strategicznych w obszarze polityki młodzieżowej jako:

  Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia.

  Dyskusje prowadzone, podzielone są na sześć obszarów tematycznych;
  „edukacja i szkolnictwo wyższe”,
  „rynek pracy i przedsiębiorczość”,
  „społeczeństwo obywatelskie i kultura”,
  „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”,
  „zdrowie i sport”
  „ekologia i klimat”

  Aby wziąć udział w konsultacjach „online” należy wypełnić zgłoszenie znajdujący się pod adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/

  Zapisów można dokonywać do 26 kwietnia 2021r. do godziny 12:00.

  Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na stronie konsultacji:

  https://www.gov.pl/DlaMlodych