• Brak kategorii

  Zespół ludowy „Radojewiczanie”

  I N F O R M A C J A

  Znany w regionie i w Polsce zespół ludowy „Radojewiczanie” z Radojewic (gm. Dąbrowa Biskupia”) będzie reprezentował Województwo Kujawsko – Pomorskie w dniu 23 – 25 czerwca br. podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który corocznie odbywa się w Kazimierzu Dolnym. „Radojewiczanie” będą reprezentantem naszego Województwa również podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w dniach 08 – 10.07.2011r. w Szprotawie w woj. lubuskim.
  W Kazimierzu Dolnym i Szprotawie Zespół „Radojewiczanie” będzie reprezentował Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny zespół ludowy z naszego regionu.
  Wyjazdy na festiwale „Radojewiczanie” zawdzięczają dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach konkursu “Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, realizując zadanie pt. „Tradycja, kultura i sztuka ludowa zbliża do siebie mieszkańców regionów”.
  W imieniu „Radojewiczan” ofertę konkursową złożył Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, mający siedzibę w Inowrocławiu.
  Zespół „Radojewiczanie” został założony przed 25-ciu laty przez Panią Ewę Kowalczyk która jest równocześnie kierownikiem Zespołu. Na swym koncie mają wiele sukcesów, które są efektem ciężkiej pracy Pani Ewy i wszystkich członków Zespołu.

  Inowrocław, dnia 24 maja 2011r.

  Zarząd WZRKiOR
  Henyk Sobczak – Prezes Zarządu
  Jerzy Orczykowski – Członek Zarządu

 • logo
  Brak kategorii

  Zaproszenie na Dzień Matki

  logoSzanowne Koleżanki

  Przewodniczące GR KGW, Członkowie Rady Związku i Komisji Rewizyjnej

   

  W dniu 26 maja br. spotykamy się w gronie aktywu Związkowego z udziałem honorowych gości na spotkaniu okolicznościowym poświęconym Dniu Matki oraz posiedzeniu Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagielońskiej 3

  Program posiedzenia Rady:

  Część robocza – 10,oo – 12,oo – posiedzenie Rady Związku

  9,oo – 14,oo Prezentacja konkursowych produktów tradycyjnych oraz kronik KGW

  1. Otwarcie posiedzenia Rady i powitanie uczestników oraz zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Sprawozdanie Zarządu z realizacji planu działania Związku za 4 miesiące 2011r.

  3. Przedstawienie sytuacji w rolnictwie Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz informacja o podejmowanych inicjatywach dla jej poprawy.

  a) Skutki wiosennych przymrozków na sytuację dochodową rolników

  b) Racjonalizacja wypłat obszarowych oraz realizacja zgłaszania wniosków za 2011r.

  c) Zagrożenie wykluczeniem społecznym mieszkańców wsi, podejmowane działania na rzecz ich przekwalifikowania oraz zmiany „sposobu na życie.”

  4. Informacje organizacyjne:

  a) I Kujawski Festiwalu pieśni ludowych w Inowrocławiu „o wianek świętojański”

  b) Organizacja Kolonii dla dzieci rolników w Wenecji k/Żnina

  c) Informacja o sposobie rejestracji KGW w KRS

  d) Szkolenia zawodowe oraz promocja linii „R”

  5. Sprawy różne, wolne wnioski

  Część uroczysta „Dzień Matki” – 12,oo – 14,oo z udziałem zaproszonych gości

  1. Uroczyste otwarcie i powitanie przybyłych gości

  2. Wystąpienia gości

  3. Rozstrzygnięcie ogłoszonych przez Związek i współorganizatorów konkursów:

  a) Na najciekawszy produkt lokalny Kujaw, Krajny, Kociewia, Pałuk i Borów Tucholskich

  b) Na najlepszą kronikę KGW

  4. Wręczenie dyplomów i wyróżnień

  5. Część artystyczna z udziałem zespołów ludowych

  6. Zakończenie obrad.


  Przewodnicząca Rady WZRKiOR

  podpis


  Uprasza się osoby zaproszone o niezawodne uczestnictwo w posiedzeniu Rady oraz udział w Dniu Matki.

 • naglowek
  Brak kategorii

  Zaproszenie na I Przegląd Zespołów Ludowych

  naglowek

  Inowrocław, dnia 04 maj 2011r.

   

  Szanowni Państwo

   

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy przy współpracy z Prezydentem Miasta Inowrocławia są organizatorami I Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej – imprezy pielęgnującej i kultywującej kujawską kulturę i jej tradycję. Przegląd jest realizowany w ramach projektu LGD „Czarnoziem na soli” z udziałem własnych środków finansowych oraz z  PROW.

   

  Impreza odbędzie się w dniu 23 czerwca br. w Inowrocławskich Solankach od godz. 14,oo Prezentacja  wybranych przez Zespół utworów w konkursie nie dłużej jak10 minut. Ponadto  zespoły artystyczne zaprezentują staropolskie obrzędy „Nocy Świętojańskiej”.

   

  W festiwalu wezmą udział reprezentanci zespołów i kapel ludowych z terenu powiatu Inowrocławskiego oraz gościnnie z subregionu bydgoskiego. Artystki z Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentują podczas przeglądu produkty kulinarne, rzemieślnicze, hafty etc.

   

  Serdecznie zapraszam Państwa Zespół do uczestniczenia w Festiwalu oraz proszę o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa a także informacji które pozwolą na sprawne przeprowadzenie przeglądu i wpisanie do folderu uczestników.

  1)    Krótka historia Zespołu, charakter muzyki, fotografia

  2)    Liczba członków części: śpiewaczej, tanecznej i muzycznej (posiadane instrumenty).

  3)    Opisanie repertuaru na występ konkursowy,

  4)    Dodatkowa informacja, czy podczas prezentacji na scenie będą potrzebne krzesła.

  5)    Kontakt: nazwisko kierownika, telefon, e-mail. (podać godzinę Waszego przyjazdu)

   

  Z racji tego, że Noc Świętojańska przypada w Boże Ciało, Zespoły mogą wziąć udział w procesji ulicami Miasta Inowrocławia. Udział w niej będzie promocją Zespołu oraz dowartościowaniem duchowym. (Procesja początek o godz. 100 spod Kościoła ……).

  Organizatorzy przygotowali dla Zespołów poczęstunek obiadem oraz zwrot kosztów podróży. Program i szczegóły organizacyjne zawarto w załączonym regulaminie imprezy.

   

  Biuro Organizatora: Inowrocław ul. Jacewska 164 tel. (52) 357 30 02, kom. 516 069 089, e-mail: [email protected]

 • komunikat
  Brak kategorii

  Komunikat

  Konkurs dla aktywnych rolników – działaczy KGW, Kółek Rolniczych

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, zwraca się do organizacji członkowskich o przedstawianie osób do konkursu „Agricola – Syn Ziemi”.

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje Konkurs Agricola-Syn Ziemi, który jest okazją do prezentacji wyróżniających się rolników z województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa promuje osoby aktywne społecznie, przedsiębiorcze gospodarujące w rolnictwie. Ideą Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa, modelu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego

  Związek, jako uprawniony do zgłaszania kandydatów, oczekuje do 20 maja 2011r. na przedstawienie osób – rolników, aktywnych członków Związku z ich charakterystyką celem przygotowania i opracowania wniosku do konkursu. Informacje należy przekazać e-mailem inowrocł[email protected], lub faksem – 52.2573002

  Organizator określił termin zgłoszenia kandydatów do konkursu do 30 maja 2011 r.

  Regulamin konkursu oraz wzór wniosku jest dostępny w linku: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18569&Itemid=1

   

  Inowrocław, 27 kwietnia 2011r.

 • Brak kategorii

  Przy wielkanocnym stole

  Członkinie KGW z powiatów inowrocławskiego i żnińskiego zorganizowały pokazy i degustację tradycyjnych potraw „Stołu Wielkanocnego”. Uczestnicząca w pokazie żnińskim Pierwsza gospodyni Województwa – Ewa MES z uznaniem wypowiadała się o zaprezentowanych potrawach.

  {slimbox images/aktualnosci/max/gospodynie.jpg, images/aktualnosci/min/gospodynie_min.jpg; images/aktualnosci/max/stoly_w_przydomku.jpg, images/aktualnosci/min/stoly_w_przydomku_min.jpg; images/aktualnosci/max/stoly_w_przydomku_KGW_lisewo.jpg, images/aktualnosci/min/stoly_w_przydomku_KGW_lisewo_min.jpg; images/aktualnosci/max/Znin_stol_Gminy_Janowiec.jpg, images/aktualnosci/min/Znin_stol_Gminy_Janowiec_min.jpg; images/aktualnosci/max/Znin_stol_powiatowy_2011.jpg, images/aktualnosci/min/Znin_stol_powiatowy_2011_min.jpg }
 • Brak kategorii

  Sprawozdanie finansowe