• Brak kategorii

  Zespół ludowy „Radojewiczanie”

  I N F O R M A C J A

  Znany w regionie i w Polsce zespół ludowy „Radojewiczanie” z Radojewic (gm. Dąbrowa Biskupia”) będzie reprezentował Województwo Kujawsko – Pomorskie w dniu 23 – 25 czerwca br. podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który corocznie odbywa się w Kazimierzu Dolnym. „Radojewiczanie” będą reprezentantem naszego Województwa również podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w dniach 08 – 10.07.2011r. w Szprotawie w woj. lubuskim.
  W Kazimierzu Dolnym i Szprotawie Zespół „Radojewiczanie” będzie reprezentował Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny zespół ludowy z naszego regionu.
  Wyjazdy na festiwale „Radojewiczanie” zawdzięczają dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach konkursu “Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, realizując zadanie pt. „Tradycja, kultura i sztuka ludowa zbliża do siebie mieszkańców regionów”.
  W imieniu „Radojewiczan” ofertę konkursową złożył Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, mający siedzibę w Inowrocławiu.
  Zespół „Radojewiczanie” został założony przed 25-ciu laty przez Panią Ewę Kowalczyk która jest równocześnie kierownikiem Zespołu. Na swym koncie mają wiele sukcesów, które są efektem ciężkiej pracy Pani Ewy i wszystkich członków Zespołu.

  Inowrocław, dnia 24 maja 2011r.

  Zarząd WZRKiOR
  Henyk Sobczak – Prezes Zarządu
  Jerzy Orczykowski – Członek Zarządu

 • logo
  Brak kategorii

  Zaproszenie na Dzień Matki

  logoSzanowne Koleżanki

  Przewodniczące GR KGW, Członkowie Rady Związku i Komisji Rewizyjnej

   

  W dniu 26 maja br. spotykamy się w gronie aktywu Związkowego z udziałem honorowych gości na spotkaniu okolicznościowym poświęconym Dniu Matki oraz posiedzeniu Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagielońskiej 3

  Program posiedzenia Rady:

  Część robocza – 10,oo – 12,oo – posiedzenie Rady Związku

  9,oo – 14,oo Prezentacja konkursowych produktów tradycyjnych oraz kronik KGW

  1. Otwarcie posiedzenia Rady i powitanie uczestników oraz zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Sprawozdanie Zarządu z realizacji planu działania Związku za 4 miesiące 2011r.

  3. Przedstawienie sytuacji w rolnictwie Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz informacja o podejmowanych inicjatywach dla jej poprawy.

  a) Skutki wiosennych przymrozków na sytuację dochodową rolników

  b) Racjonalizacja wypłat obszarowych oraz realizacja zgłaszania wniosków za 2011r.

  c) Zagrożenie wykluczeniem społecznym mieszkańców wsi, podejmowane działania na rzecz ich przekwalifikowania oraz zmiany „sposobu na życie.”

  4. Informacje organizacyjne:

  a) I Kujawski Festiwalu pieśni ludowych w Inowrocławiu „o wianek świętojański”

  b) Organizacja Kolonii dla dzieci rolników w Wenecji k/Żnina

  c) Informacja o sposobie rejestracji KGW w KRS

  d) Szkolenia zawodowe oraz promocja linii „R”

  5. Sprawy różne, wolne wnioski

  Część uroczysta „Dzień Matki” – 12,oo – 14,oo z udziałem zaproszonych gości

  1. Uroczyste otwarcie i powitanie przybyłych gości

  2. Wystąpienia gości

  3. Rozstrzygnięcie ogłoszonych przez Związek i współorganizatorów konkursów:

  a) Na najciekawszy produkt lokalny Kujaw, Krajny, Kociewia, Pałuk i Borów Tucholskich

  b) Na najlepszą kronikę KGW

  4. Wręczenie dyplomów i wyróżnień

  5. Część artystyczna z udziałem zespołów ludowych

  6. Zakończenie obrad.


  Przewodnicząca Rady WZRKiOR

  podpis


  Uprasza się osoby zaproszone o niezawodne uczestnictwo w posiedzeniu Rady oraz udział w Dniu Matki.