Komunikat

 • Komunikat

  Rada WZRKiOR Bydgoszcz z 19.06.2021

  WZRKiOR w Bydgoszczy uczestniczył 19 czerwca 2021r. w Krajowych Dniach Pola w Minikowie. W wystawie uczestniczyli działacze Rady Związku i Komisji Rewizyjnej.
  Przewodnicząca Rady Zofia Kozłowska przewodniczyła obradom Rady Związku w Minikowie, na której gościli:
  Lidia Lewandowska, dyrektor Kujawsko Pomorskiego Ośródka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
  Wiesław Czarnecki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji
  Gabriela Kaczyńska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Minikowie
  Przedmiotem Rady było zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium zarządowi oraz przyjęcie uchwał budżetu i planu działania. Rada udzieliła jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Związku.
  Rada podjęła uchwałę w sprawie sposobu organizacji w bieżącym roku IV Zjazdu Związku.

  Zatwierdzone uchwały:
  Uchwała 1/06/2021 – Zatwierdzenie sprawozdań Zarżadu i protokołu Komisji Rewizyjnej WZRKiOR w Bydgoszczy za 2020 rok.
  Uchwała 2/06/2021 – Zatwierdzenie bilansu WZRKiOR w Bydgoszczy za 2020 rok.
  Uchwałą 3/06/2021 – Udzielenie Absolutorium Zarządowi Związku za 2020 rok.
  Uchwała 4/06/2021 – Przyjęcie Planu Budżetu na 2021 rok.
  Uchwała 6/06/2021 – Organizacja Zjazdu

 • Aktualności,  Festiwal Pieśni Ludowych,  Komunikat

  X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu ,,Wszyscy Polacy to jedna Rodzina”

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy przy współpracy z Kujawskim Centrum Kultury, LGD Czarnoziem na Soli i Młodzieżowym Domem Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu organizują:
  X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu.
  który odbędzie się w dniu 08 sierpnia w Inowrocławskich Solankach od godz. 12,oo.

  Komunikat_X_Festiwl-2

  Komunikat_X_Festiwalu-2021

 • Komunikat

  Apel o 1% podatku dla WZRKiOR w Bydgoszczy

  Rolniku, mieszkańcu wsi

  WZRKiOR Bydgoszcz jako Organizacja Pożytku Publicznego wykonuje na rzecz swoich członków usługi – kolonie, które mogą być dofinansowane z darowizny 1% podatku za 2020r.

  Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwraca się z apelem o przekazanie 1% na działalność statutową, wpisując do deklaracji podatkowej nasz Nr KRS 0000103621 lub wypełniając druk PIT-OP.

  Jak przekazać 1 procent:

  Osoby ubezpieczone w (KRUS; ZUS) dla których płatnik świadczenia rentowego, emerytalnego zgłasza rozliczenie do Skarbówki za 2020 r. przy pomocy PIT 40A, mogą zadysponować 1% podatku dla naszego Związku wypełniając druk PIT-OP w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia br. gdzie należy wpisać Nr KRS 0000103621.

  Podpisany PIT-OP należy złożyć w formie elektronicznej lub papierowej właściwemu Urzędowi Skarbowemu do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

  Jeżeli emeryt lub rencista zarabia dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej (a nie poprzez PIT-40A od organu). W takim przypadku PIT-OP nie obowiązuje – nie należy go składać.

  https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op

  PIT-OP złożysz na poniższych formularzach:

  Więcej informacji na temat elektronicznej wysyłki PIT-OP znajdziesz w sekcji Pytania i odpowiedzi, dostępnej w panelu bocznym na https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op

  1. Jak złożyć i podpisać oświadczenie PIT-OP elektronicznie?

  PIT-OP elektronicznie można złożyć:

  • w ramach usługi Twój e-PIT – dostępnej na Portalu Podatkowym od 15 lutego 2020 r.,
  • przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje,
  • w aplikacji e-Deklaracje Desktop.

  Jeśli spełniasz warunki do udostępnienia PIT-OP – przygotujemy go dla ciebie już 15 lutego. Wystarczy że się zalogujesz, wskażesz organizację pożytku publicznego i zaakceptujesz oświadczenie. Nie musisz mieć podpisu elektronicznego.

  Składając samodzielnie PIT-OP możesz go podpisać jednym z podpisów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym – to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
  • „danymi autoryzującymi” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.
  • Nie. PIT-OP elektronicznie może złożyć tylko podatnik, który jest osobą fizyczną.
  • Jak sprawdzić, czy PIT-OP został poprawnie wysłany?
  • Po zaakceptowaniu przygotowanego dla ciebie PIT-OP od razu otrzymasz informację, czy został on prawidłowo wysłany. Będziesz mógł w każdej chwili pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – wystarczy, że się zalogujesz.
  • Jeśli korzystasz z formularza interaktywnego, status wysłanego formularza możesz sprawdzić od razu po wysyłce albo wpisać numer referencyjny (32-znakowy numer nadany po wysłaniu dokumentu) do formularza UPO.
  • Pamiętaj – wyłącznie status „200” oznacza, że formularz został złożony w prawidłowy sposób. Inne statusy świadczą o niezłożeniu dokumentu lub jego dalszym przetwarzaniu.
  • Po otrzymaniu statusu „200” pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dowodem złożenia formularza w formie elektronicznej.
  • Jak pobrać UPO dla wysłanego PIT-OP?
  • Już 15 lutego 2020 r. przygotujemy dla ciebie PIT-OP. Zaloguj się do usługi Twój e-PIT i zobacz wysłane przez ciebie oświadczenie PIT-OP za rok 2019.
  • Aby pobrać UPO dla PIT-OP, który składasz samodzielnie na formularzu interaktywnym, wpisz numer referencyjny nadany po wysłaniu formularza – do formularza UPO. W aplikacji e-Deklaracje Desktop UPO możesz pobrać w zakładce Moje rozliczenia.
  • Pamiętaj – pobranie UPO będzie możliwe, gdy przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie, tj. pojawi się informacja o statusie „200”.
  • Dla przygotowanego dla ciebie PIT-OP w usłudze Twój e-PIT numer referencyjny będzie widoczny na złożonej deklaracji. Aby pobrać UPO wystarczy nacisnąć przycisk Pobierz UPO.

  Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT wystarczy, że zaakceptujesz przygotowany dla ciebie PIT-OP – nie musisz go podpisywać.

  Jeśli PIT-OP składasz przez system e-Deklaracje, to możesz go podpisać:

  • za pomocą danych autoryzujących – jest to bezpłatny podpis elektroniczny. Wystarczy, że podasz swoje dane (imię, nazwisko, NIP albo PESEL, datę urodzenia) oraz kwotę przychodu za 2018 r. (system wskaże, jakie dane należy podać),
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym– to płatny, elektroniczny podpis, służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.

  Wzór PIT-OP (PDF)
  Zestaw narzędzi i usług dostępnych w ramach projektu PITax.pl dla OPP (PDF)
  Wykaz OPP Kujawsko-Pomorskie (EXCEL)
  Wykaz OPP Kujawsko-Pomorskie (PDF)

 • Festiwal Pieśni Ludowych,  Komunikat

  Komunikat – X Festiwal Pieśni Ludowych w Inowrocławiu

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy ogłasza że:

  Tegoroczny Jubileuszowy X Festiwal Pieśni ludowych w Inowrocławiu

  odbędzie się (niedziela) 08 sierpnia 2021 roku.

  W współpracy z:
  Kujawskim Centrum Kultury Inowrocław
  LGD Czarnoziem na Soli
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
  MGOK Gniewkowo

  Sponsorowany przez:
  Województwo Kujawsko-Pomorskie
  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
  Miasto Inowrocław

  Zespoły posiadające w swoim repertuarze utwory kujawskie zainteresowane udziałem w festiwalu zapraszamy do składania ofert, wzór dostępny poniżej w terminie do 31 maja 2021:

  zgloszenie_zespolu-2021

  zgloszenie_zespolu-2021.pdf