Komunikat

Rada WZRKiOR Bydgoszcz z 19.06.2021

WZRKiOR w Bydgoszczy uczestniczył 19 czerwca 2021r. w Krajowych Dniach Pola w Minikowie. W wystawie uczestniczyli działacze Rady Związku i Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Zofia Kozłowska przewodniczyła obradom Rady Związku w Minikowie, na której gościli:
Lidia Lewandowska, dyrektor Kujawsko Pomorskiego Ośródka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Czarnecki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji
Gabriela Kaczyńska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Minikowie
Przedmiotem Rady było zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium zarządowi oraz przyjęcie uchwał budżetu i planu działania. Rada udzieliła jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Związku.
Rada podjęła uchwałę w sprawie sposobu organizacji w bieżącym roku IV Zjazdu Związku.

Zatwierdzone uchwały:
Uchwała 1/06/2021 – Zatwierdzenie sprawozdań Zarżadu i protokołu Komisji Rewizyjnej WZRKiOR w Bydgoszczy za 2020 rok.
Uchwała 2/06/2021 – Zatwierdzenie bilansu WZRKiOR w Bydgoszczy za 2020 rok.
Uchwałą 3/06/2021 – Udzielenie Absolutorium Zarządowi Związku za 2020 rok.
Uchwała 4/06/2021 – Przyjęcie Planu Budżetu na 2021 rok.
Uchwała 6/06/2021 – Organizacja Zjazdu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *