• Brak kategorii,  Kolonie

  Kolonie Letnie 2022

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” i Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych organizują:

  Kolonię dla dzieci urodzonych:

  od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2017 roku

  Kolonie są organizowane w Ośrodku kolonijnym „BOSMANw KołobrzeguInternat Szkoły Morskiej im. Polskich Rybaków i Marynarzy w 2-ch TURNUSACH

  1. 03 sierpnia do 11 sierpnia – 50 dzieci.
  2. 11 sierpnia do 19 sierpnia – 50 dzieci.

  Kolonie dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na wypoczynek zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin rolniczych, w których co najmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub otrzymuje świadczenie z KRUS (emerytura, renta, renta rodzinna).

  Wymagane dokumenty do kwalifikowania dziecka na turnus wypoczynkowy

  • Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica.
  • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników przynajmniej jednego z rodziców w pełnym zakresie, pobiera świadczenie KRUS.
  • Oświadczenie RODO rodzica o przetwarzaniu danych osobowych

  Dostarczyć do WZRKiOR w Bydgoszczy do dnia 10 lipca 2022 r.

  Zgłoszenia dzieckadostarczenia dokumentówmożna dokonać:

  • osobiście lub pocztą biuro WZRKiOR Bydgoszcz 88-100 Inowrocław
   ul. Jacewska 164,
   lub
  • przesłać [email protected] z przypiskiem KOLONIE 2022.

  O zakwalifikowaniu dziecka na Turnus wypoczynku letniego decydują m.in.;

  • data stempla pocztowego,
  • data wpływu e-maila lub dostarczenia dokumentów do biura Związku
  • rekomendacja Koła Gospodyń Wiejskich

  Wypoczynek – kolonie organizowane są zgodnie z wymogami i przepisami MEN, Kuratorium, służb sanitarnych oraz FS USR.

  Koloniści w trakcie wypoczynku mają zapewnione:

  • zakwaterowanie,
  • całodniowe wyżywienie,
  • opiekę kadry pedagogicznej,
  • zajęcia z promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; kulturalno – sportowe m.in.: plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, zawody sportowe, spacery nad morzem, konkursy, dyskoteki, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw,
  • wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków,
  • transport,
  • ubezpieczenie.

  Szczegółowe informacje: tel. 523573002; e-mail [email protected]

  Załączniki:
  Oświadczenie RODO.pdf
  Karta kolonisty.pdf

 • Festiwal Pieśni Ludowych

  XI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu – 26 czerwiec 2022

  Muszla Koncertowa w Parku Solankowym

  Organizator: Wojewódzki Zwiazek Rolników, Kołek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Partnerzy:

  • Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu,
  • Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,
  • Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”
  • Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku

  ZAPRASZAJĄ 26.06.2022 na:

  XI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w

  Inowrocławiu!

  W ramach festiwalu odbędzie się:

  • Prezentacja 15 Zespołów Ludowych i Kapel
  • Jarmark Świętojański w tym:
  • Konkurs Potraw Regionalnych 12 KGW
  • Konkurs Wianków Świętojańskich
  • Promocja Mięsa Drobiowego

  Patronat nad Festiwalem objęli:

  • Wojewoda Kujawsko Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz
  • Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego – Piotr Całbecki
  • Przewodnicząca Sejmiku Województwa – Elżbieta Piniewska
  • Starosta Inowrocławski – Wiesława Pawłowska
  • Prezydent Inowrocławia – Ryszard Brejza
  • Wójt Gminy Inowrocław – Tadeusz Kacprzak

  Patronat medialny: Radio PiK; Gazeta Pomorska; TVP 3

  Festiwal jest dofinansowany z budżetu:

  • Województwa Kujawsko – Pomorskiego
  • Powiatu Inowrocław
  • Gminy Inowrocław

  Sponsorem części nagród jest:

  • Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

  Załączniki:
  Regulamin festiwalu.PDF
  Regulamin konkursu Wianków.PDF
  Regulamin konkursu KGW.PDF
  Karta zgłoszeniowa konkurs kulinarny PDF/DOC
  Konkurs kulinarny RODO.PDF

  Program-XI-KFPL-w-Inowroclawiu