Brak kategorii,  Kolonie

Kolonie Letnie 2022

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” i Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych organizują:

Kolonię dla dzieci urodzonych:

od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2017 roku

Kolonie są organizowane w Ośrodku kolonijnym „BOSMANw KołobrzeguInternat Szkoły Morskiej im. Polskich Rybaków i Marynarzy w 2-ch TURNUSACH

 1. 03 sierpnia do 11 sierpnia – 50 dzieci.
 2. 11 sierpnia do 19 sierpnia – 50 dzieci.

Kolonie dofinansowuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na wypoczynek zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin rolniczych, w których co najmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub otrzymuje świadczenie z KRUS (emerytura, renta, renta rodzinna).

Wymagane dokumenty do kwalifikowania dziecka na turnus wypoczynkowy

 • Karta kwalifikacyjna – wypełniona czytelnie i podpisana przez rodzica.
 • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników przynajmniej jednego z rodziców w pełnym zakresie, pobiera świadczenie KRUS.
 • Oświadczenie RODO rodzica o przetwarzaniu danych osobowych

Dostarczyć do WZRKiOR w Bydgoszczy do dnia 10 lipca 2022 r.

Zgłoszenia dzieckadostarczenia dokumentówmożna dokonać:

 • osobiście lub pocztą biuro WZRKiOR Bydgoszcz 88-100 Inowrocław
  ul. Jacewska 164,
  lub
 • przesłać inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl z przypiskiem KOLONIE 2022.

O zakwalifikowaniu dziecka na Turnus wypoczynku letniego decydują m.in.;

 • data stempla pocztowego,
 • data wpływu e-maila lub dostarczenia dokumentów do biura Związku
 • rekomendacja Koła Gospodyń Wiejskich

Wypoczynek – kolonie organizowane są zgodnie z wymogami i przepisami MEN, Kuratorium, służb sanitarnych oraz FS USR.

Koloniści w trakcie wypoczynku mają zapewnione:

 • zakwaterowanie,
 • całodniowe wyżywienie,
 • opiekę kadry pedagogicznej,
 • zajęcia z promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; kulturalno – sportowe m.in.: plażowanie i kąpiele wodne pod opieką ratownika, zawody sportowe, spacery nad morzem, konkursy, dyskoteki, występy artystyczne, zwiedzanie wystaw,
 • wycieczki i zwiedzanie okolicy- poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków,
 • transport,
 • ubezpieczenie.

Szczegółowe informacje: tel. 523573002; e-mail inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

Załączniki:
Oświadczenie RODO.pdf
Karta kolonisty.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *