Brak kategorii

KOMUNIKAT – OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzanie prac remontowo-adaptacyjnych

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zamieścił
w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszenie 2021-24615 62483Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie prac remontowo-adaptacyjnych dlaprojektu„Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior” w INOWROCŁAWIU.

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62483

oraz https://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/2021/08/05/zapytanie-ofertowe-na-przeprowadzanie-prac-remontowo-adaptacyjnych-w-ramach-projektu-dom-dziennego-pobytu-bursztynowy-senior

Zaplanowano prace remontowo –budowlano -adaptacyjne w pomieszczeniach jak:

Korytarze, Szatnia, Sala główna, Kuchnia, Łazienka dla osób niepełnosprawnych, Pokój fizjoterapii, Pokój terapii indywidualnej, wyjście awaryjne z budynku

Zadanie podzielono na 6 części (verte), którego zakres wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, armatury, stolarki drzwiowej itd.) obejmuje:

 • Roboty rozbiórkowe ścianek wewnętrznych
 • Zamurowanie istniejących otworów w ścianach
 • Wykonanie ścianek działowych
 • Wykonanie instalacji wod-kan wewnętrznej (modernizacja istniejącej instalacji)
 • Wykonanie instalacji elektrycznej
 • Przerobienie instalacji gazowej
 • Instalacja ścian mobilnych
 • Przeniesienie grzejników i zaworów grzejnikowych
 • Wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych
 • Wykonanie posadzek
 • Osadzenie stolarki wewnętrznej i wymianę drzwi wejściowych
 • Roboty podłogowe
 • Roboty malarskie oraz wykładziny ścienne – płytki ceramiczne
 • Uporządkowanie placu budowy

Części ZADANIA:

 1. Wyjście z budynku
 2. Pokój fizjoterapii, Łazienka dla osób niepełnosprawnych, Kuchnia
 3. Pokój terapii indywidualnych, Korytarze, Szatnia
 4. Sala główna,
 5. Instalacje elektryczne i monitoringu
 6. instalacja gazowa – przemieszczenie gazomierzy
Część I Zakresy robót w poszczególnych częściach zadania
Część I – Prace w zakresie WYJŚCIE Z BUDYNKU
Demontaż i rozebranie istniejących schodów1 komplet
Poszerzenie wykopu pod schody jako wyjście osób niepełnosprawnych 2x5x1,5 m1 komplet
Wykonanie schodów zewnętrznych oraz murku ochronnego z betonu lub bloczków betonowych1 komplet
Dostosowanie otworu drzwiowego, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, przeciwpożarowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 100 cm1 sztuka
Wykonanie zadaszenia nad schodami, montaż do termo izolowanej ściany budynku1 sztuka
Ułożenie płytek i stopnic antypoślizgowych rowkowanych mrozoodpornych. Zaprawa do spoinowania elastyczna dostosowana do szerokości spoin1 komplet
Wykonanie i montaż prowadnic metalowych dla wózków inwalidzkich1 sztuka
Prace wykończeniowe1 komplet
Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet

Część II – Prace w zakresie pokoju fizjoterapii, łazienki dla osób niepełnosprawnych, kuchni

POKÓJ FIZJOTERAPII
Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z osprzętem1 komplet
Dostosowanie otworów drzwiowych, zakup i montaż 2 drzwi wewnętrznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych2 sztuki
Szpachlowanie dwukrotne sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową20 m2
Skucie płytek i ułożenie posadzki z płytek lub masy chemoutwardzalnej20 m2
Ułożenie płytek ściennych cegłopodobnych na wysokość ścian30 m2
Zakup i montaż klimatyzatora ściennego1 sztuka
Prace wykończeniowe1 komplet
Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet

ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiększenie powierzchni łazienki o sąsiadujące pomieszczenie schowka1 komplet
Wyburzenie ściany łączącej istniejące pomieszczenia zaplecza i schowka4,24 m2
Wykonanie ściany4,24 m2
Dostosowanie otworu, zakup i montaż drzwi wewnętrznych (łazienkowych) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych1 sztuka
Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z osprzętem1 komplet
Wyrównanie poziomu i ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych na zaprawie dostosowanej do układania płytek4,5 m2
Demontaż i wymiana instalacji wod – kan1 komplet
Ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m16 m2
Szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi14 m2
Montaż natrysku oraz siedziska dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
Montaż umywalki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
Montaż baterii dostosowanej dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
Montaż muszli ustępowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych1 komplet
Prace wykończeniowe1 komplet
Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet


KUCHNIA
Odświeżenie ścian1 komplet
Prace wykończeniowe1

Część III – Prace w zakresie sali głównej

Dostawa i montaż ściany mobilnej (przegroda przesuwna segmentowa – harmonijkowa lub równoważna). Dostawa i montaż wraz z wykonaniem konstrukcji stalowej do jej zamontowania (góra)1 sztuka
Zakup i montaż klimatyzatora ściennego2 sztuki
Wykonanie zaprawek pomontażowych1 komplet

Część IV – Prace w zakresie korytarzy, szatni i pokoju terapii indywidualnych

KORYTARZE i SZATNIA
Zerwanie istniejącej posadzek oraz wykonanie nowej warstwy wyrównawczej8,4 m2
Ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych na masie klejowej dostosowanej8,4 m2
Dostawanie otworu drzwiowego, zakup i montaż drzwi wewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych1
Szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi34 m2
Prace wykończeniowe1 komplet
Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet
POKÓJ TERAPII INDYWIDUALNYCH
Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z osprzętem1 komplet
Zabudowanie wodomierzy wraz z wykonaniem półki betonowej1 komplet
Przemieszczenie instalacji CO i wymiana grzejnika1 sztuka
Dostosowanie otworu drzwiowego, zakup i montaż drzwi wewnętrznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych1 sztuka
Szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową32m2
Prace wykończeniowe1 komplet
Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet

Część V – Prace w zakresie instalacji elektrycznej oraz monitoringowej

Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej oraz zasilania DDP1 komplet
Podział obwodów na poszczególne zabezpieczenia plus ewentualna rozbudowa1 komplet
Montaż oświetlenia, gniazdek oraz włączników oświetlenia1 komplet
Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i osprzętu1 komplet
Ewaluacja i test istniejącego okablowania oraz infrastruktury przesyłu danych1 komplet
Montaż systemu zabezpieczenia alarmowego wraz z niezbędną instalacją1 komplet
Instalacja czujek ruchu w obiekcie1 komplet
Instalacja kamer monitoringowych obserwujących wejścia do lokalu1 komplet
Instalacja sygnalizatora alarmowego1 komplet
Podłączenie i konfiguracja zamontowanych urządzeń1 komplet
Wystawienie dokumentacji wykonanych prac1 komplet
Wykonanie zaprawek pomontażowych1 komplet

Część VI – Prace w zakresie instalacji gazowej

Przemieszczenie 3 gazomierzy wraz z dostosowaniem istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej1 komplet

ZLECAJĄCY:

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164 NIP: 9670628165

Dane ogłoszeniodawcy: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 88-100 Inowrocław Jacewska 164 NIP: 9670628165 inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

Osoby do kontaktu: Henryk Sobczak tel.: 506570903 e-mail: sobczak_henryk@wp.pl

Przemysław Byś tel.: 780117889 e-mail: bys@pte.bydgoszcz.pl

Załączniki:

Oficjalne ogłoszenie (pdf)
Schemat piwnicy (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *