Brak kategorii

KOMUNIKAT dla poszkodowanych rolników przez nawałnicę

KOMUNIKAT dla poszkodowanych rolników przez nawałnicę

ROLNIKU! – Poniosłeś straty w wyniku klęski żywiołowej, złóż wniosek o pomoc. Termin składania wnioskĂłw do ARiMR 5-18 października 2017

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać do ARiMR wnioski w terminie 5 – 18 października 2017r. o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie “Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.

Wnioski o taką… pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową naddaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. Poprzedni nabór wniosków odbył się w terminie 4 – 18 września 2017 r. W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym.

O przyznanie takiego wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powodzie, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawin, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

Dokumenty naboru wniosków kliknij w linka: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-18-wrzesnia-rolnicy-ktorzy-poniesli-straty-w-wyniku-klesk-zywiolowych-moga-skladac-w-ar.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *