apel o pomoc.jpg - 260.96 Kb
Brak kategorii

INFORMACJA dla ROLNIKÓW poszkodowanych przez NAWAŁNICĘ

Rolnicy, którzy wskutek nawałnic ponieśli straty: uprawy, zwierzęta czy środki trwałe otrzymają rekompensaty z tytułu ubezpieczeń, mogą także ubiegać się o:

Kredyt Obrotowy na preferencyjnych warunkach np. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zwierząt, nawozów mineralnych, ŚOR, paliwa (na cele rolnicze), odbudowę lub remont budynków, które zostały uszkodzone lub zniszczone. Dotyczy to budynków inwentarskich, magazynów, składów, szklarni, tuneli foliowych czy innych służących produkcji rolnej.

KRUS odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na raty oraz umorzenie w części lub całości bieżących składek.

KOWR (ANR; ARR) odroczenie, rozłożenie na raty płatności z tytułu sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Można także wnioskować o umorzenie czynszu z tytułu umów dzierżawy.

URZĘDY GMIN, ulgi w podatku rolnym.

ARiMR dotację w drodze decyzji administracyjnej na wniosek Rolnika oraz pomoc z PROW na lata 2014-2020 na finansowanie kosztów przywracania potencjału produkcji rolnej

Szczegóły interwencji i odpowiedzi w załącznikach:

apel o pomoc.jpg - 260.96 Kb apel o pomoc.jpg
apel.jpg - 260.96 Kb apel.jpg
burmistrz apel.jpg - 322.29 Kb burmistrz apel.jpg
kpir wniosek do wojewody.jpg - 679.29 Kb kpir wniosek do wojewody.jpg
krus odpowied.jpg - 468.29 Kb krus odpowied.jpg
marszaek apel.jpg - 310.40 Kb marszaek apel.jpg
pomoc poszkodowanym.jpg - 688.63 Kb pomoc poszkodowanym.jpg
rzdowy program pomocy poszkodowanym.jpg - 358.33 Kb rzdowy program pomocy poszkodowanym.jpg
stanowisko sejmiku.jpg - 230.19 Kb stanowisko sejmiku.jpg
starosta apel.jpg - 332.26 Kb starosta apel.jpg
wjt apel.jpg - 330.13 Kb wjt apel.jpg
wojewoda apel.jpg - 107.47 Kb wojewoda apel.jpg
wojewoda dziaania naprawcze.jpg - 403.89 Kb wojewoda dziaania naprawcze.jpg
wykaz1.jpg - 386.45 Kb wykaz1.jpg
wykaz2.jpg - 130.17 Kb wykaz2.jpg
zasady pomocy poszkodowanym.jpg - 733.22 Kb zasady pomocy poszkodowanym.jpg
zestawienie strat.jpg - 193.03 Kb zestawienie strat.jpg

test

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *