• Brak kategorii

  Komunikat

  Zespół Ludowy „Radojewiczanie” z Radojewic (gm. Dąbrowa Biskupia) uznany na Kujawach oraz w Polsce występował w dniach 12 – 16 sierpnia 2015r. w 49 Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajanie” w Bukowinie Tatrzańskiej w woj. małopolskim. Prezentacja autentycznej gwary kujawskiej, strojów ludowych oraz wykonanie utworów kujawskich w konkursie śpiewu grupowego uzyskała uznanie Jury i zajęła III miejsce.

  Udział w festiwalach, Zespół „Radojewiczanie” zawdzięcza dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizując zadanie pt. „Promowanie folkloru kujawskiego poprzez udział w Ogólnopolskich Festiwalach Pieśni ludowej”.

  Ofertę konkursową w imieniu „Radojewiczan” złożył Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, którego członkiem jest KGW z Radojewic.

  Zespół „Radojewiczanie” został założony przed 30-tu laty przez Panią Ewę Kowalczyk która jest równocześnie kierownikiem Zespołu. Na swym koncie ma wiele sukcesów, które są efektem ciężkiej pracy Pani Ewy i wszystkich członków Zespołu.

   

  Inowrocław, dnia 20 października 2015r.          

 • Brak kategorii

  Komunikat

  Komunikat Nr 4_2015

  Rady WZRKiOR w Bydgoszczy

  Rada Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy będzie obradować we wtorek 20 października 2015r. o godz. 9.30 w sali Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38

  Prezydium Rady WZRKiOR w Bydgoszczy zaprasza na posiedzenie

  • Przewodniczące i Prezesów GZRKiOR i GR KGW
  • Członków Komisji Rewizyjnej WZRKiOR,

  Porządek posiedzenia Rady WZRKiOR (tutaj)

 • Brak kategorii

  Komunikat

  KOMUNIKAT

  POROZUMIENIA Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24-09-2015r

  Uczestniczący POROZUMIENIA (W/RZRKiOR, K-P IR, Solidarność RI, Samoobrona) obradujący w Bielicach k/Mogilna 24-09-2015 uzgodnili stanowisko w sprawie wniosków na rzecz wsparcia poszkodowanych przez suszę rolników Pomorza i Kujaw oraz zaakceptowali pogotowie strajkowe dla poparcia uzgodnionych wniosków

  Porozumienie ZZ i OR Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza pogotowie strajkowe dla poparcia realizacji wniosków i postulatów klęski suszy oraz apeluje do Rolników o oflagowanie gospodarstw na czas Pogotowia Strajkowego. W przypadku braku pozytywnej reakcji kompetentnych instytucji do przedstawionych wniosków Pogotowie strajkowe może przekształcić się w Akcja Protestacyjna Rolników.

  Wnioski:

  1. Przedłużyć pracę Komisji Gminnych szacowania strat suszowych w (uprawach rolniczych: kukurydzy na ziarno, ziemniaka przemysłowego, buraka cukrowego, pasz dla bydła) do końca października. Ocenę szkód przeprowadzać zgodnie z uzgodnionymi na spotkaniu w KP IR w Przysieku zasadami szacowania strat.
  2. Wnioski (odszkodowawcze) rolników wypłaty rekompensat strat spowodowanych suszą ARiMR powinna przyjmować do końca października.
  3. Wprowadzić powszechny system ubezpieczenia upraw rolniczych, hodowli i obiektów gospodarczych mobilizujący rolników do ubezpieczenia się,
  4. Ustalić udział w kosztach ubezpieczenia gospodarstw rolnych (upraw i hodowli), pomiędzy budżetem, zainteresowanymi firmami skupowymi i rolnikami.
  5. Zapewnić rolnikom warunki do odtworzenia produkcji rolniczej po klęsce suszy
  6. Wprowadzić jednolity system monitoringu meteorologicznego pod potrzeby zarządzania kryzysowego, rolnictwa (ochrony roślin), i gospodarki narodowej i wodnej
  7. Utworzyć fundusz solidarności dla wspomagania rolników dotkniętych klęską, czy zdarzeniem losowym w odtworzeniu potencjału produkcyjnego gospodarstwa.

  Patrz Pliki