Brak kategorii

Komunikat

KOMUNIKAT

POROZUMIENIA Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24-09-2015r

Uczestniczący POROZUMIENIA (W/RZRKiOR, K-P IR, Solidarność RI, Samoobrona) obradujący w Bielicach k/Mogilna 24-09-2015 uzgodnili stanowisko w sprawie wniosków na rzecz wsparcia poszkodowanych przez suszę rolników Pomorza i Kujaw oraz zaakceptowali pogotowie strajkowe dla poparcia uzgodnionych wniosków

Porozumienie ZZ i OR Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza pogotowie strajkowe dla poparcia realizacji wniosków i postulatów klęski suszy oraz apeluje do Rolników o oflagowanie gospodarstw na czas Pogotowia Strajkowego. W przypadku braku pozytywnej reakcji kompetentnych instytucji do przedstawionych wniosków Pogotowie strajkowe może przekształcić się w Akcja Protestacyjna Rolników.

Wnioski:

  1. Przedłużyć pracę Komisji Gminnych szacowania strat suszowych w (uprawach rolniczych: kukurydzy na ziarno, ziemniaka przemysłowego, buraka cukrowego, pasz dla bydła) do końca października. Ocenę szkód przeprowadzać zgodnie z uzgodnionymi na spotkaniu w KP IR w Przysieku zasadami szacowania strat.
  2. Wnioski (odszkodowawcze) rolników wypłaty rekompensat strat spowodowanych suszą ARiMR powinna przyjmować do końca października.
  3. Wprowadzić powszechny system ubezpieczenia upraw rolniczych, hodowli i obiektów gospodarczych mobilizujący rolników do ubezpieczenia się,
  4. Ustalić udział w kosztach ubezpieczenia gospodarstw rolnych (upraw i hodowli), pomiędzy budżetem, zainteresowanymi firmami skupowymi i rolnikami.
  5. Zapewnić rolnikom warunki do odtworzenia produkcji rolniczej po klęsce suszy
  6. Wprowadzić jednolity system monitoringu meteorologicznego pod potrzeby zarządzania kryzysowego, rolnictwa (ochrony roślin), i gospodarki narodowej i wodnej
  7. Utworzyć fundusz solidarności dla wspomagania rolników dotkniętych klęską, czy zdarzeniem losowym w odtworzeniu potencjału produkcyjnego gospodarstwa.

Patrz Pliki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *