• Brak kategorii

    Wnioski suszowe

    Tylko do 30 września ARIMR przyjmuje wnioski o płatności z tytułu wystąpienia suszy w gospodarstwie. Wnioski można również przekazać za pośrednictwem poczty.

    Płatności mogą uzyskać gospodarstwa, w których poziom strat przekroczył 30% średnich dochodów z 3 ostatnich lat. Straty te powinny być udokumentowane protokołem z oszacowania strat sporządzonym przez gminną komisję. Złożenie wniosku o płatności bez protokołu jest również możliwe, jednak wówczas rolnik zobowiązany będzie do jego dostarczenia, w odpowiedzi na wezwanie ARIMR, w terminie 7 dni.

    Pula środków przeznaczonych na pomoc wynosi 450 mln zł.

    Stawki płatności zależeć będą od liczby hektarów zgłoszonych do uzyskania płatności, jak również od liczby hektarów objętych ubezpieczeniem w roku złożenia wniosku (rolnik zobowiązany jest przedstawić kopię polisy wówczas płatność będzie 2-krotnie wyższa)