Brak kategorii

Gratulacje

Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie

Radni wszystkich szczebli samorządowych

Województwa Kujawsko Pomorskiego

Mandatariusze Wyborów Samorządowych


W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych składamy Wam gratulacje z okazji wyboru na zaszczytne funkcje Samorządowe oraz oczekujemy zarządzania wspólnotą samorządową w sposób gwarantujący rozwój jej społeczności, w tym mieszkańców wsi.

Jako Związek, deklarujemy wolę włączenia się w realizację zadań gospodarczych Gmin powiatów i Województwa oraz działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Szczerość naszej deklaracji współpracy wynika ze statutu oraz wieloletniego programu działania, który zamierzamy uzupełnić podczas obrad III Zjazdu Związku, planowanego na m-c luty 2015r.

Inowrocław, dnia 01 grudnia 2014r.

Gratulacje od Związku pełny tekst – czytaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *