• Brak kategorii

  Komunikat

  KOMUNIKAT – STANOWISKO – Wybory Samorządowe

  Rada Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy podjęła jednogłośnie uchwałę nr 03/10/2014  w sprawie: wyborów do samorządów lokalnych oraz wsparcia członków naszego Związku, kandydatów na Radnych samorządów lokalnych.

  Treść uchwały tutaj.

  Rolnicy członkowie Związków Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich naszego Województwa sa za demokratyczną formą organizowania się społeczeństwa, odpowiadającej formule i zasadom społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanego jako grupa społeczna także w strukturach władzy samorządowej.

  Wybory do samorządów gminnych w okręgach jednomandatowych są najlepszą formą wyboru osób do pełnienia funkcji w samorządach. Najlepsi członkowie naszej organizacji kandydują do samorządów gmin, powiatów i Sejmiku Województwa – dajmy im szanse

  Związek Rolników zwraca się z apelem do wszystkich członków, mieszkańców obszarów wiejskich o wzięcie udziału w WYBORACH SAMORZĄDOWYCH – 16 listopada 2014r. oraz oddanie głosów na  sprawdzonych mieszkańców wsi kandydujących z list niezależnie od barwy politycznej.