Brak kategorii

Komunikat – KRS

Inowrocław, dnia 06 listopada 2013r.


Kółka Rolnicze
Koła Gospodyń Wiejskich
Członkowie Rad GZRKiOR, WZRKiOR

Uchwała Zarządu WZRKiOR w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie: Zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zebrań tych Kółek Rolniczych, które nie dokonały wpisu (nie przerejestrowały się) do Krajowego Rejestru Sądowego

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy realizując uchwałę programową II Zjazdu Związku, mając na względzie żywotne interesy członków zrzeszonych w Kółkach Rolniczych i Kołach Gospodyń Wiejskich oraz troszcząc się o zachowanie ciągłości 150 letniej tradycji, na podstawie § 19 statutu Kółka Rolniczego żąda zwołania w terminie do 25 listopada 2013r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Kółka Rolniczego, przez Zarządy tych Kółek, które nie dokonały przerejestrowania się do nowego KRS

UZASADNIENIE

Kółka Rolnicze mocą art. 9.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 106, poz. 671), mogą w terminie do 31 grudnia 2013r. dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Te Kółka, które nie dokonają przerejestrowania się ze starych rejestrów do KRS,
z końcem 2013 roku utracą swój byt prawny, zostaną wykreślone z rejestrów sądowych jako nie działające. Małym pocieszeniem jest możliwość rejestracji (wpisu) od nowa założonego Kółka, gdyż historia jego działania rozpocznie się od zera.
Można zrozumieć wypalenie się, brak chęci działania u starszego pokolenia, szczególnie rodzaju męskiego. Jednak nie mieści się w rozumie zlikwidowanie Kółka Rolniczego, szczególnie tam gdzie samorealizują się Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowane w strukturach Kółek Rolniczych.
Jednak tam gdzie nie ma woli współdziałania członków Kółka Rolniczego z Kołem Gospodyń Wiejskich na dotychczasowych zasadach określonych w statucie, dajmy możliwość działania w interesie mieszkańców wsi i ich rodzin naszym bliskim: matkom, żonom, córkom w sposób zorganizowany jako organizacja KR KGW poprzez uchwalenie jednolitego tekstu statutu oraz oddanie steru zarządzania kółkiem naszym kobietom.

Za Zarząd WZRKiOR w Bydgoszczy

Prezes Związku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *