Brak kategorii

Posiedzenie Rady

Prezydium Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwołuje w dniu 16.10.2013r (środa) o godzinie 9,30 w sali Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38 kolejne posiedzenie:

Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
oraz Komisji Rewizyjnej,
na które także zaprasza Przewodniczące GR KGW i Prezesów GZRKiOR

Porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady i powitanie uczestników oraz zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja Zarządu o podejmowanych działaniach społeczno – zawodowych oraz sytuacji finansowej Związku,
3. Przedstawienie sytuacji finansowej KZRKiOR oraz realizacji uchwały Rady o odwołaniu Władysława Serafina z funkcji Prezesa.
4. Dyskusja
5. Przedstawienie stanowiska Prezydium Rady i Zarządu w sprawach:
a) udzielenia Pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Związku w sprawach przeciwko Prezesowi Serafinowi przed instytucjami i organami,
b) przyjęcie rezygnacji Zofii Kozłowskiej, Jerzego Orczykowskiego z członków Zarządu Krajowego ZRKiOR w Warszawie na ich wniosek.
c) Przedstawienie wniosku Prezydium Rady i Zarządu Związku o podjęcie uchwały o wystąpieniu WZRKiOR w Bydgoszczy z KZRKiOR w Warszawie
d) Podjecie kierunkowej uchwały w sprawie inicjatywy tworzenia nowej struktury związku szczebla krajowego i przynależności do niej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt. 5
7. Przedstawienie sytuacji w rolnictwie województwa kujawsko – pomorskiego:
8. Informacje Zarządu w sprawach organizacyjnych i podejmowanych działaniach w 2013 r.
9. Informacja o udziale Związku w konferencjach i spotkaniach integracyjnych, jubileuszach.
10. Dyskusja.
11. Sprawy różne
12. Zakończenie obrad

Ze względu na ważność porządku obrad Rady uprasza się członków organów Związku o niezawodne uczestnictwo w obradach.

Przewodnicząca Rady WZRKiOR w Bydgoszczy

Zofia Kozłowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *