Brak kategorii

Komunikat nt. kolonii dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich

„Gospodyni”

ul. Hoża 66/68 oraz WZRKiOR w Bydgoszczy

00-682 Warszawa ul. Jacewska 164

88-100 Inowrocław

 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż przyznano dla WZRKiOR w Bydgoszczy 100 miejsc dla dzieci rolników, które wezmą udział w akcji letniego wypoczynku „Bezpieczne Lato 2013”. Dzieci  wypoczywać będą w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym – Hutnik ul. Kuracyjna 3, 84-104 Jastrzębia Góra, http://www.pusih.com.pl/?content=6; tel. 58/674-91-70 w terminie:

I – turnus w dniach: 27.07 – 09.08.2013r. (50 kolonistów)

II – turnus w dniach: 09-08 – 22.08.2013r. (50 kolonistów)

 

Aby dzieci z województwa bydgoskiego w wieku od 8 do 16 lat mogły uczestniczyć w tym wypoczynku należy najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem przekazać na adres:

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy:

88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164

lub pocztą e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl następujące dokumenty:

  1. Listę dzieci wraz z adresami, telefonem i ewentualnie e-mailem
  2. Zaświadczenie z jednostki terenowej KRUS, iż przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobiera świadczenie z KRUS.
  3. Potwierdzenie wpłaty kolonijnej 320 zł /kolonistę plus koszty transportu w wysokości 80 zł/ osobę na konto;

WZRKiOR w Bydgoszczy

Nr konta: 39 8149 0000 0014 3941 2000 0003

Ponadto; pobrać kartę kwalifikacyjną dziecka z www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl. Wypełnioną kartę dziecko zabiera ze sobą do Ośrodka Wypoczynkowego Hutnik gdzie przekazuje ją kierownikowi kolonii.

Stowarzyszenie „Gospodyni” zapewnia: ubezpieczenie dzieci, zakwaterowanie, wyżywienie program kulturalno-sportowy, edukacyjny oraz opiekę wykwalifikowanej i sprawdzonej kadry pedagogicznej.

Liczymy na współpracę w stworzeniu jak najlepszych warunków aktywnego i bezpiecznego wypoczynku  dzieci.

Telefony kontaktowe: do godziny 15,00 w dni robocze

  1. WZRKiOR w Bydgoszczy 52*3573002, kom. 516069089
  2. SKW „Gospodyni” 665 444 545 lub 605 341 202

Prezesi: Irena Frąszczak, Henryk Sobczak

Karta w formacie PDF

Karta w formacie DOC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *