• Brak kategorii

  Komunikat nt. kolonii dla dzieci rolników

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich

  „Gospodyni”

  ul. Hoża 66/68 oraz WZRKiOR w Bydgoszczy

  00-682 Warszawa ul. Jacewska 164

  88-100 Inowrocław

   

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż przyznano dla WZRKiOR w Bydgoszczy 100 miejsc dla dzieci rolników, które wezmą udział w akcji letniego wypoczynku „Bezpieczne Lato 2013”. Dzieci  wypoczywać będą w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym – Hutnik ul. Kuracyjna 3, 84-104 Jastrzębia Góra, http://www.pusih.com.pl/?content=6; tel. 58/674-91-70 w terminie:

  I – turnus w dniach: 27.07 – 09.08.2013r. (50 kolonistów)

  II – turnus w dniach: 09-08 – 22.08.2013r. (50 kolonistów)

   

  Aby dzieci z województwa bydgoskiego w wieku od 8 do 16 lat mogły uczestniczyć w tym wypoczynku należy najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem przekazać na adres:

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy:

  88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164

  lub pocztą e-mail: [email protected] następujące dokumenty:

  1. Listę dzieci wraz z adresami, telefonem i ewentualnie e-mailem
  2. Zaświadczenie z jednostki terenowej KRUS, iż przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobiera świadczenie z KRUS.
  3. Potwierdzenie wpłaty kolonijnej 320 zł /kolonistę plus koszty transportu w wysokości 80 zł/ osobę na konto;

  WZRKiOR w Bydgoszczy

  Nr konta: 39 8149 0000 0014 3941 2000 0003

  Ponadto; pobrać kartę kwalifikacyjną dziecka z www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl. Wypełnioną kartę dziecko zabiera ze sobą do Ośrodka Wypoczynkowego Hutnik gdzie przekazuje ją kierownikowi kolonii.

  Stowarzyszenie „Gospodyni” zapewnia: ubezpieczenie dzieci, zakwaterowanie, wyżywienie program kulturalno-sportowy, edukacyjny oraz opiekę wykwalifikowanej i sprawdzonej kadry pedagogicznej.

  Liczymy na współpracę w stworzeniu jak najlepszych warunków aktywnego i bezpiecznego wypoczynku  dzieci.

  Telefony kontaktowe: do godziny 15,00 w dni robocze

  1. WZRKiOR w Bydgoszczy 52*3573002, kom. 516069089
  2. SKW „Gospodyni” 665 444 545 lub 605 341 202

  Prezesi: Irena Frąszczak, Henryk Sobczak

  Karta w formacie PDF

  Karta w formacie DOC