• Brak kategorii

  Zimowisko

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek

  i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich “Gospodyni” organizuje 12 – 21 stycznia 2013r. zimowisko w Zakopanem dla 20 dzieci rolników zrzeszonych w naszym Związku .

  DOM WCZASOWY “HALINA” – Halina Fedro

  Olcza – Stachonie 28 i 28 A

  34-500 Zakopane

  www.zakopane.halina.tur1.eu

  Kolonie przeznaczone są dla dzieci do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie.

  Szczegóły naboru dzieci na zimowisko oraz rejestracji dokonują w imieniu Związku:

  1. GR KGW Strzelno tel. 52*3182230 – Emilia Walkowiak
   1. GZRKiOR Mogilno tel. 52*3152268 – Krystyna Posłuszna

  Koordynator: WZRKiOR tel. 52*3573002 – Mirka Grobelska