Brak kategorii

I N F O R M A C J A

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy w ramach konkursu ofert Urzędu Gminy w Inowrocławiu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał w 2012r. dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pt. „Kultywowanie pieśni i tradycji kujawskich Zespół „Kłopocianki”.

Celem realizacji zadania było:

–         udoskonalenie umiejętności wokalnych członkiń Zespołu ludowego „Kłopocianki”

–         podniesienie standardu występów Zespołu i godne reprezentowanie dziedzictwa kulturowego Kujaw.

–         rozwój Zespołu „Kłopocianki”  i zapewnienie mu oprawy muzycznej,

–         promowanie Gminy Inowrocław podczas imprez okolicznościowych np. dożynki, festyny, festiwale, imprezy jubileuszowe.

–         możliwość  zaprezentowania kompletnego stroju kujawskiego podczas występów.

–         ochrona i eksponowanie dziedzictwa kulturowego przodków, propagowanie kultury i pieśni ludowej Kujaw,

–         aktywizacja i integracja środowiska wiejskiego

Adresatem zadania publicznego był Zespół ludowy „Kłopocianki” z Kłopotu (gm. Inowrocław) za pośrednictwem WZRKiOR w Bydgoszczy.

Zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy Pani Jolanty Kubiak – kierownika Zespołu, wspomaga ją Pan Janusz Kmieć, który równocześnie jest akordeonistą. Dofinansowanie z dotacji umożliwiło zatrudnienie muzyka do pracy z Zespołem, przeprowadzania zajęć wokalnych i prób przed występami oraz akompaniamentu podczas występów.

Zespół „Kłopocianki” występuje od czterech lat, ma już na swoim koncie sporo osiągnięć. Na terenie Gminy i Powiatu Inowrocławskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego występował m.in. podczas dożynek sołeckich, Dożynek Wojewódzkich w Kruszwicy, na I i II Kujawskim Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Wierzchosławicach, Festiwalu Pieśni Ludowej w Sępólnie Krajeńskim, Konecku i wielu innych imprezach lokalnych, zdobywając wyróżnienia.

Za Zarząd WZRKiOR

w Bydgoszczy

Prezes Henryk Sobczak


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *