• Brak kategorii

  Komunikat

  KOMUNIKAT

  W dniu 25 września 2012r. (wtorek) o godzinie 10,oo: w świetlicy ANR w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Komisji Rewizyjnej,

  Porządek  posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady i powitanie uczestników oraz zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przedstawienie sytuacji w rolnictwie województwa kujawsko – pomorskiego:
  3. Informacja o zasadach opracowywania „gminnych, powiatowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi” oraz zgłaszania inicjatyw społecznych.
  4. Przedstawienie opinii i stanowiska w sprawie odwołania Prezesa Serafina.
  5. Informacja Zarządu o działalności społeczno-zawodowej Związku w 2012r:

  a)    Informacja nt. akcji potwierdzenia członkostwa oraz promocji w „Linii R „

  b)    Podsumowanie akcji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2012r.

  c)    Informacja o działaniach gospodarczo promocyjnych Związku.

  d)    Informacja o Dożynkach w Kruszwicy. Jasnogórskich w Częstochowie i innych

  e)    Udział Związku w konferencjach i spotkaniach integracyjnych, jubileuszach, itp.

  1. Dyskusja.
  2. Podsumowanie posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej
  3. Zakończenie obrad

  Przewodnicząca Rady
  WZRKiOR w Bydgoszczy

  (Zofia Kozłowska)