logo
Brak kategorii

Informacja o dodatkowym Turnusie KOLONIJNYM w 2011r

logo

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

o dodatkowym Turnusie KOLONIJNYM w 2011r.
z dofinansowaniem KRUS

Organizatorem kolonii w imieniu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie jest Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. Norberta Aleksiewicza przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

Miejsce kolonii: Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny „REKO” w Wenecji k/Żnina

tel . 52 30 31 110; fax : 52 30 31 152; Kom: 692-260-239 reko@reko.com.pl

 

Czas trwania turnusu wynosi 14 dni, termin kolonii: od 06.08. do 19.08.2011r.

Uczestnikami wypoczynku mogą być:

1.    dzieci i młodzież szkolna w wieku 8 – 16 lat (najstarsi uczestnicy urodzeni w 1995r.), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczonych
w KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie ubezpieczenie emerytalno – rentowe, wypadkowe i chorobowe) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS (renta, emerytura);

 

2.    Dokumenty do dostarczenia:

1)   aktualne zaświadczenie z miejscowej placówki KRUS o ubezpieczeniu społecznym w zakresie: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub pobieraniu świadczenia KRUS przez rodzica /opiekuna uczestnika kolonii przedłożone w oryginale

2)   dowód wpłaty za kolonie na konto bankowe – 350,00

3)   karta kolonijna

Kserokopie zaświadczenia z KRUS i dowodu wpłaty należy przesłać fax-em na nr
52 357 30 02 lub dostarczyć do biura WZRKiOR w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164 do dnia 27.07.2011r. Wypełnioną kartę kolonijną dziecko zabiera do Ośrodka.

Po tym terminie informację przekazać do pana Henryka Sobczaka Prezesa Związku fax 52 3559524., a oryginał zaświadczenia z KRUS i dowodu wpłaty należy wysłać na adres Fundacji w Warszawie.

Opłatę kolonijną w kwocie 350,00 zł należy uiścić na konto:

Nr konta do wpłat opłaty kolonijnej: 85 8019 1010 2002 0501 1489 0001

Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa  Im. Norberta Aleksiewicza ul. Szkolna 2/4

00-006 Warszawa

Dojazd Kolonistów lub grupy kolonistów odbywa się na koszt rodziców. Pierwszym posiłkiem po przyjeździe dzieci będzie obiad lub obiadokolacja, a w dniu wyjazdu – śniadanie i prowiant na drogę.

 

Telefony  kontaktowe:

Ø  Henryk Sobczak – Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy – kom. 502580234

Ø  Biuro WZRKiOR w Bydgoszczy zs. Inowrocław –  tel.   (052) 357 30 02

Ø  Melania. Grobelska – kierownik biura WZRKiOR – kom.  516 069 089

 

Wzór karty kolonijnej Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *