logo
Brak kategorii

Kontraktacja gęsi 2012

logo

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

 

 

 

 

Inowrocław, dnia 27czerwca 2011r.

 

Komunikat dla członkiń KGW

 

INFORMACJA nt.

kontraktacji gęsi oraz warunków tuczu gospodarczego w 2012r

 

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy w porozumieniu z Instytutem Zootechniki PIB ZD w Kołudzie Wielkiej oraz Fundacją Heifer Project International – Poland przy udziale Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zwanych dalej partnerami wychodzą
z inicjatywą gospodarczą poprawy sytuacji ekonomicznej małych i średnich gospodarstw rolnych w Województwie Kujawsko – Pomorskim przeprowadzając akcję marketingową wśród członkiń KGW promującą tucz gęsi metodą tradycyjną.

Partnerzy zakładają przygotowanie i opracowanie w 2011r. wieloletniego projektu obejmującego chów gęsi „Kołudzkiej białej” metodą tradycyjną, czyli gospodarczą w małych i średnich gospodarstwach rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego o wartości min. 250 tys. USD w ciągu roku gospodarczego. Celem tego projektu jest wsparcie w 2012r. indywidualnych rolników gospodarujących w małych gospodarstw rolnych, uzyskujących niski dochód z prowadzonej przez siebie działalności, będących w trudnej sytuacji materialnej. Gospodarz – Rolnik na podstawie zawartej z Instytutem Zootechnicznym umowy kontraktacji zobowiązany byłby do chowu metodą gospodarczą od 50 do 300 szt. gęsi /rok oraz ich dostarczenie do Zakładu w określonej ilości uwzględniającej potrzeby konsumpcyjne rodziny. W pierwszym roku rozruchowym projektu Instytut zapewniałby środki zaopatrzenia rolniczego, pasze oraz dofinansowanie usług weterynaryjnych. Fundacja Heifer’a przekaże na zasadzie pomocniczości pisklęta gęsi rasy Kołudzkiej Białej w sposób zapewniający rozszerzenia projektu w następnych latach z udziałem środków beneficjentów poprzedniego roku. Fundacja wspomoże Instytut w uruchomieniu chłodni i ubojni gęsi. Rolnicy będą mieli okazję uczestniczenia w szkoleniach tematycznych z zakresu hodowli, marketingu i ekologii.

Koncepcja budowania projektu przewiduje następujące etapy realizacji:

  1. Związek w terminie do 20 lipca br. przeprowadzi akcję marketingową promującą hodowlę gęsi metodą tradycyjną wśród rolników dla określenia warunków kontraktacji, wielkości oraz obszarów produkcji kosztów produkcji.
  2. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny – Kołuda Wielka przygotuje projekt umowy kontraktacji oraz ustali zasady uruchamiania projektu z Fundacją Hejfer’a.
  3. Koordynatorem projektu jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  4. Osobą odpowiadającą za uwzględnienie interesów producentów gęsi w przygotowanym projekcie jest Henryk Sobczak – Prezes Związku

Uwaga:

Zainteresowani chowem i produkcją gęsi zgłoszenia prześlą na adres Związku:

88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164.

Informacje będą prezentowane na stronie www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl

 

W imieniu Związku

Sobczak Henryk – Prezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *