• Kolonie

  Komunikat nr 3 Kolonie Władysławowo 2023

  WZRKiOR w Bydgoszczy przedstawia listy aktualne kolonistów Turnusów 01 oraz 02 we Władysławowie

  Turnus 01 lista (zamknięta)

  Turnus 02 lista (otwarta, trwa nabór uzupełniający)

  Szczegóły postępowania w wysłanej poczcie e-mailowej. Rodziców prosimy o zapoznanie się z plikami oraz podjęcie odpowiednich działań

  Za współorganizatorów WZRKiOR w Bydgoszczy

 • Kolonie

  Kolonie Władysławowo 2023 – Komunikat nr 2/2023

  WZRKiOR dokonał wstępnej kwalifikacji zgłoszonych dzieci na kolonie we Władysławowie.

  Lista Kolonistów Turnusu 01 jest zamknięta, natomiast na Turnus 02 trwa nabór do 50 osób. Rodzice kolonistów Turnusów 01 oraz 02 w porozumieniu mogą dokonywać przesunięć, informując mailem organizatora WZRKiOR  do dnia 14 lipca 2023r.

  Szczegóły odpłatności oraz miejsc zbiórki Kolonistów będą przekazane na adresy mailowe przekazane w zgłoszeniach.

  Kontakt: [email protected]    [email protected]

  tel. 52 3573002 kom. 516069089 oraz 607573522 – koordynator

 • Brak kategorii

  KOMUNIKAT nr 1/2023 KOLONIE WŁADYSŁAWOWO

  WZRKiOR Bydgoszcz otrzymał zgłoszenia dzieci na kolonie do Władysławowa na turnus 01 oraz 02. Zgłoszenia zostały ujęte wg kolejności wpływu e-maili lub zgłoszeń dostarczonych do Biura Związku (patrz lista)
  Uprasza się rodziców o sprawdzenie listy wpisanych oraz osób zaznaczonych na żółto o przekazanie: Kart kolonijnych i oświadczenia RODO Wskazane jest przekazanie informacji dla znajomych, którzy zgłosili dzieci a nie są ujęci na liście zgłoszonych

 • Kolonie

  Nabór kolonistów kolonie Władysławowo – 2023

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gospodyni rozpoczynają nabór i rekrutacje dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS na kolonie we WŁADYSŁAWOWIE Willa Joanna ul. Floriana Ceynowy 22 https://www.willajoanna.com w terminach:
  Turnus 1. 02.08. – 10.08.2023 r.
  Turnus 2. 10.08. – 18.08.2023 r.
  Koszt kolonii na dziecko rodziców ubezpieczonych w KRUS to 400,- złotych, pełnopłatne 1300,- złotych plus koszty dojazdu autokarem po trasie:
  Inowrocław – Władysławowo – Inowrocław po uzgodnieniach z przewoźnikiem

  Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty kolonijnej dziecka oraz oświadczenie RODO przesyłać pocztą, mailem lub dostarczyć w terminie do 28 czerwca br. do Biura Związku 88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164
  Zgłoszenia przesyłane mailem należy adresować równocześnie na adresy: [email protected]; [email protected]

  Dostarczone zgłoszenia do WZRKiOR podlegają weryfikacji w celu zakwalifikowania pobytu dziecka na kolonii i turnusie. Ilość miejsc ograniczona do 50 osób / turnus

  Decydować będzie kolejność zgłoszeń!

  Dopiero wówczas będzie niezbędne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu lub pobieraniu świadczenia przez rodzica w celu pozyskania dopłaty do kolonisty.

  Karta kolonisty.doc
  Karta kolonisty.pdf
  Oświadczenie RODO.pdf

 • Festiwal Pieśni Ludowych

  Komunikat organizacyjny XII Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej

  WZRKiOR w Bydgoszczy & Partnerzy organizują 25 czerwca 2023r w Parku Solankowym w Inowrocławiu
  XII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej nawiązujący do tradycji Sobótki Świętojańskiej.
  Na festiwalowe spotkanie w Muszli koncertowej składają się:

  • Występy Zespołów i kapel ludowych
  • Jarmark Świętojański (z konkursem lokalnych potraw i stoisk KGW)
  • Konkurs Wianków Świętojańskich wraz z inscenizacją obrzędu „Nocy Świętojańskiej”.

  które zostaną przeprowadzone zgodnie z programem i regulaminami:

  Program-XII-KFPL-2023-08062023

  Program Festiwalu.pdf

  Regulamin_XII_Festiwalu-2023-WK

  Regulamin Festiwalu.pdf

  Regulamin-konkursu-KGW_2023

  Regulamin Konkursu Potraw.pdf

  Regulamin_Konkursu_Wiankow-WRK-2023

  Regulamin Konkursu Wianków.pdf

  Zapraszamy do zapoznania się oraz uczestnictwa także w konkursach

 • Święta

  Dzień Matki 2023

  W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych organizacji o 160 letnim stażu i tradycji działania w środowisku Wiejskim, pragnę przekazać serdeczne życzenia z okazji święta DNIA MATKI, jednego z najpiękniejszych obchodzonych co roku.

  Jest to święto, które uświadamia nam wszystkim, że osobą której zawdzięczamy najwięcej w życiu jest nasza mama. To właśnie Matki wychowując przekazują dziecku podstawowe wzory, uczą jak żyć.

  Dzieci to Nasz największy skarb, to od ich wychowania przez Matkę i ojca w Domu, zdobytej wiedzy w Szkole, oraz praktycznej umiejętności życia społecznego zależy ich szczęście, Wasza przyszłość. Czułość i empatia Matki, sprawuje, że od pierwszych chwil życia dziecko jest otaczane miłością i ciepłem, to Mama martwi się, kiedy dziecko choruje, cieszy się kiedy stawia pierwsze kroki, wzrusza się kiedy powie słowo „MAMA” Tęsknicie kiedy przebywa poza domem lub zaczyna własne życie, usamodzielnia się.

  W dniu Waszego Święta chciałbym wyrazić Wam największy szacunek oraz uznanie za wychowanie swoich dzieci, za mówienie co jest dobre, co jest złe, za troskę o ich przyszłość za wskazywanie im drogi, za wychowanie następców dla kolejnych pokoleń

  Życzę wszystkim mamom, byście czuły się spełnione, dumne ze swoich dzieci, abyście były przez nie kochane i szanowane

  Życzę Wam, by Pan Bóg błogosławił Was w sile i w zdrowiu oraz wspomagał w chwilach zwątpienia

 • Brak kategorii,  Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  Bursztynowy Senior – Rekrutacja na IV Turnus Domu Dziennego Pobytu

  Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior prowadzi nabór uczestników na III turnus, który rozpoczyna się od początku lipca 2023 roku!

  Podopiecznym zapewniamy:

  • Dowóz uczestników z terenu całego powiatu Inowrocławskiego
  • Śniadanie i obiad wraz z deserem pomiędzy posiłkami
  • Usługi terapeutyczne w zakresie fizjoterapii, terapii zajęciowej i psychologa itp.
  • Wycieczki, eventy, spotkania z kulturą itp.

  Zgłoszenia można dostarczać w formie e-mail, na adres [email protected] lub osobiście w siedzibie Domu Dziennego Pobytu pod adresem Jacewska 164, 88-100, Inowrocław.

  ZAŁĄCZNIKI:
  Formularz zgłoszeniowy uczestnika DOC / PDF
  Formularz zgłoszeniowy Opiekuna Faktycznego DOC / PDF
  Karta oceny materialno-życiowej DOC / PDF

  Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław

  Wojewódzki Związek Rolników, Kołek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, w ramach projektu DDP Bursztynowy Senior oferuje 5,5 miesięczne turnusy dla seniorów.

  Dla kogo?

  Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław – miasto i gmina wiejska, Janikowo, Pakość, Kruszwica, Rojewo, Złotniki Kujawskie

  Co oferujemy?

  Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior” dysponuje pomieszczeniami przystosowanymi do rehabilitacji, terapii grupowej, spotkań indywidualnych oraz świetlicą na powierzchni około 180m2

  • Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się.
  • Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne (terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.) świadczone przez wysoko kwalifikowany personel.
  • W projekcie przewidziano też wsparcie dla opiekunów faktycznych.

  Uczestnicy mają zapewnione

  • Usługę opiekuńczą w dni robocze (Poniedziałek – Piątek, 8:00 – 16:00)
  • Wyżywienie
  • Zajęcia rehabilitacyjne
  • Zajęcia terapeutyczne
  • Wsparcie i opiekę
  • Transport osobowy
  • Eventy i spotkania z kulturą
  • Spotkania integracyjne

  Do zapisu potrzebne są

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Karta oceny materialno-życiowej

  Kontakt i szczegóły

  https://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/category/ddpbs/ – Strona internetowa
  [email protected] – e-mail Domu Dziennego Pobytu
  [email protected] – Biuro WZRKiOR Bydgoszcz
  https://www.facebook.com/DDPBS – Profil Facebook DDP
  512846269 – kom. Dom Dziennego Pobytu
  523573002 – Biuro WZRKiOR Bydgoszcz

 • Festiwal Pieśni Ludowych

  KOMUNIKAT – XII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy informuje, że 25 czerwca 2023r. (niedziela) odbędzie się XII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych w Muszli Koncertowej Parku Solankowego w Inowrocławiu.

  W ramach tegorocznego spotkania odbędą się:

  • XII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej.
  • Jarmark Świętojański (z konkursem lokalnych potraw dla KGW).
  • Konkurs Wianków Świętojańskich z inscenizacją „Nocy Świętojańskiej”.

  Organizator oraz tradycyjni Partnerzy zapraszają Zespoły Ludowe i Folklorystyczne do uczestniczenia w Festiwalu. Zgłoszenia należy przesłać do 31 maja br. e-mailem na adres: [email protected] lub na adres: WZRKiOR w Bydgoszczy ul. Jacewska 164 88-100 INOWROCŁAW z dopiskiem “XII FESTIWAL”.

  Celem Festiwalu organizowanego pod patronatem Wojewody Kujawsko Pomorskiego, Marszałka i Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego jest pielęgnowanie kujawskiej kultury i tradycji oraz promowanie amatorskich zespołów ludowych, w tym tworzenie pomostów współpracy pomiędzy nimi.
  Uczestniczące w Festiwalu zespoły mogą pozakonkursowo występować w różnych punktach Solanek (Tężnia Solankowa, Ogrodach Papieskich, teren przy stawkach lub Nowe Solanki).

  Organizatorzy dla Zespołów przygotowują poczęstunek oraz nagrody dla laureatów Festiwalu.

  Biuro Organizatora WZRKiOR: Inowrocław ul. Jacewska 164 tel. (52) 357 30 02, kom. 516 069 089, e-mail: [email protected] odpowie na zapytania i zgłoszenia przesłane sms, e-mailem

  Ponadto: Informacje: organizacja Festiwalu, jego program, regulaminy i zgłoszenie można pobrać na naszej stronie: www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl.

  Z uwagi na ograniczoną regulaminem ilość zespołów – 12, o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.

  W załączeniu:

 • Święta

  Życzenia z okazji Święta Pracy i Święta Konstytucji

  Z okazji Święta Pracy i Święta Konstytucji Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy życzy wszystkim Rolnikom, działaczom, sympatykom i nie tylko aby Wasza ciężka praca zawsze przynosiła radość i satysfakcję, a Wasze gospodarstwa były pełne uśmiechu, zdrowia i szczęścia. 1 Maja obchodzimy Święto Pracy, które jest hołdem dla wszystkich pracowników, w tym również dla rolników, którzy przyczyniają się do rozwoju kraju poprzez produkcję zdrowej żywności i dbałość o środowisko naturalne.

  Z kolei 3 Maja to Święto Konstytucji, które przypomina nam o naszej wolności, niepodległości i demokracji. To także okazja do refleksji nad wartościami, które są dla nas ważne, takimi jak rodzina, wspólnota, praca i szacunek dla innych.

  Związek życzy Wam, abyście w czasie tych świąt mogli odpocząć i cieszyć się chwilą wytchnienia w gronie rodziny i przyjaciół. Niech ta okazja przyniesie Wam wiele pozytywnych emocji, nowych sił i nadziei na lepsze jutro. Wszystkiego najlepszego!