• Brak kategorii

  KOMUNIKAT rozliczenie PIT oraz prośba o 1% dla Związku

  Podatnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych z pracy najemnej, z rent i emerytur, a także przedsiębiorcyrozliczający się na zasadach ogólnych albo z użyciem liniowej stawki muszą przekazać swoje zeznania do 02 maja 2022r. Mogą to zrobić, wypełniając zeznanie na papierze wysyłając zeznanie podatkowe pocztą lub składając je w urzędzie skarbowym albo złożyć zeznanie przez internet, korzystając z interaktywnych formularzy.
  Emeryci lub renciści rozliczenie PIT za 2021r składają za nich zeznanie KRUS lub ZUS (chyba, że mieli dochody w 2021r. z innych źródeł wówczas muszą złożyć indywidualnie rozliczenie PIT.
  Emeryci lub renciści w ramach rozliczenia PIT mogą złożyć deklarację woli przekazania 1% podatku za 2021r organizacji społecznej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego np. dla Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wpisując jego nr KRS 0000103621 do rozliczanej deklaracji PIT.
  Jeśli rozliczenie – zeznanie za Emeryta lub Rencistę składało KRUS lub ZUS wówczas podatnik (
  Emeryt lub Rencista) może przekazać  1% podatku dla naszej WZRKiOR w Bydgoszczy za pomocą druku PIT – OP wpisując do niego nasz numer KRS 0000103621.
  Wzór druku PIT-OP jest załączony, po jego wypełnieniu oraz podpisaniu przez podatnika należy go przekazać lub przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania podatnika.

  WZRKiOR w Bydgoszczy www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl prowadzi działalność w zakresie OPP m.in.:
  a/ Organizacja kolonii i zimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej
  b/ Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior
  c/ Działalność kulturalno oświatową Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych

  Załączniki:
  PIT-OP.doc
  PIT-OP.pdf