• Brak kategorii

  KOMUNIKAT rozliczenie PIT oraz prośba o 1% dla Związku

  Podatnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych z pracy najemnej, z rent i emerytur, a także przedsiębiorcyrozliczający się na zasadach ogólnych albo z użyciem liniowej stawki muszą przekazać swoje zeznania do 02 maja 2022r. Mogą to zrobić, wypełniając zeznanie na papierze wysyłając zeznanie podatkowe pocztą lub składając je w urzędzie skarbowym albo złożyć zeznanie przez internet, korzystając z interaktywnych formularzy.
  Emeryci lub renciści rozliczenie PIT za 2021r składają za nich zeznanie KRUS lub ZUS (chyba, że mieli dochody w 2021r. z innych źródeł wówczas muszą złożyć indywidualnie rozliczenie PIT.
  Emeryci lub renciści w ramach rozliczenia PIT mogą złożyć deklarację woli przekazania 1% podatku za 2021r organizacji społecznej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego np. dla Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wpisując jego nr KRS 0000103621 do rozliczanej deklaracji PIT.
  Jeśli rozliczenie – zeznanie za Emeryta lub Rencistę składało KRUS lub ZUS wówczas podatnik (
  Emeryt lub Rencista) może przekazać  1% podatku dla naszej WZRKiOR w Bydgoszczy za pomocą druku PIT – OP wpisując do niego nasz numer KRS 0000103621.
  Wzór druku PIT-OP jest załączony, po jego wypełnieniu oraz podpisaniu przez podatnika należy go przekazać lub przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania podatnika.

  WZRKiOR w Bydgoszczy www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl prowadzi działalność w zakresie OPP m.in.:
  a/ Organizacja kolonii i zimowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej
  b/ Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior
  c/ Działalność kulturalno oświatową Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych

  Załączniki:
  PIT-OP.doc
  PIT-OP.pdf

 • Brak kategorii

  O SYTUACJI W POLSKIM ROLNICTWIE mówią: Janusz Wojciechowski – Komisarz UE,  Henryk Kowalczyk – Minister Rolnictwa

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na wspólnej konferencji prasowej mówili o bieżącej sytuacji w rolnictwie – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Omówili m.in. sprawę możliwości uruchomienia dopłat do nawozów.

  Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-sytuacji-w-rolnictwie

 • Brak kategorii

  Wielkanoc 2022

  Z okazji Świąt Wielkanocnych
  Koleżankom, Kolegom i Sympatykom życzymy
  zdrowia, spokoju, i pogody ducha
  Niech ten czas posłuży nam do: odpoczynku,
  prawdziwej miłości, wyciszenia oraz
  nabrania wigoru do dalszego współdziałania
  przy realizacji zaplanowanych celów
  Rada i Zarząd
  WZRKiOR w Bydgoszczy

 • Brak kategorii

  160 Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego w Sobótce

  Organizacje wiejskie wywodzące się od Kół Włościańskich, które rozpoczynały swoją działalność w XIX wieku, obchodzą swoje jubileusze. Tak było w sobotę 09 kwietnia 2022r. w Sobótce k/Kalisza, gdzie Jubileusz 160 lecia działalności obchodziło tutejsze Kółka Rolniczego oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
  Uroczystość jak tradycja każe rozpoczęła się nabożeństwem w tutejszym Kościele w asyście sztandarów organizacji rolniczych oraz gości i sąsiadów. Część oficjalną obchodzono w tutejszej szkole gdzie gratulacje i życzenia Jubilatom przekazali przedstawiciele Władzy Wojewódzkiej, samorządów lokalnych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Były także życzenia od przyjaciół z bratnich organizacji i Związków Kalisza, Poznania i Bydgoszczy. Jubileusz był okazją do rozmów między sąsiedzkich nt. dalszej współpracy pomiędzy organizacjami rolniczymi, bez podtekstów
  W załączeniu migawki foto z uroczystości.

 • Brak kategorii,  Festiwal Pieśni Ludowych

  Komunikat WZRKiOR w Bydgoszczy XI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w Parku Solankowym w Inowrocławiu

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy we współpracy z Partnerami informuje, że XI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w niedzielę w Muszli Koncertowej Parku Solankowego w Inowrocławiu.
  Zgłoszenia Zespołów Artystycznych należy przesyłać na adres: WZRKiOR w Bydgoszczy ul. Jacewska 164 88-100 INOWROCŁAW z dopiskiem “FESTIWAL” lub e-mailem inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl
  Sposób organizacji, regulaminy oraz szczegóły zamieścimy na naszej stronie po świętach Wielkiej Nocy oraz Biuro Związku poinformuje zainteresowanych kontakt: 52.2573002; 516069089 (kol. Melania)

 • Brak kategorii

  Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych

  W niedzielę Palmową 10 kwietnia w Domu Kultury w Strzelnie odbyła się Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych gdzie Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu Mogileńskiego prezentowały swoje tradycyjne potrawy pod auspicjami Starosty Mogileńskiego. Wystawę zorganizowały: Małgosia Małecka i Emilka Walkowiak. Jak tradycja każe prezentacje otworzył Tomasz Krzesiński Starosta a potrawy pobłogosławił ks dziekan Krzysztof Torbicki. Był też stół z potrawami ukraińskimi przygotowany przez uchodźców.
  W imieniu WZRKiOR w Bydgoszczy dziękuje organizatorkom, samorządowcom, sponsorom oraz uczestniczącym KGW z Gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno za podtrzymywanie tradycji wielkanocnej.

 • Brak kategorii

  Oficjalne otwarcie Domu Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  Dzieje się w Polsce, dzieje się na Kujawach w Inowrocławiu30 marca 2022r odbyło się uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu “Bursztynowy Senior”, pierwszego z inicjatywy Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich w województwie i Polsce. Realizacja PROJEKTU zgodnie z oczekiwaniem Seniorów oraz polityką prorodzinną jest możliwa dzięki współpracy WZRKiOR z Województwem Kujawsko Pomorskim i Powiatem Inowrocławskim. DDP jest miejscem dziennego pobytu dla 20 osób finansowany (z udziałem środków UE) przez RPO WKP, środki Związku i Powiatu. Uroczystość otwarcia wraz z poświeceniem przez ks. dziekana Leszka Kaczmarka została zaszczycona przez: Posłów Dariusz Kurzawę i Jana Szopińskiego, SAMORZĄDOWCÓW: Elżbietę Pniewską Przewodniczącą Sejmiku, Zbigniewa Sosnowskiego Wice Marszałka, Stanisława Pawlaka Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Włodzimierza Figasa – Wice Starostę, Wojciecha Piniewskiego Z-ce Prezydenta Inowrocławia oraz grono Partnerów i wykonawców (GESAL, IRON, BS Inowrocław, Inofama SA, LGD Czarnoziem na Soli i inni) wraz z mediami. Życzmy pacjentom – beneficjentom DDP miłego i aktywnego spędzania czasu organizowanego przez wykwalifikowaną kadrę. Otwarcie uświetniła pieśniami Redaktor Krystyna Lewicka Ritter.