• Brak kategorii

  Komunikat – 1 dla członków KR i KGW

  z województwa kujawsko – pomorskiego

  WZRKiOR w Bydgoszczy wespół‚ z RZRKiOR Torunia i Włocławka

  obchodzą 02 czerwca 2018r. w Myślęcinku

  JUBILEUSZ 150 lat

  Kółek Rolniczych Kujaw i Pomorza

  Patronat nad Jubileuszem objęli:

  1. Prymas Polski Ksiądz Arcybiskup – Wojciech Polak

  2. Ksiądz Biskup Diecezji Bydgoskiej – Jan Tyrawa

  3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel

  4. Wojewoda Kujawsko Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz

  5. Marszalek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki

  6. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego – Tomasz Topoliński

  7. Prezydent Bydgoszczy – Rafał Bruski

  8. Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – Ryszard Kierzek

  9. Przewodniczący Konwentu Starostów – Franciszek Koszowski

  10. Przewodniczący Konwentu Burmistrzów – Stanisław Gliszczyński

  11. Przewodniczący Konwentu Wójtów – Jacek Brygman

  Program_Jubileuszu (tutaj)

  Komitet_Honorowy (tutaj)

  Więcej informacji i szczegółów:

  Biuro WZRKiOR w Bydgoszczy tel. 523573002

  88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164 lub

  mail: [email protected];