• Brak kategorii

  Kolonie dla Dzieci Rolników – Dziwnówek 2017

  Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wraz z partnerem jest organizatorem Kolonii (2 turnusy) dla 100 (2×50) dzieci rolników w wieku 7 – 16 roku z subregionu bydgoskiego z których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie.

  Termin Kolonii

  I Turnus od 28 lipiec do 8 sierpnia 2017r (przejazd autokarem z ……………)

  II Turnus od 8 sierpnia do 19 sierpnia 2017r. (przejazd autokarem z …………)

  Miejsce Kolonii:

  72-420 Dziwnówek ul. Morska 7 – DW “W Sosnach;(100 m od Bałtyku)

   

  Koszt wynosi:

  >300,- zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł)+dofinansowanie z KRUS

  >1000,- zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł)pełna odpłatność.

  ZGŁOSZENIE dziecka na Kolonie mailem inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl zawierające:

  • Wypełniona Karta kwalifikacyjna uczestnika Kolonii
  • Dane do kontaktu: (adres mail; tel.; adres rodzica-opiekuna)

  O zakwalifikowaniu na kolonie decyduje: kolejność zgłoszeń oraz Karta Kwalifikacyjna

  Informacje do pobrania:

  zwiastun_kolonie_2017 (kliknij)

  karta_kwalifikacyjna_kolonisty (kliknij)

  Oswiadczenia_rodzicow (kliknij)

  Wzor_zaswiadczenia_KRUS (kliknij)