• Brak kategorii

  Posiedzenie Rady WZRKiOR w Bydgoszczy

  Zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, Prezydium Rady Związku zwołuje posiedzenie:

  Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

  oraz zaprasza na posiedzenie członków: Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących i Prezesów GZRKiOR i GR KGW

   

  Posiedzenie odbędzie w środę 28 września 2016r. o godz. 10,00 w sali

  Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy ul.Hetmańska 38

   

  Program posiedzenia Rady:

  1.  Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości oraz przyjęcie porządku obrad Rady.

  2.   Informacja o sytuacji w rolnictwie w 2016r.województwa kujawsko – pomorskiego na tle kraju

  3.   Informacja o sytuacji w KZRKiOR i Zarządu 19 lipca 2016r. oraz inicjatywach naprawczych

  4.   Informacja o bieżącej i perspektywicznej działalności społeczno-zawodowej Związku w tym:

  a)  Realizacja zadań planowych Związku oraz wyniki za 8 miesięcy

  b)  Podsumowanie jubileuszu 150-lecia KGW w Przysieku 04.06.2016r.

  c)  Podsumowanie VI Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej wnioski na przyszłość

  d)  Wypoczynek dzieci i młodzieży – kolonie – 88 + 9 dzieci, zimowisko – 48 dzieci;

  e)  Rejestracja Związku w KRS, jego promocja w Województwie i środowisku wiejskim

  f)   Zorganizowanie Konferencji perspektywy i kierunków działania struktur Związku.

  g)  Przygotowanie do Jubileuszu 150 lecia Kółek Rolniczych Pomorza i Kujaw w 2017r.,

  5. Podjęcie uchwał, opinii w sprawach:

  a)   Uchwała intencyjna w sprawie Komitetu Założycielskiego Federacji oraz Stowarzyszenia tj.  organizacji ogólnopolskich zakładanych przez (W/R/O/G) ZRKiOR

  b)   Uchwała o powołania kapituły ds. odznaczeń i tytułów honorowych

  c)   Inne uchwały

  6.  Dyskusja i wolne wnioski

  7. Prezentacja aktualnej oferty współpracy RABAT ROLNICZY w powiązaniu z FORD.

  8.  Zakończenie obrad Rady ok godz. 13,30

   

  Przewodnicząca Rady WZRKiOR