• Brak kategorii

  Komunikat 1 Kolonie 2016

  nabór dzieci na kolonie z dofinansowaniem FUS KRUS

   

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” w Warszawie we współpracy z:

  Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

  organizują KOLONIE LETNIE w Mrzeżynie(Zachodnio-Pomorskie)

  14 dniowy turnus 2 od … lipca2016r. (………………….)

  14 dniowy turnus 3 od … lipca2016r. (…………………)

   

  Uczestnikiem Kolonii może być dziecko rolnika do 16-tego roku życia, z których przynajmniej jedno z opiekunów podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie lub pobiera świadczenie KRUS.

  Do zakwalifikowania dziecka należy zgłosić (mailem) lub doręczyć wypełnioną

   

  Po zakwalifikowaniu dziecka (decyduje kolejność zgłoszeń) przekazać:

  1.  Zaświadczenie z KRUS, iż przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobiera emeryturę albo rentę

  2.   Potwierdzenie wpłaty: opłaty za kolonie 300,00 złotych/dziecko + koszt dowozu dzieci na konto Związku:
  39 8149 0000 0014 3941 2000 0003 – Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
  z dopisem: kolonie 2016 Imię i Nazwisko dziecka

   

  Kontakt: WZRKiOR w Bydgoszczy 88-100 Inowrocław, ul. Jacewska 164;

  mail:[email protected]; tel. 52*3573002; 516069089