• Brak kategorii

  1% podatku za 2015r.

  Zwracamy się do Państwa (płatników podatku dochodowego od osób fizycznych) z prośbą o przekazanie na rzecz naszego Związku

  1%podatku dochodowego za 2015r.

  wpisując do Waszej deklaracji: PIT-37 lub PIT-36 w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku”

  nr KRS: 0000103621

  Deklarujemy, że środki finansowe uzyskane z wpłat 1% Waszego podatku dochodowego przeznaczymy na rzecz:

  1. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
  2. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia kobiet.
  3. Kultywowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.

  Szczegóły jak przekazać 1% (tutaj)