• Brak kategorii

  Przysiek spotkanie

  Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Przysieku odbyło się w 2-ch sesjach tj.

  1/ Straty w przezimowaniu, OSN z udziałem: Wojewody, Marszałka, Posła przewodniczył KPIR Kierzek Ryszard

  2/ Wnioski i postulaty organizacji rolniczych w sprawie sytuacji w rolnictwie 2016 oraz sprawy organizacyjne przewodniczył Wiesław Gałązka przedstawiciel W/R ZRKiOR

  W załączeniu:

  Protokół z wnioskami z poprzedniego posiedzenia 24-09-2015r

 • Brak kategorii

  Przysiek porozumienie

  Obradujący 19 lutego w Przysieku członkowie Porozumienia Związków Zarodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obecności Wojewody Mikołaja Bogdanowicza i Marszałka Województwa Dariusza Kurzawy oraz Posła Krzysztofa Ardanowskiego dokonali oceny sytuacji w rolnictwie województwa w zakresie przezimowań rośli ozimych. Szacowane straty w uprawach województwa wynoszą jęczmień – 80%; pszenica – 50%; rzepak – 30%; rośliny zielone i trawy ok. 20%. Wobec powyższego Porozumienie opracowało wnioski mające na celu wsparcie rolnictwa w zakresie odtworzenia produkcji po wymarznięciach, które przedkłada do realizacji instytucjom i urzędom wg. kompetencji.

  ps. Porozumienie jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli organizacji rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in: Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, W/R ZRkIOR Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, NSZZ Solidarność RI, ZZR Samoobrona, Związków i Zrzeszeń Branżowych w otoczeniu rolnictwa. W ramach zmieniającej się cyklicznie (1 rok) Prezydencji – przewodnictwo aktualnie sprawuje Wiesław Gałązka – Przedstawiciel Kółek Rolniczych i KGW