• Brak kategorii

  Informacja

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
  w Bydgoszczy informuje, że:

  III Zjazd Delegatów Związku będzie obradował – 17 marca 2015r. w Bydgoszczy

  Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Wojewódzkiego ul Jagiellońska 3

  A.  Sesja Organizacyjna i Robocza Zjazdu

  godz. 9,oo – 12,30 (drugi termin 9,3o – 12,3o)

  1. Rejestracja Delegatów na III Zjazd od godz. 8,30 – 9,00
  2. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu do podejmowania uchwał 9,00
  3. Rozpoczęcie Sesji Roboczej Zjazdu przez Przewodniczącą Rady godzina 9,00
   lub w drugim terminie 9,30 Szczegółowy porządek obrad sesji III Zjazdu – (tutaj)

  B.  Sesja Oficjalna Zjazdu – 13,oo

  1. Oficjalne otwarcie przez Przewodniczącego Zjazdu i powitanie uczestników i gości
  2. Przedstawienie programu działania Związku przez Przewodniczącą Rady
  3. Sprawozdanie Prezesa Związku z działalności Związku za okres 2009 – 2014r.
  4. Wręczenie odznaczeń, wyróżnień, dyplomów
  5. Wystąpienia zaproszonych gości Zjazdu
  6. Dyskusja nad kierunkami działania Związku
  7. Zakończenie obrad Zjazdu.

   

  WZRKiOR w Bydgoszczy