• Brak kategorii

  Komunikat 1/2014 WZRKiOR w Bydgoszczy

  ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

  oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich “Gospodyni”

  organizują 01-10 lutego 2014r. ZIMOWISKO dla 40 dzieci rolników zrzeszonych w Związku

  Zakopane DOM WCZASOWY “HALINA” – Halina Fedro

  Kolonie przeznaczone są dla dzieci rolników do 16 roku życia,

  z których przynajmniej jedno z opiekunów podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

  Opłata wynosi ok. 400 zł/kolonistę

  Naboru dzieci na zimowisko dokonują:

  GZRKiOR Mogilno tel. 52-3152268 – Krystyna Posłuszna (wtorki, piątki) oraz

  WZRKiOR w Bydgoszczy tel. 52-3573002 – Mirka Grobleksa (9.00-14.00)

  adres e-mail [email protected]

  Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

  Szczegóły: Informacja, Karta kolonijna