Brak kategorii

Stanowisko ws. sytuacji na rynku zbóż

Toruń, dnia 13 sierpnia 2013r.

 

Pan Stanisław Kalemba

Minister

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Stanowisko

w sprawie sytuacji na rynku zbóż w 2013 roku w kraju,

oraz w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 13 sierpnia 2013 roku.

 

Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Bydgoszczy, Torunia
i Włocławka, na spotkaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w Toruniu uznają za zasadne protesty rolników naszego województwa i z innych miejsc w kraju
w obronie ich dochodów z produkcji i sprzedaży płodów rolnych.

Występujące w obrocie płodów rolnych ceny skupu poniżej kosztów produkcji, stwarzają trudną sytuację dochodową rodzin rolniczych, powodując brak możliwości odtworzenia produkcji, brak zainteresowania następców zawodem rolnika, a przede wszystkim brak perspektywicznego planowania działań w gospodarstwach.

Naszym naturalnym bogactwem są dobre ziemie rolnicze i dobre rolnicze praktyki, dlatego rozwój rolnictwa powinien być ważną częścią strategii rozwoju naszego województwa.

Przyczyn powtarzających się cyklicznie skoków cen na rynku zbóż w Polsce
i frustracji rolników upatrujemy w braku instrumentów regulujących rynek produktów rolnych oraz braku stabilizacji ich cen jako produktu strategicznego.

Dlatego też domagamy się :

1.Utworzenia rezerwy finansowej w budżecie krajowym na sytuacje kryzysowe w rolnictwie, na szybkie i skuteczne finansowanie interwencji np. (przechowalnictwo, refundacje wywozowe) z możliwością przenoszenia niewykorzystanych środków na kolejne lata.

2.Umożliwienie  rolnikom za zaliczkową płatnością składowanie zbóż i jego rozliczenie w dniu sprzedaży ostatecznej po uzasadnionych kosztach składowania.

3.Urealnienie skupu interwencyjnego z 101,31 do 155 euro/t, tj. do kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych. Aktualna cena nie pokrywa kosztów produkcji najbardziej konkurencyjnych producentów.

4.Utrzymania instrumentów w sektorze cukru, co najmniej do roku 2020 (w tym kwot
i minimalnej ceny buraków), celem zmniejszenia presji na odchodzenie od uprawy buraka na rzecz produkcji zbóż konsumpcyjnych.

5.Postulujemy o nowelizację ustawy o energii odnawialnej, w celu zwiększenia zapotrzebowania na krajowe surowce do produkcji bioetanolu w polskich gorzelniach, oraz estrów rzepakowych, a także biomasy jako wsadu do biogazowni.

6.Stworzenia przepisów w zakresie odłogowania ziemi z dopłatami do odłogowania określonych ilości gruntów w gospodarstwie w celu stworzenia rezerwy obszarowej dla produkcji żywności pod zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości.

7.Zniesienia lub ograniczenia ceł na nawozy sztuczne  w celu zmniejszenia presji krajowych producentów – dostawców na ceny, a tym samym obniżenie kosztów produkcji roślinnej.

8.Zapewnienie uczciwych praktyk handlowych oraz stworzenie warunków dla organizacji działalności gospodarczej w sektorze rolniczym przez producentów rolnych.

9. Wzmocnienia kontroli podmiotów skupujących płody rolne celem uniknięcia zmowy cenowej czy spekulacji a także podmiotów importujących.

10. Ograniczenia rosnących wymogów biurokratycznych w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach.

 

W imieniu Związków:

RZRKiOR we Włocławku Kazimierz Pączkowski, Irena Muszyńska

WZRKiOR w Bydgoszczy Henryk Sobczak, Zofia Kozłowska

RZRKiOR w Toruniu Mieczysław Chiniewicz, Danuta Grzyb


Do wiadomości:

Krzysztof Jurgiel – Przewodniczacy Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi

Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko –Pomorski

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wiktor Szmulewicz– Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Paweł Knapik – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Silvana Oczkowska – Przewodnicząca Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *